Freelance translators » German to Spanish » Page 8

Below is a list of German to Spanish freelance translators Để tìm một dịch giả chuyên về một lĩnh vực cụ thể, chọn một trường ở phía bên phải.

439 kết quả (thành viên đóng phí ProZ.com)

Freelance translator native in

141
Vanessa Recio Cárdenas
Vanessa Recio Cárdenas
Native in Spanish Native in Spanish
142
Mónica Hernández Pérez
Mónica Hernández Pérez
Native in Spanish Native in Spanish
143
Clara Bosch March
Clara Bosch March
Native in Spanish Native in Spanish
144
Jose M. Repiso
Jose M. Repiso
Native in Spanish (Variant: Standard-Spain) Native in Spanish
145
Maria Luz Hernando
Maria Luz Hernando
Native in Spanish Native in Spanish
146
Claudia Fischer
Claudia Fischer
Native in German Native in German, Spanish Native in Spanish
147
Elisa Mateo
Elisa Mateo
Native in Spanish (Variant: Standard-Spain) Native in Spanish
148
Carmen Juárez Junquera
Carmen Juárez Junquera
Native in Spanish (Variant: Standard-Spain) Native in Spanish
149
Izaskun Pérez González
Izaskun Pérez González
Native in Spanish (Variant: Standard-Spain) Native in Spanish
150
Patriciadef
Patriciadef
Native in Spanish 
151
Fernando Linde Sanchez
Fernando Linde Sanchez
Native in Spanish (Variant: Standard-Spain) 
152
María Sacristán Domingo
María Sacristán Domingo
Native in Spanish (Variant: Standard-Spain) Native in Spanish
153
Ana Labayen
Ana Labayen
Native in Spanish (Variants: Standard-Spain, US) Native in Spanish
154
Javier Grande
Javier Grande
Native in Spanish (Variant: Standard-Spain) Native in Spanish
155
Ramsés Cabrera Olivares
Ramsés Cabrera Olivares
Native in Spanish (Variant: Standard-Spain) Native in Spanish
156
José Raúl Gálvez Castro
José Raúl Gálvez Castro
Native in Spanish Native in Spanish
157
Luis Herrera
Luis Herrera
Native in Spanish (Variant: Chilean) Native in Spanish
158
Patricia Lobo
Patricia Lobo
Native in German Native in German, Spanish Native in Spanish
159
Carolina D
Carolina D
Native in German Native in German, Spanish Native in Spanish
160
Myriam Z.
Myriam Z.
Native in Spanish (Variant: Standard-Spain) Native in Spanish


Đăng công việc biên dịch hoặc phiên dịch

  • Nhận báo giá từ các dịch giả chuyên nghiệp trên toàn thế giới
  • Miễn phí 100%
  • Cộng đồng biên dịch và phiên dịch lớn nhất thế giớiBiên dịch, cũng giống như phiên dịch, đóng vai trò là cầu nồi giữa các nền văn hóa bằng việc dịch một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác. Các dịch giả làm việc với ngôn ngữ viết, ngược lại với ngôn gữ nói.

Dịch thuật không chỉ đơn thuần là chuyển một từ sang một từ của một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác mà nó bao gồm rất nhiều thứ. Các dịch giả phải hiểu xâu rộng vấn đề của bất kỳ đoạn văn nào khi dịch, cũng như các khía cạnh văn hóa liên quan đến ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích.

Với trên 300.000 biên dịch và phiên dịch đăng ký, ProZ.com là cơ sở dữ liệu trực tuyến của các chuyên gia lớn nhất trên thế giới. Để tìm một dịch giả, vui lòng chọn một cặp ngôn ngữ hoặc thử chức năng tìm kiếm biên dịch và phiên dịch nâng cao. Bạn cũng có thể yêu cầu báo giá cho một dự án dịch cụ thể bằng cách đăng một công việc dịch thuật.