Freelance translators » Russian to English » Tiếp thị » Page 1

Below is a list of Russian to English freelance translators specializing in translations in the Tiếp thị field. Bạn có thể chọn một trường cụ thể hơn ở phía bên phải.

520 kết quả (thành viên đóng phí ProZ.com)

Freelance translator native in

Specializes in

1
Mikhail Kropotov
Mikhail Kropotov
Native in Russian Native in Russian
software, internet, localization, IT, mathematics, business, e-commerce, marketing, advertising, slang, ...
2
Mark Berelekhis
Mark Berelekhis
Native in Russian Native in Russian, English Native in English
Literature, poetry, books, prose, fiction, novels, stories, games, video games, RPG, ...
3
Angela Greenfield
Angela Greenfield
Native in Russian Native in Russian, Ukrainian Native in Ukrainian
court interpreter, escort interpreter, Maryland MVA translator, immigration translator, airport interpreter, domestic violence, tourism, fast service, legal documents translator, English to Russian translation, ...
4
Vladimir Pochinov
Vladimir Pochinov
Native in Russian Native in Russian
accounting, accounts, accrual accounting, administration, advocacy, agency agreement, agreement, alternative dispute resolution (ADR), annual general meeting (AGM), annual report, ...
5
Andrew Sabak
Andrew Sabak
Native in English (Variant: US) Native in English
mathematics, physics, computers, science, engineering, technical, patents, business, finance, accounting, ...
6
Maria Sometti (Anishchankava)
Maria Sometti (Anishchankava)
Native in Russian Native in Russian, Belarusian Native in Belarusian
professional translator, Italy, interpreter, conference interpreter russian, simultaneous interpreter, interpreter meetings, interpreter conferences, interpreter symposium, russian translator, english interpreter Italy, ...
7
Elena Ow-Wing
Elena Ow-Wing
Native in Russian (Variant: Standard-Russia) Native in Russian
English to Russian, Russian to English, Russian translator, Russian interpreter, Russian healthcare interpreter, Russian business interpreter, editing, proofreading, QA, linguistic validation, ...
8
Sofia Gutkin
Sofia Gutkin
Native in English (Variants: British, Australian, New Zealand) Native in English, Russian (Variant: Standard-Russia) Native in Russian
Russian to English translator, Russian to English translation, Russian to English editor, Russian to English proofreader, medicine translation, medical translation, medical translator, pharmaceutical translation, physiotherapy, physical therapy, ...
9
Sergei Vasin
Sergei Vasin
Native in Russian Native in Russian
English-Russian, English, Russian, translation, proofreading, website localization, website translation, software localization, accessories, accounting documentation, ...
10
Sergey Strakhov
Sergey Strakhov
Native in Russian Native in Russian, Ukrainian Native in Ukrainian
Science & Technology, Business & Commercial Information, HTML & Websites, Subtitling, Lokalization, Transcreation, Prose & Poetry
11
JW Narins
JW Narins
Native in Russian Native in Russian, English Native in English
Russian, English, copywriting, proofreading, proofing, editing, editorial, Ukrainian, literature, prose, ...
12
Yuri Larin
Yuri Larin
Native in Russian Native in Russian, Ukrainian Native in Ukrainian
professional, Russian, Ukrainian, English, French, German, Polish, translation, editing, proofreading, ...
13
Ksenia Annis
Ksenia Annis
Native in Russian Native in Russian, English Native in English
Russian, Russia, English, AutoCAD, certified, Revit, Adobe, CAD, CAT, MT, ...
14
Valery Kaminski
Valery Kaminski
Native in Russian Native in Russian
English to Russian translation, marketing, advertising, sales, business, e-commerce, official letters, colloquial, literature, articles, ...
15
Michael Moskowitz
Michael Moskowitz
Native in English Native in English, Russian Native in Russian
Chemistry, Metallurgy, Oil Field, Drilling Equipment, Machinery, Safety, Patents, Marketing,
16
Henry Schroeder
Henry Schroeder
Native in English (Variant: US) Native in English
Literature, Prose, Poetry, Literary Criticism, Reviews, Articles, Essays, Art, Painting, Century, ...
17
Ann Merrill
Ann Merrill
Native in English (Variant: US) Native in English
Russian, American, localization, native, education, hospitality, IT, tourism, travel, arts, ...
18
Ryan Zhuo
Ryan Zhuo
Native in English (Variants: UK, US, British, Canadian) Native in English
translation, transcreation, localization, localisation, AVT, audiovisual translation, audiovisual, localization, literary translation, creative translation, ...
19
Joanna Dobson
Joanna Dobson
Native in English (Variant: British) Native in English
Russian, Altai, Altay, indigenous cultures, rock art, Scythian Art, Turkic peoples, mind body spirit, archaeology, literature, ...
20
Eric Spreat
Eric Spreat
Native in English Native in English
Russian, English, Native English, Translation, Proofreading, Legal Documentation, Video game localization, Contracts, Advertising, Economics, ...


Đăng công việc biên dịch hoặc phiên dịch

  • Nhận báo giá từ các dịch giả chuyên nghiệp trên toàn thế giới
  • Miễn phí 100%
  • Cộng đồng biên dịch và phiên dịch lớn nhất thế giớiBiên dịch, cũng giống như phiên dịch, đóng vai trò là cầu nồi giữa các nền văn hóa bằng việc dịch một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác. Các dịch giả làm việc với ngôn ngữ viết, ngược lại với ngôn gữ nói.

Dịch thuật không chỉ đơn thuần là chuyển một từ sang một từ của một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác mà nó bao gồm rất nhiều thứ. Các dịch giả phải hiểu xâu rộng vấn đề của bất kỳ đoạn văn nào khi dịch, cũng như các khía cạnh văn hóa liên quan đến ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích.

Với trên 300.000 biên dịch và phiên dịch đăng ký, ProZ.com là cơ sở dữ liệu trực tuyến của các chuyên gia lớn nhất trên thế giới. Để tìm một dịch giả, vui lòng chọn một cặp ngôn ngữ hoặc thử chức năng tìm kiếm biên dịch và phiên dịch nâng cao. Bạn cũng có thể yêu cầu báo giá cho một dự án dịch cụ thể bằng cách đăng một công việc dịch thuật.