Freelance translators » Italian to French » Page 2

Below is a list of Italian to French freelance translators Để tìm một dịch giả chuyên về một lĩnh vực cụ thể, chọn một trường ở phía bên phải.

332 kết quả (thành viên đóng phí ProZ.com)

Freelance translator native in

21
Maïa Rosenberger
Maïa Rosenberger
Native in French Native in French
22
Stéphanie Argentin
Stéphanie Argentin
Native in French Native in French
23
Coline Roux
Coline Roux
Native in French Native in French
24
Guenaelle Hardy
Guenaelle Hardy
Native in French Native in French
25
Annabelle Latella
Annabelle Latella
Native in French Native in French
26
Perrine SIMON
Perrine SIMON
Native in French Native in French
27
Sandrine NERRIERE
Sandrine NERRIERE
Native in French Native in French
28
Julie Grislain-Higonnet
Julie Grislain-Higonnet
Native in French (Variant: Standard-France) Native in French
29
tankeu claire
tankeu claire
Native in French (Variants: Cameroon, African) Native in French
30
Francoise Le Merrer
Francoise Le Merrer
Native in French (Variant: Standard-France) Native in French
31
VanaMetafrasi
VanaMetafrasi
Native in French Native in French
32
Christine Ducos-Restagno
Christine Ducos-Restagno
Native in French (Variant: Standard-France) Native in French
33
Angelina Iacopetta
Angelina Iacopetta
Native in French (Variants: Belgian, Standard-France) Native in French
34
Anne-Catherine Dall'Orso
Anne-Catherine Dall'Orso
Native in French (Variant: Standard-France) Native in French
35
Véronique Duchene
Véronique Duchene
Native in French Native in French
36
CoralieN
CoralieN
Native in French Native in French
37
Marion Bazzoli
Marion Bazzoli
Native in French (Variant: Standard-France) Native in French
38
Catherine Lemesle
Catherine Lemesle
Native in French Native in French
39
Caroline Zerouki
Caroline Zerouki
Native in French Native in French
40
Ororu
Ororu
Native in French 


Đăng công việc biên dịch hoặc phiên dịch

  • Nhận báo giá từ các dịch giả chuyên nghiệp trên toàn thế giới
  • Miễn phí 100%
  • Cộng đồng biên dịch và phiên dịch lớn nhất thế giớiBiên dịch, cũng giống như phiên dịch, đóng vai trò là cầu nồi giữa các nền văn hóa bằng việc dịch một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác. Các dịch giả làm việc với ngôn ngữ viết, ngược lại với ngôn gữ nói.

Dịch thuật không chỉ đơn thuần là chuyển một từ sang một từ của một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác mà nó bao gồm rất nhiều thứ. Các dịch giả phải hiểu xâu rộng vấn đề của bất kỳ đoạn văn nào khi dịch, cũng như các khía cạnh văn hóa liên quan đến ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích.

Với trên 300.000 biên dịch và phiên dịch đăng ký, ProZ.com là cơ sở dữ liệu trực tuyến của các chuyên gia lớn nhất trên thế giới. Để tìm một dịch giả, vui lòng chọn một cặp ngôn ngữ hoặc thử chức năng tìm kiếm biên dịch và phiên dịch nâng cao. Bạn cũng có thể yêu cầu báo giá cho một dự án dịch cụ thể bằng cách đăng một công việc dịch thuật.