Freelance translators » German to Spanish » Page 2

Below is a list of German to Spanish freelance translators Để tìm một dịch giả chuyên về một lĩnh vực cụ thể, chọn một trường ở phía bên phải.

447 kết quả (thành viên đóng phí ProZ.com)

Freelance translator native in

21
Rodrigo Bueno
Rodrigo Bueno
Native in Spanish Native in Spanish
22
Jorge Payan
Jorge Payan
Native in English Native in English, Spanish Native in Spanish
23
Gabriel Luis
Gabriel Luis
Native in Spanish Native in Spanish, German Native in German
24
Rosa Enciso
Rosa Enciso
Native in Spanish (Variant: Standard-Spain) Native in Spanish, French (Variants: Standard-France, Swiss, Belgian) Native in French
25
Estefanía González
Estefanía González
Native in Spanish Native in Spanish
26
Maria Isabel Pazos Gómez
Maria Isabel Pazos Gómez
Native in German Native in German, Spanish Native in Spanish
27
Eva Piqueras Rubow
Eva Piqueras Rubow
Native in German Native in German, Spanish Native in Spanish
28
Antonio Contreras
Antonio Contreras
Native in Spanish Native in Spanish
29
Agustina González Grucci
Agustina González Grucci
Native in Spanish (Variants: Latin American, Argentine, Mexican) Native in Spanish
30
Kornelia Berceo-Schneider
Kornelia Berceo-Schneider
Native in German Native in German, Spanish Native in Spanish
31
NOEMI SANDE
NOEMI SANDE
Native in German Native in German, Spanish Native in Spanish
32
Gerardo Piña
Gerardo Piña
Native in Spanish Native in Spanish
33
Estrella Bosch Giménez
Estrella Bosch Giménez
Native in Spanish (Variant: Standard-Spain) Native in Spanish
34
Javier Jiménez Solanas
Javier Jiménez Solanas
Native in Spanish Native in Spanish
35
Ana Fernández Ramos
Ana Fernández Ramos
Native in Spanish (Variant: Standard-Spain) Native in Spanish
36
Olga GB
Olga GB
Native in Spanish Native in Spanish
37
Lucía Paz
Lucía Paz
Native in Galician Native in Galician, Spanish Native in Spanish
38
Mónica Romero
Mónica Romero
Native in Spanish (Variant: Standard-Spain) Native in Spanish, Catalan Native in Catalan
39
Jennifer Alonso
Jennifer Alonso
Native in Spanish Native in Spanish, Galician Native in Galician
40
Yvonne Fernández
Yvonne Fernández
Native in Spanish (Variant: Standard-Spain) Native in Spanish, Catalan Native in Catalan


Đăng công việc biên dịch hoặc phiên dịch

  • Nhận báo giá từ các dịch giả chuyên nghiệp trên toàn thế giới
  • Miễn phí 100%
  • Cộng đồng biên dịch và phiên dịch lớn nhất thế giớiBiên dịch, cũng giống như phiên dịch, đóng vai trò là cầu nồi giữa các nền văn hóa bằng việc dịch một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác. Các dịch giả làm việc với ngôn ngữ viết, ngược lại với ngôn gữ nói.

Dịch thuật không chỉ đơn thuần là chuyển một từ sang một từ của một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác mà nó bao gồm rất nhiều thứ. Các dịch giả phải hiểu xâu rộng vấn đề của bất kỳ đoạn văn nào khi dịch, cũng như các khía cạnh văn hóa liên quan đến ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích.

Với trên 300.000 biên dịch và phiên dịch đăng ký, ProZ.com là cơ sở dữ liệu trực tuyến của các chuyên gia lớn nhất trên thế giới. Để tìm một dịch giả, vui lòng chọn một cặp ngôn ngữ hoặc thử chức năng tìm kiếm biên dịch và phiên dịch nâng cao. Bạn cũng có thể yêu cầu báo giá cho một dự án dịch cụ thể bằng cách đăng một công việc dịch thuật.