Freelance translators » Russian to English » Mỹ thuật/Văn chương » Page 1

Below is a list of Russian to English freelance translators specializing in translations in the Mỹ thuật/Văn chương field. Bạn có thể chọn một trường cụ thể hơn ở phía bên phải.

371 kết quả (thành viên đóng phí ProZ.com)

Freelance translator native in

Specializes in

1
Mark Berelekhis
Mark Berelekhis
Native in Russian Native in Russian, English Native in English
Literature, poetry, books, prose, fiction, novels, stories, games, video games, RPG, ...
2
Mikhail Kropotov
Mikhail Kropotov
Native in Russian Native in Russian
software, internet, localization, IT, mathematics, business, e-commerce, marketing, advertising, slang, ...
3
David Knowles
David Knowles
Native in English Native in English
computing, contract law, technical, current affairs, politics, music, websites
4
Henry Schroeder
Henry Schroeder
Native in English (Variant: US) Native in English
Literature, Prose, Poetry, Literary Criticism, Reviews, Articles, Essays, Art, Painting, Century, ...
5
Judith Hehir
Judith Hehir
Native in English Native in English
freelancer, Russian-English translation, court interpreter, editing, copyediting, proofreading, experienced editor, academic writing, academic research, doctoral dissertations, ...
6
Vladimir Dubisskiy
Vladimir Dubisskiy
Native in Russian Native in Russian, Ukrainian Native in Ukrainian
Ukrainian translations in Texas, Russian translations in Texas, Ukrainian translations in Sugar Land Texas, Experienced Technical Translator, Petroleum, Upstream, Downstream, Onsite, Texas, Sugar Land, ...
7
Yuri Larin
Yuri Larin
Native in Russian Native in Russian, Ukrainian Native in Ukrainian
professional, Russian, Ukrainian, English, French, German, Polish, translation, editing, proofreading, ...
8
Elizabeth Adams
Elizabeth Adams
Native in English Native in English
Russian, English, business, marketing, law, legal, court rulings, filings, discovery, journalism, ...
9
Yuri Geifman
Yuri Geifman
Native in Russian Native in Russian, English Native in English
business, law, legal, engineering, technical, patents, documents, interpreting, certified, clinical, ...
10
Sofia Gutkin
Sofia Gutkin
Native in English (Variants: British, Australian, New Zealand) Native in English, Russian (Variant: Standard-Russia) Native in Russian
Russian to English translator, Russian to English translation, Russian to English editor, Russian to English proofreader, medicine translation, medical translation, medical translator, pharmaceutical translation, physiotherapy, physical therapy, ...
11
Simon Geoghegan
Simon Geoghegan
Native in English Native in English
film, magazines, legal, oilandgas, publishing, television, sport, voicecoaching, financial, finance, ...
12
JW Narins
JW Narins
Native in Russian Native in Russian, English Native in English
Russian, English, copywriting, proofreading, proofing, editing, editorial, Ukrainian, literature, prose, ...
13
Marina Khonina
Marina Khonina
Native in Russian (Variant: Standard-Russia) Native in Russian, English Native in English
Russian interpreter, RSI, Vancouver, Canada, British Columbia, conference interpreter, simultaneous interpretation, Russian remote interpreter, video interpreter, Russian translation, ...
14
J.E.Sunseri
J.E.Sunseri
Native in English (Variant: US) Native in English
translation, editing, proofreading, Russian literary translator, russian to english translator literature translation, literary translator, literary translation, literary adaptation, beekeeping, apiary, ...
15
Shelley Fairweather-Vega
Shelley Fairweather-Vega
Native in English (Variant: US) Native in English
perevod, tarjima, uzbek translation, russian journalism, russian contracts, russian translation, russian news, russian poetry, uzbek stories, uzbek fiction, ...
16
Sergey Strakhov
Sergey Strakhov
Native in Russian Native in Russian, Ukrainian Native in Ukrainian
Science & Technology, Business & Commercial Information, HTML & Websites, Subtitling, Lokalization, Transcreation, Prose & Poetry
17
Eric Spreat
Eric Spreat
Native in English Native in English
Russian, English, Native English, Translation, Proofreading, Legal Documentation, Video game localization, Contracts, Advertising, Economics, ...
18
Sergei Vasin
Sergei Vasin
Native in Russian Native in Russian
English-Russian, English, Russian, translation, proofreading, website localization, website translation, software localization, accessories, accounting documentation, ...
19
Joanna Dobson
Joanna Dobson
Native in English (Variant: British) Native in English
Russian, Altai, Altay, indigenous cultures, rock art, Scythian Art, Turkic peoples, mind body spirit, archaeology, literature, ...
20
A Word For It
A Word For It
Native in English (Variant: US) Native in English
medical, medicine, clinical trials, pharmaceuticals, informed consent, patient reported outcomes, PRO, regulatory correspondence, legal, law, ...


Biên dịch, cũng giống như phiên dịch, đóng vai trò là cầu nồi giữa các nền văn hóa bằng việc dịch một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác. Các dịch giả làm việc với ngôn ngữ viết, ngược lại với ngôn gữ nói.

Dịch thuật không chỉ đơn thuần là chuyển một từ sang một từ của một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác mà nó bao gồm rất nhiều thứ. Các dịch giả phải hiểu xâu rộng vấn đề của bất kỳ đoạn văn nào khi dịch, cũng như các khía cạnh văn hóa liên quan đến ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích.

Với trên 300.000 biên dịch và phiên dịch đăng ký, ProZ.com là cơ sở dữ liệu trực tuyến của các chuyên gia lớn nhất trên thế giới. Để tìm một dịch giả, vui lòng chọn một cặp ngôn ngữ hoặc thử chức năng tìm kiếm biên dịch và phiên dịch nâng cao. Bạn cũng có thể yêu cầu báo giá cho một dự án dịch cụ thể bằng cách đăng một công việc dịch thuật.