Freelance translators » Russian to English » Bus/Tài chính » Page 1

Below is a list of Russian to English freelance translators specializing in translations in the Bus/Tài chính field. Bạn có thể chọn một trường cụ thể hơn ở phía bên phải.

530 kết quả (thành viên đóng phí ProZ.com)

Freelance translator native in

Specializes in

1
David Knowles
David Knowles
Native in English Native in English
computing, contract law, technical, current affairs, politics, music, websites
2
Oleg Lozinskiy
Oleg Lozinskiy
Native in Russian Native in Russian
professional, English, Russian, translation, editing, proofreading, consecutive interpretation, whisper interpretation, UN-system entities, UNDESA, ...
3
Mikhail Kropotov
Mikhail Kropotov
Native in Russian Native in Russian
software, internet, localization, IT, mathematics, business, e-commerce, marketing, advertising, slang, ...
4
Sam Pinson
Sam Pinson
Native in English (Variant: US) Native in English
Russian, English, translation, Russian translation, English translation, translator, editing, proofreading, SDL Trados, Lingvo X3, ...
5
Angela Greenfield
Angela Greenfield
Native in Russian Native in Russian, Ukrainian Native in Ukrainian
court interpreter, escort interpreter, Maryland MVA translator, immigration translator, airport interpreter, domestic violence, tourism, fast service, legal documents translator, English to Russian translation, ...
6
Roman Bardachev
Roman Bardachev
Native in Russian Native in Russian
oil & gas, vital statistics, geophysics, contract language, agriculture, construction/civil engineering, trade and commerce, import/export, legal, banking and finance, ...
7
Judith Hehir
Judith Hehir
Native in English Native in English
freelancer, Russian-English translation, court interpreter, editing, copyediting, proofreading, experienced editor, academic writing, academic research, doctoral dissertations, ...
8
Yuri Larin
Yuri Larin
Native in Russian Native in Russian, Ukrainian Native in Ukrainian
professional, Russian, Ukrainian, English, French, German, Polish, translation, editing, proofreading, ...
9
Vladimir Dubisskiy
Vladimir Dubisskiy
Native in Russian Native in Russian, Ukrainian Native in Ukrainian
Ukrainian translations in Texas, Russian translations in Texas, Ukrainian translations in Sugar Land Texas, Experienced Technical Translator, Petroleum, Upstream, Downstream, Onsite, Texas, Sugar Land, ...
10
Andrew Sabak
Andrew Sabak
Native in English (Variant: US) Native in English
mathematics, physics, computers, science, engineering, technical, patents, business, finance, accounting, ...
11
Elizabeth Adams
Elizabeth Adams
Native in English Native in English
Russian, English, business, marketing, law, legal, court rulings, filings, discovery, journalism, ...
12
Sergei Vasin
Sergei Vasin
Native in Russian Native in Russian
English-Russian, English, Russian, translation, proofreading, website localization, website translation, software localization, accessories, accounting documentation, ...
13
Paul Merriam
Paul Merriam
Native in English Native in English
criminal law, narcotics, fraud, derecho penal, narcóticos, dolo contractual, Strafrecht, Rauschgift, Betrug, prawo karne, ...
14
Henry Schroeder
Henry Schroeder
Native in English (Variant: US) Native in English
Literature, Prose, Poetry, Literary Criticism, Reviews, Articles, Essays, Art, Painting, Century, ...
15
Vladyslav Golovaty
Vladyslav Golovaty
Native in English (Variant: US) Native in English, Ukrainian (Variant: Standard-Ukraine) Native in Ukrainian, Russian Native in Russian
lower-cost direct native translator, English, Ukrainian, Russian, law, legal, clinical trials, pharmaceuticals, medicine, patents, ...
16
Maria Sometti (Anishchankava)
Maria Sometti (Anishchankava)
Native in Russian Native in Russian, Belarusian Native in Belarusian
professional translator, Italy, interpreter, conference interpreter russian, simultaneous interpreter, interpreter meetings, interpreter conferences, interpreter symposium, russian translator, english interpreter Italy, ...
17
Joanna Dobson
Joanna Dobson
Native in English (Variant: British) Native in English
Russian, Altai, Altay, indigenous cultures, rock art, Scythian Art, Turkic peoples, mind body spirit, archaeology, literature, ...
18
Jaime Holmes DipTrans MITI
Jaime Holmes DipTrans MITI
Native in English Native in English
patent, patents, patentability reports, abstracts, patent claims, patent descriptions, WIPO, EPO, World Intellectual Property Organisation, European Patent Office, ...
19
Sergey Strakhov
Sergey Strakhov
Native in Russian Native in Russian, Ukrainian Native in Ukrainian
Science & Technology, Business & Commercial Information, HTML & Websites, Subtitling, Lokalization, Transcreation, Prose & Poetry
20
Oleksandr Popov
Oleksandr Popov
Native in Russian (Variant: Standard-Russia) 
Oil, Gas, Construction, Electrical, Safety, Legal, Engineering, Mechanical, Power Generation, General Technical, ...


Đăng công việc biên dịch hoặc phiên dịch

  • Nhận báo giá từ các dịch giả chuyên nghiệp trên toàn thế giới
  • Miễn phí 100%
  • Cộng đồng biên dịch và phiên dịch lớn nhất thế giớiBiên dịch, cũng giống như phiên dịch, đóng vai trò là cầu nồi giữa các nền văn hóa bằng việc dịch một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác. Các dịch giả làm việc với ngôn ngữ viết, ngược lại với ngôn gữ nói.

Dịch thuật không chỉ đơn thuần là chuyển một từ sang một từ của một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác mà nó bao gồm rất nhiều thứ. Các dịch giả phải hiểu xâu rộng vấn đề của bất kỳ đoạn văn nào khi dịch, cũng như các khía cạnh văn hóa liên quan đến ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích.

Với trên 300.000 biên dịch và phiên dịch đăng ký, ProZ.com là cơ sở dữ liệu trực tuyến của các chuyên gia lớn nhất trên thế giới. Để tìm một dịch giả, vui lòng chọn một cặp ngôn ngữ hoặc thử chức năng tìm kiếm biên dịch và phiên dịch nâng cao. Bạn cũng có thể yêu cầu báo giá cho một dự án dịch cụ thể bằng cách đăng một công việc dịch thuật.