Freelance translators » German to Spanish » Công nghệ/Kỹ thuật » Page 1

Below is a list of German to Spanish freelance translators specializing in translations in the Công nghệ/Kỹ thuật field. Bạn có thể chọn một trường cụ thể hơn ở phía bên phải.

304 kết quả (thành viên đóng phí ProZ.com)

Freelance translator native in

Specializes in

1
Javier Munoz
Javier Munoz
Native in Spanish Native in Spanish
automotive, metall+indutry, cars, handbooks, norms, standards, vda, iso, technical-proceeding, press-article, ...
2
Valentín Hernández Lima
Valentín Hernández Lima
Native in Spanish (Variants: Latin American, Standard-Spain) Native in Spanish
Übersetzungen, traductions, translations, traducciones, Lektorat, Gegenlesen, Korrekturlesen, Transkreation, Revisión, German-Spanish, ...
3
tupcf
tupcf
Native in Spanish Native in Spanish
technische Übersetzungen Spanisch, Ingenieurwissenschaften, Bau, Maschinenbau, Umwelt, Ackerbau, Waldbau, Forstwirtschaft, technical translation Spanish, translation German into Spanish, ...
4
Teresa Mozo
Teresa Mozo
Native in Spanish (Variant: Standard-Spain) Native in Spanish
Patents, Molecular biology, Chemistry
5
Tomás Cano Binder, BA, CT
Tomás Cano Binder, BA, CT
Native in Spanish Native in Spanish
ATA-certified, ATA, automotive, printing, graphic arts, imaging, CAD, industrial, process, heavy-duty, ...
6
Fabio Descalzi
Fabio Descalzi
Native in Spanish Native in Spanish
construction, engineering, art, machinery, fine·arts, law, acoustic, air·conditioning, architect, architecture, ...
7
Javier Canals
Javier Canals
Native in Spanish Native in Spanish
Automotive, Hardware, Software, Technology, Manuals
8
Mercedes Peces-Thiel
Mercedes Peces-Thiel
Native in Spanish (Variant: Standard-Spain) Native in Spanish
Computer, IT, medical, parts and instruction manuals, packaging, immigration, school transcripts, video and audio scripts, web site and software localization, business cards, ...
9
Jorge Payan
Jorge Payan
Native in English Native in English, Spanish Native in Spanish
spanish, subtitling, html, quarkxpress, acrobat, telecommunications, IT, electronic, pagemaker, TRADOS, ...
10
Carlos Cibrián Uhalte
Carlos Cibrián Uhalte
Native in Spanish Native in Spanish
traductor, traducciones, técnicas, científicas, técnica, ciencia, técnico, científico, alemán, inglés, ...
11
Karin Rödel
Karin Rödel
Native in German Native in German
español - aleman aleman - español medico con doctorado traductor oficial juramentado, temas legales, tecnicos y medicos, salud, politica de estado Amtlich beeidigter Übersetzer, Recht, Medizin, Gesundheitswesen
12
Maria San Martin
Maria San Martin
Native in Spanish Native in Spanish
metallurgy, literature, html, TRADOS, Spain, Madrid, Asturias, pc, quality control, professional translator, ...
13
GILBERTO CORTES
GILBERTO CORTES
Native in Spanish (Variant: Latin American) Native in Spanish
Translation, Editing, Proofreading, Technical manuals, english-spanish, italian-spanish, german-spanish, quality, fast, Yoga, ...
14
Gabriel Luis
Gabriel Luis
Native in Spanish Native in Spanish, German Native in German
Lagerautomatisierung, Patente, Outdoor, Bauwesen, warehouse automation, patents, outdoor, building and construction, outdoor
15
Maria Bellido Lois
Maria Bellido Lois
Native in Spanish Native in Spanish
Spanisch Übersetzer, Übersetzer Spanisch, tecnische Übersetzung Deutsch-Spanisch, Spanisch Deutsch Übersetzer, Übersetzer Spanisch Deutsch, Technical translator, technischer, übersetzer, English, Spanish, ...
16
Mariano Grynszpan
Mariano Grynszpan
Native in Spanish Native in Spanish
German-Spanish, Medicine, Automobile, Economics, Alemán-Español, Medicina, Automóvil, Economía, Deutsch-Spanisch, Medizin, ...
17
Ruth Wiedekind
Ruth Wiedekind
Native in German Native in German
automotive, automobile, steel, tubes, purchasing, patents, manufacturing, production engineering, industrial engineering, production processes, ...
18
Lucía Paz
Lucía Paz
Native in Galician Native in Galician, Spanish Native in Spanish
translation, editing, German, English, Portuguese, Galician, Spanish, automotive, technical, machinery, ...
19
Pablo Ilundain
Pablo Ilundain
Native in Spanish Native in Spanish
Übersetzer spanisch, technische Übersetzungen Spanisch, technical, traductor, translator, español, Fachübersetzer, inglés, english, spanish, ...
20
Miquel Gomez Besos
Miquel Gomez Besos
Native in Catalan (Variants: Valencian, Oriental) Native in Catalan, Spanish Native in Spanish
Spanish, Catalan, Esperanto, German, English, Portuguese, French, Italian. Culture, literature, videogames, ...


Đăng công việc biên dịch hoặc phiên dịch

  • Nhận báo giá từ các dịch giả chuyên nghiệp trên toàn thế giới
  • Miễn phí 100%
  • Cộng đồng biên dịch và phiên dịch lớn nhất thế giớiBiên dịch, cũng giống như phiên dịch, đóng vai trò là cầu nồi giữa các nền văn hóa bằng việc dịch một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác. Các dịch giả làm việc với ngôn ngữ viết, ngược lại với ngôn gữ nói.

Dịch thuật không chỉ đơn thuần là chuyển một từ sang một từ của một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác mà nó bao gồm rất nhiều thứ. Các dịch giả phải hiểu xâu rộng vấn đề của bất kỳ đoạn văn nào khi dịch, cũng như các khía cạnh văn hóa liên quan đến ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích.

Với trên 300.000 biên dịch và phiên dịch đăng ký, ProZ.com là cơ sở dữ liệu trực tuyến của các chuyên gia lớn nhất trên thế giới. Để tìm một dịch giả, vui lòng chọn một cặp ngôn ngữ hoặc thử chức năng tìm kiếm biên dịch và phiên dịch nâng cao. Bạn cũng có thể yêu cầu báo giá cho một dự án dịch cụ thể bằng cách đăng một công việc dịch thuật.