Freelance translators » German to Spanish » Luật/Bằng sáng chế » Page 1

Below is a list of German to Spanish freelance translators specializing in translations in the Luật/Bằng sáng chế field. Bạn có thể chọn một trường cụ thể hơn ở phía bên phải.

245 kết quả (thành viên đóng phí ProZ.com)

Freelance translator native in

Specializes in

1
Valentín Hernández Lima
Valentín Hernández Lima
Native in Spanish (Variants: Latin American, Standard-Spain) Native in Spanish
Übersetzungen, traductions, translations, traducciones, Lektorat, Gegenlesen, Korrekturlesen, Transkreation, Revisión, German-Spanish, ...
2
Gely
Gely
Native in Spanish Native in Spanish
Luật Bằng sáng chế, Thương hiệu, Bản quyền, Luật (phổ biến), Luật Thuế & Hải quan, Tổ chức/Hợp tác/Phát triển Quốc tế, ...
3
Sabine Reichert
Sabine Reichert
Native in German Native in German
law, contracts, real estate, business, properties, administration, translation, Spanish-German translation, Spanish to German translation, Spanish into German translations, ...
4
Fabio Descalzi
Fabio Descalzi
Native in Spanish Native in Spanish
construction, engineering, art, machinery, fine·arts, law, acoustic, air·conditioning, architect, architecture, ...
5
Patricia Blanco Dominguez
Patricia Blanco Dominguez
Native in Spanish (Variant: Standard-Spain) Native in Spanish
spanish, german, english, translator, translation, germany, interpreter, russian, french, alemán, ...
6
Teresa Mozo
Teresa Mozo
Native in Spanish (Variant: Standard-Spain) Native in Spanish
Patents, Molecular biology, Chemistry
7
Rosa Enciso
Rosa Enciso
Native in Spanish (Variant: Standard-Spain) Native in Spanish, French (Variants: Standard-France, Swiss, Belgian) Native in French
translator, subtitles, film, documentary, script, dvd, transcription, press material, insurance, medecine, ...
8
Marta Riosalido
Marta Riosalido
Native in Spanish Native in Spanish, German Native in German
Law, Finance, Courts of Law, Criminal Law, Penal Law, Finance, Economy
9
Javier Munoz
Javier Munoz
Native in Spanish Native in Spanish
automotive, metall+indutry, cars, handbooks, norms, standards, vda, iso, technical-proceeding, press-article, ...
10
Karin Rödel
Karin Rödel
Native in German Native in German
español - aleman aleman - español medico con doctorado traductor oficial juramentado, temas legales, tecnicos y medicos, salud, politica de estado Amtlich beeidigter Übersetzer, Recht, Medizin, Gesundheitswesen
11
Kornelia Berceo-Schneider
Kornelia Berceo-Schneider
Native in German Native in German, Spanish Native in Spanish
literary translations with feeling, english, spanish, german, general translations, interpreting, tourism and travel-related translations, Human Resources, ethics code, code of conduct, ...
12
Mróz de León
Mróz de León
Native in Spanish (Variant: Standard-Spain) Native in Spanish, Polish (Variant: Standard-Poland) Native in Polish
german, english, spanish, polish, law, contract, economic, trade, sales, interpretation, ...
13
Evelina Blumenkranz
Evelina Blumenkranz
Native in Spanish Native in Spanish
Alemán, deutsch, german, castellano, español, spanish, spanisch, traducción, traducciones, Übersetzung, ...
14
Agustina González Grucci
Agustina González Grucci
Native in Spanish (Variants: Latin American, Argentine, Mexican) Native in Spanish
Law, contracts, Terms and Conditions, AGB, Vertrag, Verträge, Vereinbarung, award, translation, Übersetzung, ...
15
Maria Isabel Pazos Gómez
Maria Isabel Pazos Gómez
Native in German Native in German, Spanish Native in Spanish
Business, Management, Economics, Tourism, Engineering, Technical, Computer, Science, Communications, Medicine, ...
16
NOEMI SANDE
NOEMI SANDE
Native in German Native in German, Spanish Native in Spanish
financial, econmic, medical, construction, legal, engeneering, wine
17
Esther Rodrigo
Esther Rodrigo
Native in Spanish (Variant: Standard-Spain) Native in Spanish
commercial, medicine, science, clinical trial protocols, English, Spanish, German, translator, proofreading, statistics, ...
18
Carlos Cibrián Uhalte
Carlos Cibrián Uhalte
Native in Spanish Native in Spanish
traductor, traducciones, técnicas, científicas, técnica, ciencia, técnico, científico, alemán, inglés, ...
19
Pablo Ilundain
Pablo Ilundain
Native in Spanish Native in Spanish
Übersetzer spanisch, technische Übersetzungen Spanisch, technical, traductor, translator, español, Fachübersetzer, inglés, english, spanish, ...
20
Gabriel Luis
Gabriel Luis
Native in Spanish Native in Spanish, German Native in German
Lagerautomatisierung, Patente, Outdoor, Bauwesen, warehouse automation, patents, outdoor, building and construction, outdoor


Đăng công việc biên dịch hoặc phiên dịch

  • Nhận báo giá từ các dịch giả chuyên nghiệp trên toàn thế giới
  • Miễn phí 100%
  • Cộng đồng biên dịch và phiên dịch lớn nhất thế giớiBiên dịch, cũng giống như phiên dịch, đóng vai trò là cầu nồi giữa các nền văn hóa bằng việc dịch một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác. Các dịch giả làm việc với ngôn ngữ viết, ngược lại với ngôn gữ nói.

Dịch thuật không chỉ đơn thuần là chuyển một từ sang một từ của một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác mà nó bao gồm rất nhiều thứ. Các dịch giả phải hiểu xâu rộng vấn đề của bất kỳ đoạn văn nào khi dịch, cũng như các khía cạnh văn hóa liên quan đến ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích.

Với trên 300.000 biên dịch và phiên dịch đăng ký, ProZ.com là cơ sở dữ liệu trực tuyến của các chuyên gia lớn nhất trên thế giới. Để tìm một dịch giả, vui lòng chọn một cặp ngôn ngữ hoặc thử chức năng tìm kiếm biên dịch và phiên dịch nâng cao. Bạn cũng có thể yêu cầu báo giá cho một dự án dịch cụ thể bằng cách đăng một công việc dịch thuật.