Freelance translators » Italian to Spanish » Page 8

Below is a list of Italian to Spanish freelance translators Để tìm một dịch giả chuyên về một lĩnh vực cụ thể, chọn một trường ở phía bên phải.

412 kết quả (thành viên đóng phí ProZ.com)

Freelance translator native in

141
Pablo Díaz-Aller
Pablo Díaz-Aller
Native in Spanish (Variant: Standard-Spain) Native in Spanish
142
Zulema Couso
Zulema Couso
Native in Spanish Native in Spanish
143
Pilar Sánchez
Pilar Sánchez
Native in Spanish Native in Spanish
144
Maria Bellido Lois
Maria Bellido Lois
Native in Spanish Native in Spanish
145
Teresa Moreno
Teresa Moreno
Native in Spanish (Variants: Latin American, Chilean, Standard-Spain) Native in Spanish
146
Albucasis
Albucasis
Native in Spanish Native in Spanish
147
Mercedes Peces-Thiel
Mercedes Peces-Thiel
Native in Spanish (Variant: Standard-Spain) Native in Spanish
148
Sonia Saura
Sonia Saura
Native in Spanish Native in Spanish
149
Estefanía González
Estefanía González
Native in Spanish Native in Spanish
150
Ana Franco
Ana Franco
Native in Spanish Native in Spanish
151
Victor Muruet
Victor Muruet
Native in Spanish (Variant: Mexican) Native in Spanish
152
Jesus Murillo
Jesus Murillo
Native in Spanish Native in Spanish
153
Lucas Gamero
Lucas Gamero
Native in Spanish Native in Spanish
154
Enrique F Granados-González
Enrique F Granados-González
Native in Spanish Native in Spanish
155
Miguel Falquez-Certain
Miguel Falquez-Certain
Native in Spanish Native in Spanish
156
Traducendo Co. Ltd
Traducendo Co. Ltd
Native in Italian (Variants: Standard-Italy, Roman / Romanesco, Neapolitan) Native in Italian, Spanish (Variants: Latin American, Argentine, Mexican) Native in Spanish
157
Maria Luz Hernando
Maria Luz Hernando
Native in Spanish Native in Spanish
158
Berenice Font
Berenice Font
Native in Spanish (Variants: Latin American, Mexican) Native in Spanish
159
Estrella Guillén
Estrella Guillén
Native in Spanish (Variant: Standard-Spain) Native in Spanish
160
Clarisa Moraña
Clarisa Moraña
Native in Spanish Native in Spanish


Đăng công việc biên dịch hoặc phiên dịch

  • Nhận báo giá từ các dịch giả chuyên nghiệp trên toàn thế giới
  • Miễn phí 100%
  • Cộng đồng biên dịch và phiên dịch lớn nhất thế giớiBiên dịch, cũng giống như phiên dịch, đóng vai trò là cầu nồi giữa các nền văn hóa bằng việc dịch một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác. Các dịch giả làm việc với ngôn ngữ viết, ngược lại với ngôn gữ nói.

Dịch thuật không chỉ đơn thuần là chuyển một từ sang một từ của một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác mà nó bao gồm rất nhiều thứ. Các dịch giả phải hiểu xâu rộng vấn đề của bất kỳ đoạn văn nào khi dịch, cũng như các khía cạnh văn hóa liên quan đến ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích.

Với trên 300.000 biên dịch và phiên dịch đăng ký, ProZ.com là cơ sở dữ liệu trực tuyến của các chuyên gia lớn nhất trên thế giới. Để tìm một dịch giả, vui lòng chọn một cặp ngôn ngữ hoặc thử chức năng tìm kiếm biên dịch và phiên dịch nâng cao. Bạn cũng có thể yêu cầu báo giá cho một dự án dịch cụ thể bằng cách đăng một công việc dịch thuật.