Freelance translators » Italian to French » Page 3

Below is a list of Italian to French freelance translators Để tìm một dịch giả chuyên về một lĩnh vực cụ thể, chọn một trường ở phía bên phải.

325 kết quả (thành viên đóng phí ProZ.com)

Freelance translator native in

41
Caroline Zerouki
Caroline Zerouki
Native in French Native in French
42
Anais Casta
Anais Casta
Native in French Native in French
43
Atletico SLU
Atletico SLU
Native in French Native in French
44
Florence BAUMIER
Florence BAUMIER
Native in French Native in French
45
François Basset
François Basset
Native in French Native in French
46
Brice Fiquemo
Brice Fiquemo
Native in French (Variant: Standard-France) Native in French
47
Christophe Plu
Christophe Plu
Native in French Native in French
48
Mireille Pastorello
Mireille Pastorello
Native in French Native in French
49
Christel Casanova
Christel Casanova
Native in French Native in French
50
Laurent Cattin
Laurent Cattin
Native in French Native in French
51
Frédérique Jouannet
Frédérique Jouannet
Native in French Native in French, Italian Native in Italian
52
Paul Berthelot
Paul Berthelot
Native in French (Variant: Standard-France) Native in French
53
Nicolas Bonsignore
Nicolas Bonsignore
Native in French (Variants: Belgian, Standard-France) Native in French
54
Philippe Danjoux
Philippe Danjoux
Native in French Native in French
55
Antonella Cristinelli
Antonella Cristinelli
Native in French Native in French, Italian Native in Italian
56
paulinedicocco
paulinedicocco
Native in French Native in French
57
Gervais Chounna
Gervais Chounna
Native in French Native in French
58
Claire Busigny
Claire Busigny
Native in French Native in French
59
Helene Joguet
Helene Joguet
Native in French Native in French
60
Patricia Morin
Patricia Morin
Native in French Native in French


Đăng công việc biên dịch hoặc phiên dịch

  • Nhận báo giá từ các dịch giả chuyên nghiệp trên toàn thế giới
  • Miễn phí 100%
  • Cộng đồng biên dịch và phiên dịch lớn nhất thế giớiBiên dịch, cũng giống như phiên dịch, đóng vai trò là cầu nồi giữa các nền văn hóa bằng việc dịch một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác. Các dịch giả làm việc với ngôn ngữ viết, ngược lại với ngôn gữ nói.

Dịch thuật không chỉ đơn thuần là chuyển một từ sang một từ của một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác mà nó bao gồm rất nhiều thứ. Các dịch giả phải hiểu xâu rộng vấn đề của bất kỳ đoạn văn nào khi dịch, cũng như các khía cạnh văn hóa liên quan đến ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích.

Với trên 300.000 biên dịch và phiên dịch đăng ký, ProZ.com là cơ sở dữ liệu trực tuyến của các chuyên gia lớn nhất trên thế giới. Để tìm một dịch giả, vui lòng chọn một cặp ngôn ngữ hoặc thử chức năng tìm kiếm biên dịch và phiên dịch nâng cao. Bạn cũng có thể yêu cầu báo giá cho một dự án dịch cụ thể bằng cách đăng một công việc dịch thuật.