Freelance translators » Romanian to English » Page 1

Below is a list of Romanian to English freelance translators Để tìm một dịch giả chuyên về một lĩnh vực cụ thể, chọn một trường ở phía bên phải.

204 kết quả (thành viên đóng phí ProZ.com)

Freelance translator native in

1
Claudia Coja
Claudia Coja
Native in Romanian (Variant: Romania) Native in Romanian
2
Ioana Costache
Ioana Costache
Native in Romanian (Variant: Romania) Native in Romanian
3
Torok Andrei
Torok Andrei
Native in Romanian (Variants: Transylvanian, Moldovan, Romania) Native in Romanian
4
Mihaela Petrican
Mihaela Petrican
Native in Romanian Native in Romanian
5
Sandra & Kenneth Grossman
Sandra & Kenneth Grossman
Native in English Native in English, Romanian Native in Romanian
6
Andrei Albu
Andrei Albu
Native in Romanian Native in Romanian
7
Peter Shortall
Peter Shortall
Native in English Native in English
8
Lara Barnett
Lara Barnett
Native in English (Variants: Irish, Singaporean, UK, South African, British, Scottish) Native in English
9
Cristina Crişan
Cristina Crişan
Native in Romanian Native in Romanian
10
Simona Pop
Simona Pop
Native in Romanian Native in Romanian, Hungarian Native in Hungarian
11
Radu DANAILA
Radu DANAILA
Native in Romanian (Variant: Romania) Native in Romanian
12
anamaria bulgariu
anamaria bulgariu
Native in Romanian (Variant: Romania) Native in Romanian
13
TechLawDC
TechLawDC
Native in English Native in English
14
Cristina Moldovan do Amaral
Cristina Moldovan do Amaral
Native in Romanian Native in Romanian
15
Elizabeth Rudin
Elizabeth Rudin
Native in Hungarian Native in Hungarian, Romanian Native in Romanian
16
Sinéad Moore
Sinéad Moore
Native in English (Variant: British) Native in English
17
Irina-Maria Foray
Irina-Maria Foray
Native in Romanian Native in Romanian
18
Irina Adams
Irina Adams
Native in English (Variants: US, British) Native in English, Romanian (Variant: Romania) Native in Romanian
19
Ciprian Patrascu
Ciprian Patrascu
Native in Romanian Native in Romanian
20
Chris Hughes
Chris Hughes
Native in English (Variant: British) Native in English


Đăng công việc biên dịch hoặc phiên dịch

  • Nhận báo giá từ các dịch giả chuyên nghiệp trên toàn thế giới
  • Miễn phí 100%
  • Cộng đồng biên dịch và phiên dịch lớn nhất thế giớiBiên dịch, cũng giống như phiên dịch, đóng vai trò là cầu nồi giữa các nền văn hóa bằng việc dịch một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác. Các dịch giả làm việc với ngôn ngữ viết, ngược lại với ngôn gữ nói.

Dịch thuật không chỉ đơn thuần là chuyển một từ sang một từ của một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác mà nó bao gồm rất nhiều thứ. Các dịch giả phải hiểu xâu rộng vấn đề của bất kỳ đoạn văn nào khi dịch, cũng như các khía cạnh văn hóa liên quan đến ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích.

Với trên 300.000 biên dịch và phiên dịch đăng ký, ProZ.com là cơ sở dữ liệu trực tuyến của các chuyên gia lớn nhất trên thế giới. Để tìm một dịch giả, vui lòng chọn một cặp ngôn ngữ hoặc thử chức năng tìm kiếm biên dịch và phiên dịch nâng cao. Bạn cũng có thể yêu cầu báo giá cho một dự án dịch cụ thể bằng cách đăng một công việc dịch thuật.