Freelance translators » German to Spanish » Mỹ thuật/Văn chương » Page 1

Below is a list of German to Spanish freelance translators specializing in translations in the Mỹ thuật/Văn chương field. Bạn có thể chọn một trường cụ thể hơn ở phía bên phải.

231 kết quả (thành viên đóng phí ProZ.com)

Freelance translator native in

Specializes in

1
Gely
Gely
Native in Spanish Native in Spanish
Âm nhạc, Thành ngữ / Châm ngôn / Tục ngữ, Văn hóa dân gian, Ngôn ngữ học, ...
2
Mercedes Peces-Thiel
Mercedes Peces-Thiel
Native in Spanish (Variant: Standard-Spain) Native in Spanish
Computer, IT, medical, parts and instruction manuals, packaging, immigration, school transcripts, video and audio scripts, web site and software localization, business cards, ...
3
Fabio Descalzi
Fabio Descalzi
Native in Spanish Native in Spanish
construction, engineering, art, machinery, fine·arts, law, acoustic, air·conditioning, architect, architecture, ...
4
tupcf
tupcf
Native in Spanish Native in Spanish
technische Übersetzungen Spanisch, Ingenieurwissenschaften, Bau, Maschinenbau, Umwelt, Ackerbau, Waldbau, Forstwirtschaft, technical translation Spanish, translation German into Spanish, ...
5
Ana Fernandez
Ana Fernandez
Native in Spanish Native in Spanish, Catalan Native in Catalan
Kiến trúc, Chế biến thực phẩm / Nấu nướng, Mỹ phẩm, Làm đẹp, Văn hóa dân gian, ...
6
Kornelia Berceo-Schneider
Kornelia Berceo-Schneider
Native in German Native in German, Spanish Native in Spanish
literary translations with feeling, english, spanish, german, general translations, interpreting, tourism and travel-related translations, Human Resources, ethics code, code of conduct, ...
7
Rosa Enciso
Rosa Enciso
Native in Spanish (Variant: Standard-Spain) Native in Spanish, French (Variants: Standard-France, Swiss, Belgian) Native in French
translator, subtitles, film, documentary, script, dvd, transcription, press material, insurance, medecine, ...
8
Mariano Grynszpan
Mariano Grynszpan
Native in Spanish Native in Spanish
German-Spanish, Medicine, Automobile, Economics, Alemán-Español, Medicina, Automóvil, Economía, Deutsch-Spanisch, Medizin, ...
9
Patricia Blanco Dominguez
Patricia Blanco Dominguez
Native in Spanish (Variant: Standard-Spain) Native in Spanish
spanish, german, english, translator, translation, germany, interpreter, russian, french, alemán, ...
10
Lucía Paz
Lucía Paz
Native in Galician Native in Galician, Spanish Native in Spanish
translation, editing, German, English, Portuguese, Galician, Spanish, automotive, technical, machinery, ...
11
Xenia Solís Fuentes
Xenia Solís Fuentes
Native in Spanish (Variants: Latin American, Mexican, Standard-Spain) Native in Spanish
spanish, Latin American, humanities, social sciences, literature, medical field
12
GILBERTO CORTES
GILBERTO CORTES
Native in Spanish (Variant: Latin American) Native in Spanish
Translation, Editing, Proofreading, Technical manuals, english-spanish, italian-spanish, german-spanish, quality, fast, Yoga, ...
13
Maria San Martin
Maria San Martin
Native in Spanish Native in Spanish
metallurgy, literature, html, TRADOS, Spain, Madrid, Asturias, pc, quality control, professional translator, ...
14
Maria Bellido Lois
Maria Bellido Lois
Native in Spanish Native in Spanish
Spanisch Übersetzer, Übersetzer Spanisch, tecnische Übersetzung Deutsch-Spanisch, Spanisch Deutsch Übersetzer, Übersetzer Spanisch Deutsch, Technical translator, technischer, übersetzer, English, Spanish, ...
15
Marta Aguilar
Marta Aguilar
Native in Spanish (Variant: Standard-Spain) Native in Spanish
alemán, inglés, español, traducción, interpretación, transcripción, audiodescripción, marketing, logística, finanzas, ...
16
Esther Rodrigo
Esther Rodrigo
Native in Spanish (Variant: Standard-Spain) Native in Spanish
commercial, medicine, science, clinical trial protocols, English, Spanish, German, translator, proofreading, statistics, ...
17
Mónica Aquino
Mónica Aquino
Native in Spanish Native in Spanish
technische Übersetzungen, Unterricht, allgemeine Texte, soziologische Texte Traducciones técnicas, traducciones sociológicas, traducciones literarias, traducciones generales, traducciones comerciales
18
Marcos Romano
Marcos Romano
Native in Spanish Native in Spanish
Philosophie, Psychologie, Wirtschaft, Unternehmen, Literatur, Technik, Antropología, Psicología, Religión, Ciencias sociales, ...
19
Sebastian Pont Verges
Sebastian Pont Verges
Native in Spanish Native in Spanish
subtitles, computers, pc, telecommunications, NGOs, automotive industry, argentina, software, web pages, localization, ...
20
Marta Navarro Piris
Marta Navarro Piris
Native in Spanish (Variant: Standard-Spain) Native in Spanish
german, english, spanish, translation, revision, SDL Trados, business, marketing, legal, law, ...


Biên dịch, cũng giống như phiên dịch, đóng vai trò là cầu nồi giữa các nền văn hóa bằng việc dịch một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác. Các dịch giả làm việc với ngôn ngữ viết, ngược lại với ngôn gữ nói.

Dịch thuật không chỉ đơn thuần là chuyển một từ sang một từ của một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác mà nó bao gồm rất nhiều thứ. Các dịch giả phải hiểu xâu rộng vấn đề của bất kỳ đoạn văn nào khi dịch, cũng như các khía cạnh văn hóa liên quan đến ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích.

Với trên 300.000 biên dịch và phiên dịch đăng ký, ProZ.com là cơ sở dữ liệu trực tuyến của các chuyên gia lớn nhất trên thế giới. Để tìm một dịch giả, vui lòng chọn một cặp ngôn ngữ hoặc thử chức năng tìm kiếm biên dịch và phiên dịch nâng cao. Bạn cũng có thể yêu cầu báo giá cho một dự án dịch cụ thể bằng cách đăng một công việc dịch thuật.