Freelance translators » Russian to English » Page 1

Below is a list of Russian to English freelance translators Để tìm một dịch giả chuyên về một lĩnh vực cụ thể, chọn một trường ở phía bên phải.

773 kết quả (thành viên đóng phí ProZ.com)

Freelance translator native in

1
Mark Berelekhis
Mark Berelekhis
Native in Russian Native in Russian, English Native in English
2
Amy Lesiewicz
Amy Lesiewicz
Native in English (Variants: British, UK, US South, US, Australian, Canadian, New Zealand) Native in English
3
Judith Hehir
Judith Hehir
Native in English Native in English
4
Sam Pinson
Sam Pinson
Native in English (Variant: US) Native in English
5
Andrew Sabak
Andrew Sabak
Native in English (Variant: US) Native in English
6
Elizabeth Adams
Elizabeth Adams
Native in English Native in English
7
Simon Geoghegan
Simon Geoghegan
Native in English Native in English
8
Paul Merriam
Paul Merriam
Native in English Native in English
9
James Vail
James Vail
Native in English Native in English
10
J.E.Sunseri
J.E.Sunseri
Native in English (Variant: US) Native in English
11
Shelley Fairweather-Vega
Shelley Fairweather-Vega
Native in English (Variant: US) Native in English
12
Joanna Dobson
Joanna Dobson
Native in English (Variant: British) Native in English
13
Eric Spreat
Eric Spreat
Native in English Native in English
14
Angelina Kovaleva
Angelina Kovaleva
Native in English (Variant: US) Native in English
15
A Word For It
A Word For It
Native in English (Variant: US) Native in English
16
Ann Merrill
Ann Merrill
Native in English (Variant: US) Native in English
17
Jenna Milesi
Jenna Milesi
Native in English (Variants: UK, US, British, New Zealand) Native in English
18
Fiona Paterson
Fiona Paterson
Native in English Native in English
19
James Shipp
James Shipp
Native in English Native in English
20
Henry Schroeder
Henry Schroeder
Native in English (Variant: US) Native in English


Đăng công việc biên dịch hoặc phiên dịch

  • Nhận báo giá từ các dịch giả chuyên nghiệp trên toàn thế giới
  • Miễn phí 100%
  • Cộng đồng biên dịch và phiên dịch lớn nhất thế giớiBiên dịch, cũng giống như phiên dịch, đóng vai trò là cầu nồi giữa các nền văn hóa bằng việc dịch một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác. Các dịch giả làm việc với ngôn ngữ viết, ngược lại với ngôn gữ nói.

Dịch thuật không chỉ đơn thuần là chuyển một từ sang một từ của một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác mà nó bao gồm rất nhiều thứ. Các dịch giả phải hiểu xâu rộng vấn đề của bất kỳ đoạn văn nào khi dịch, cũng như các khía cạnh văn hóa liên quan đến ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích.

Với trên 300.000 biên dịch và phiên dịch đăng ký, ProZ.com là cơ sở dữ liệu trực tuyến của các chuyên gia lớn nhất trên thế giới. Để tìm một dịch giả, vui lòng chọn một cặp ngôn ngữ hoặc thử chức năng tìm kiếm biên dịch và phiên dịch nâng cao. Bạn cũng có thể yêu cầu báo giá cho một dự án dịch cụ thể bằng cách đăng một công việc dịch thuật.