Freelance translators » Italian to Spanish » Page 6

Below is a list of Italian to Spanish freelance translators Để tìm một dịch giả chuyên về một lĩnh vực cụ thể, chọn một trường ở phía bên phải.

412 kết quả (thành viên đóng phí ProZ.com)

Freelance translator native in

101
Marta Fernández
Marta Fernández
Native in Spanish (Variant: Standard-Spain) Native in Spanish
102
Antonio Escalante
Antonio Escalante
Native in Spanish (Variants: Venezuelan, Latin American, Mexican, Standard-Spain) Native in Spanish
103
104
Luis Ojeda Pedemontes
Luis Ojeda Pedemontes
Native in Spanish (Variant: Standard-Spain) Native in Spanish
105
Agustin Castro Rodriguez
Agustin Castro Rodriguez
Native in Spanish Native in Spanish
106
Roberto David Di Croce Vives
Roberto David Di Croce Vives
Native in Spanish (Variants: Venezuelan, Latin American, Standard-Spain) Native in Spanish
107
Julieta D'Amico
Julieta D'Amico
Native in Spanish Native in Spanish
108
Juan Maggiore
Juan Maggiore
Native in Spanish (Variants: Latin American, Venezuelan) Native in Spanish
109
Raquel Luque Benítez
Raquel Luque Benítez
Native in Spanish (Variant: Standard-Spain) Native in Spanish
110
María Álvarez Gómez
María Álvarez Gómez
Native in Spanish Native in Spanish
111
Bisan Abdel Hafez
Bisan Abdel Hafez
Native in Spanish Native in Spanish
112
Jesús de Cos
Jesús de Cos
Native in Spanish (Variant: Standard-Spain) Native in Spanish
113
Sara Galindo Álvarez
Sara Galindo Álvarez
Native in Spanish (Variant: Standard-Spain) Native in Spanish
114
Mary Paz Muro
Mary Paz Muro
Native in Spanish Native in Spanish
115
Jose_Espin
Jose_Espin
Native in Spanish Native in Spanish
116
Carolina Conejero
Carolina Conejero
Native in Spanish Native in Spanish
117
Carmen Juárez Junquera
Carmen Juárez Junquera
Native in Spanish (Variant: Standard-Spain) Native in Spanish
118
Samanta Ibáñez
Samanta Ibáñez
Native in Spanish (Variant: Standard-Spain) Native in Spanish
119
Maria Mercedes Munoz Monge
Maria Mercedes Munoz Monge
Native in Spanish (Variant: Standard-Spain) Native in Spanish
120
Johan Medina
Johan Medina
Native in Spanish (Variant: Latin American) Native in Spanish


Đăng công việc biên dịch hoặc phiên dịch

  • Nhận báo giá từ các dịch giả chuyên nghiệp trên toàn thế giới
  • Miễn phí 100%
  • Cộng đồng biên dịch và phiên dịch lớn nhất thế giớiBiên dịch, cũng giống như phiên dịch, đóng vai trò là cầu nồi giữa các nền văn hóa bằng việc dịch một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác. Các dịch giả làm việc với ngôn ngữ viết, ngược lại với ngôn gữ nói.

Dịch thuật không chỉ đơn thuần là chuyển một từ sang một từ của một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác mà nó bao gồm rất nhiều thứ. Các dịch giả phải hiểu xâu rộng vấn đề của bất kỳ đoạn văn nào khi dịch, cũng như các khía cạnh văn hóa liên quan đến ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích.

Với trên 300.000 biên dịch và phiên dịch đăng ký, ProZ.com là cơ sở dữ liệu trực tuyến của các chuyên gia lớn nhất trên thế giới. Để tìm một dịch giả, vui lòng chọn một cặp ngôn ngữ hoặc thử chức năng tìm kiếm biên dịch và phiên dịch nâng cao. Bạn cũng có thể yêu cầu báo giá cho một dự án dịch cụ thể bằng cách đăng một công việc dịch thuật.