Freelance translators » German to Spanish » Page 4

Below is a list of German to Spanish freelance translators Để tìm một dịch giả chuyên về một lĩnh vực cụ thể, chọn một trường ở phía bên phải.

447 kết quả (thành viên đóng phí ProZ.com)

Freelance translator native in

61
brusna
brusna
Native in Spanish Native in Spanish
62
Maria Rodriguez Palma
Maria Rodriguez Palma
Native in Spanish Native in Spanish
63
Pablo Díaz-Aller
Pablo Díaz-Aller
Native in Spanish (Variant: Standard-Spain) Native in Spanish
64
Elisa Esteban
Elisa Esteban
Native in Spanish Native in Spanish
65
David Sánchez Villada
David Sánchez Villada
Native in Spanish (Variants: Latin American, Mexican) Native in Spanish
66
Juan E. Becerra Romero
Juan E. Becerra Romero
Native in Spanish (Variants: Standard-Spain, Latin American) Native in Spanish
67
68
Maria Franco
Maria Franco
Native in Spanish Native in Spanish
69
Félix J. Martínez
Félix J. Martínez
Native in Spanish Native in Spanish
70
Carmen de Luna
Carmen de Luna
Native in Spanish Native in Spanish
71
Wordy Ideas
Wordy Ideas
Native in Spanish (Variants: Argentine, Latin American) Native in Spanish
72
Ma. Virginia Pita Gussoni
Ma. Virginia Pita Gussoni
Native in Spanish Native in Spanish
73
Jesús Sánchez López
Jesús Sánchez López
Native in Spanish (Variant: Standard-Spain) Native in Spanish
74
Diego Sebastián Navarro
Diego Sebastián Navarro
Native in Spanish (Variant: Standard-Spain) Native in Spanish
75
Pedro Milla
Pedro Milla
Native in Spanish (Variants: Standard-Spain, Mexican) Native in Spanish
76
Helena Arranz Gil
Helena Arranz Gil
Native in Spanish (Variant: Standard-Spain) Native in Spanish
77
María Ferrer Delgado
María Ferrer Delgado
Native in Spanish (Variants: Standard-Spain, Latin American) Native in Spanish
78
Lidia Morales Olivares
Lidia Morales Olivares
Native in Spanish (Variant: Standard-Spain) Native in Spanish
79
Jesús García Ruiz
Jesús García Ruiz
Native in Spanish (Variant: Standard-Spain) Native in Spanish
80
Elena Fernández
Elena Fernández
Native in Spanish (Variant: Standard-Spain) Native in Spanish


Đăng công việc biên dịch hoặc phiên dịch

  • Nhận báo giá từ các dịch giả chuyên nghiệp trên toàn thế giới
  • Miễn phí 100%
  • Cộng đồng biên dịch và phiên dịch lớn nhất thế giớiBiên dịch, cũng giống như phiên dịch, đóng vai trò là cầu nồi giữa các nền văn hóa bằng việc dịch một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác. Các dịch giả làm việc với ngôn ngữ viết, ngược lại với ngôn gữ nói.

Dịch thuật không chỉ đơn thuần là chuyển một từ sang một từ của một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác mà nó bao gồm rất nhiều thứ. Các dịch giả phải hiểu xâu rộng vấn đề của bất kỳ đoạn văn nào khi dịch, cũng như các khía cạnh văn hóa liên quan đến ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích.

Với trên 300.000 biên dịch và phiên dịch đăng ký, ProZ.com là cơ sở dữ liệu trực tuyến của các chuyên gia lớn nhất trên thế giới. Để tìm một dịch giả, vui lòng chọn một cặp ngôn ngữ hoặc thử chức năng tìm kiếm biên dịch và phiên dịch nâng cao. Bạn cũng có thể yêu cầu báo giá cho một dự án dịch cụ thể bằng cách đăng một công việc dịch thuật.