Freelance translators » Italian to German » Page 1

Below is a list of Italian to German freelance translators Để tìm một dịch giả chuyên về một lĩnh vực cụ thể, chọn một trường ở phía bên phải.

251 kết quả (thành viên đóng phí ProZ.com)

Freelance translator native in

1
Birgit Elisabeth Horn
Birgit Elisabeth Horn
Native in German Native in German
2
Martina Della Rosa
Martina Della Rosa
Native in German Native in German
3
Angela Schulz Anzola
Angela Schulz Anzola
Native in German Native in German
4
leoniej
leoniej
Native in German Native in German
5
Jan Heberlein
Jan Heberlein
Native in German Native in German
6
Anja Hajek
Anja Hajek
Native in German Native in German
7
Bettina Thiel
Bettina Thiel
Native in German (Variant: Germany) Native in German
8
Gudrun Dauner
Gudrun Dauner
Native in German (Variant: Germany) Native in German
9
Christina Stuettgen-Williams
Christina Stuettgen-Williams
Native in German (Variant: Germany) Native in German
10
Patrizia Spelzini
Patrizia Spelzini
Native in Italian Native in Italian, German (Variant: Swiss) Native in German
11
Christel Zipfel
Christel Zipfel
Native in German Native in German
12
13
Beate Simeone-Beelitz
Beate Simeone-Beelitz
Native in German (Variant: Germany) Native in German
14
Christiane Berthold
Christiane Berthold
Native in German (Variant: Germany) Native in German
15
Zea_Mays
Zea_Mays
Native in German Native in German, Italian Native in Italian
16
Elfi Hasenbeck-Laras
Elfi Hasenbeck-Laras
Native in German Native in German
17
Birgit Schrader
Birgit Schrader
Native in German Native in German
18
Joan Hass
Joan Hass
Native in German Native in German
19
Carsten Mohr
Carsten Mohr
Native in German (Variant: Germany) Native in German
20
Peter Eckschmidt MD
Peter Eckschmidt MD
Native in German Native in German


Đăng công việc biên dịch hoặc phiên dịch

  • Nhận báo giá từ các dịch giả chuyên nghiệp trên toàn thế giới
  • Miễn phí 100%
  • Cộng đồng biên dịch và phiên dịch lớn nhất thế giớiBiên dịch, cũng giống như phiên dịch, đóng vai trò là cầu nồi giữa các nền văn hóa bằng việc dịch một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác. Các dịch giả làm việc với ngôn ngữ viết, ngược lại với ngôn gữ nói.

Dịch thuật không chỉ đơn thuần là chuyển một từ sang một từ của một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác mà nó bao gồm rất nhiều thứ. Các dịch giả phải hiểu xâu rộng vấn đề của bất kỳ đoạn văn nào khi dịch, cũng như các khía cạnh văn hóa liên quan đến ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích.

Với trên 300.000 biên dịch và phiên dịch đăng ký, ProZ.com là cơ sở dữ liệu trực tuyến của các chuyên gia lớn nhất trên thế giới. Để tìm một dịch giả, vui lòng chọn một cặp ngôn ngữ hoặc thử chức năng tìm kiếm biên dịch và phiên dịch nâng cao. Bạn cũng có thể yêu cầu báo giá cho một dự án dịch cụ thể bằng cách đăng một công việc dịch thuật.