Freelance translators » German to Spanish » Page 5

Below is a list of German to Spanish freelance translators Để tìm một dịch giả chuyên về một lĩnh vực cụ thể, chọn một trường ở phía bên phải.

439 kết quả (thành viên đóng phí ProZ.com)

Freelance translator native in

81
María José Alastrué
María José Alastrué
Native in Spanish Native in Spanish
82
Luis Alvarez
Luis Alvarez
Native in Spanish Native in Spanish
83
Juan-Ramón Tellería
Juan-Ramón Tellería
Native in Spanish (Variants: Latin American, Standard-Spain) Native in Spanish
84
Patricia Jiménez Maldonado
Patricia Jiménez Maldonado
Native in Spanish Native in Spanish
85
María López del Río
María López del Río
Native in Spanish (Variant: Standard-Spain) Native in Spanish
86
Julia Pastor
Julia Pastor
Native in Spanish (Variant: Standard-Spain) Native in Spanish
87
Christel Uteau Puschmann
Christel Uteau Puschmann
Native in Spanish Native in Spanish
88
Fernanda Cantalejo
Fernanda Cantalejo
Native in Spanish Native in Spanish
89
Javier Montes de Oca
Javier Montes de Oca
Native in Spanish (Variant: Standard-Spain) Native in Spanish
90
Lara Cortés Fernández
Lara Cortés Fernández
Native in Spanish Native in Spanish
91
Eduardo Escolar
Eduardo Escolar
Native in Spanish Native in Spanish
92
Beatriz González
Beatriz González
Native in Spanish Native in Spanish
93
Sandra de Pablo
Sandra de Pablo
Native in Spanish (Variant: Standard-Spain) Native in Spanish
94
MarcosJanariz
MarcosJanariz
Native in Spanish Native in Spanish
95
David P. Royo
David P. Royo
Native in Spanish Native in Spanish
96
María José Vázquez Paz
María José Vázquez Paz
Native in Spanish Native in Spanish
97
Marcela Adad
Marcela Adad
Native in Spanish Native in Spanish
98
Óscar Delgado Gosálvez
Óscar Delgado Gosálvez
Native in Spanish (Variant: Standard-Spain) Native in Spanish
99
Ana Fernandez
Ana Fernandez
Native in Spanish Native in Spanish, Catalan Native in Catalan
100
Claudio Bauer
Claudio Bauer
Native in German (Variant: Germany) Native in German, Spanish (Variant: Latin American) Native in Spanish


Đăng công việc biên dịch hoặc phiên dịch

  • Nhận báo giá từ các dịch giả chuyên nghiệp trên toàn thế giới
  • Miễn phí 100%
  • Cộng đồng biên dịch và phiên dịch lớn nhất thế giớiBiên dịch, cũng giống như phiên dịch, đóng vai trò là cầu nồi giữa các nền văn hóa bằng việc dịch một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác. Các dịch giả làm việc với ngôn ngữ viết, ngược lại với ngôn gữ nói.

Dịch thuật không chỉ đơn thuần là chuyển một từ sang một từ của một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác mà nó bao gồm rất nhiều thứ. Các dịch giả phải hiểu xâu rộng vấn đề của bất kỳ đoạn văn nào khi dịch, cũng như các khía cạnh văn hóa liên quan đến ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích.

Với trên 300.000 biên dịch và phiên dịch đăng ký, ProZ.com là cơ sở dữ liệu trực tuyến của các chuyên gia lớn nhất trên thế giới. Để tìm một dịch giả, vui lòng chọn một cặp ngôn ngữ hoặc thử chức năng tìm kiếm biên dịch và phiên dịch nâng cao. Bạn cũng có thể yêu cầu báo giá cho một dự án dịch cụ thể bằng cách đăng một công việc dịch thuật.