Freelance translators » German to Spanish » Page 7

Below is a list of German to Spanish freelance translators Để tìm một dịch giả chuyên về một lĩnh vực cụ thể, chọn một trường ở phía bên phải.

439 kết quả (thành viên đóng phí ProZ.com)

Freelance translator native in

121
Isabel Varo Molina
Isabel Varo Molina
Native in Spanish Native in Spanish
122
Karin Lenzner
Karin Lenzner
Native in Spanish 
123
Virginia Molina
Virginia Molina
Native in Spanish (Variant: Standard-Spain) Native in Spanish
124
Alejandro Pohlenz
Alejandro Pohlenz
Native in Spanish Native in Spanish
125
Cristina Epp
Cristina Epp
Native in Spanish 
126
Ana Campos
Ana Campos
Native in Spanish Native in Spanish
127
Hugo López Araiza Bravo
Hugo López Araiza Bravo
Native in Spanish (Variants: Mexican, Latin American) Native in Spanish
128
Verónica Miota
Verónica Miota
Native in Spanish (Variant: Standard-Spain) Native in Spanish
129
Cristina de Olano
Cristina de Olano
Native in Spanish (Variants: Canarian, Standard-Spain) Native in Spanish
130
Fiorella Moretto
Fiorella Moretto
Native in Spanish Native in Spanish, German Native in German
131
Daniela Gonzalez Ballario
Daniela Gonzalez Ballario
Native in Spanish (Variants: Argentine, Latin American, Standard-Spain) Native in Spanish
132
Blanca Dominguez Cobreros
Blanca Dominguez Cobreros
Native in Spanish (Variant: Standard-Spain) Native in Spanish
133
Carmen Hurtado
Carmen Hurtado
Native in Spanish (Variant: Standard-Spain) Native in Spanish
134
PilarVS
PilarVS
Native in Spanish (Variant: Standard-Spain) Native in Spanish
135
Elena Rubio
Elena Rubio
Native in Spanish (Variant: Standard-Spain) Native in Spanish
136
Agustin Castro Rodriguez
Agustin Castro Rodriguez
Native in Spanish Native in Spanish
137
Patricia Cerdá-Fuertes
Patricia Cerdá-Fuertes
Native in Spanish Native in Spanish
138
Alejandro Vargas
Alejandro Vargas
Native in Spanish Native in Spanish
139
Irene Bicand Guerra
Irene Bicand Guerra
Native in Spanish Native in Spanish
140
Helena Landeras
Helena Landeras
Native in Spanish (Variant: Standard-Spain) Native in Spanish


Đăng công việc biên dịch hoặc phiên dịch

  • Nhận báo giá từ các dịch giả chuyên nghiệp trên toàn thế giới
  • Miễn phí 100%
  • Cộng đồng biên dịch và phiên dịch lớn nhất thế giớiBiên dịch, cũng giống như phiên dịch, đóng vai trò là cầu nồi giữa các nền văn hóa bằng việc dịch một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác. Các dịch giả làm việc với ngôn ngữ viết, ngược lại với ngôn gữ nói.

Dịch thuật không chỉ đơn thuần là chuyển một từ sang một từ của một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác mà nó bao gồm rất nhiều thứ. Các dịch giả phải hiểu xâu rộng vấn đề của bất kỳ đoạn văn nào khi dịch, cũng như các khía cạnh văn hóa liên quan đến ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích.

Với trên 300.000 biên dịch và phiên dịch đăng ký, ProZ.com là cơ sở dữ liệu trực tuyến của các chuyên gia lớn nhất trên thế giới. Để tìm một dịch giả, vui lòng chọn một cặp ngôn ngữ hoặc thử chức năng tìm kiếm biên dịch và phiên dịch nâng cao. Bạn cũng có thể yêu cầu báo giá cho một dự án dịch cụ thể bằng cách đăng một công việc dịch thuật.