Freelance translators » Russian to English » Y khoa » Page 1

Below is a list of Russian to English freelance translators specializing in translations in the Y khoa field. Bạn có thể chọn một trường cụ thể hơn ở phía bên phải.

395 kết quả (thành viên đóng phí ProZ.com)

Freelance translator native in

Specializes in

1
Evgeni Kushch
Evgeni Kushch
Native in Russian (Variant: Standard-Russia) Native in Russian, Ukrainian (Variant: Standard-Ukraine) Native in Ukrainian
English, Russian, Ukrainian, native, certified medical doctor, certified physician, certified clinician, health care, medical, pharmaceutical, ...
2
Amy Lesiewicz
Amy Lesiewicz
Native in English (Variants: British, UK, US South, US, Australian, Canadian, New Zealand) Native in English
Engineering, technical specifications, detailed design, detail design, design documentation, technical, science, scientific, chemistry, biochemistry, ...
3
svetlana cosquéric
svetlana cosquéric
Native in Russian Native in Russian
technical translator, science, otolaryngology, cardiology science technologique, science des matériaux, géologie, chimie, médecine, physique, ingénierie адаптирование художественной литературы, ...
4
Judith Hehir
Judith Hehir
Native in English Native in English
freelancer, Russian-English translation, court interpreter, editing, copyediting, proofreading, experienced editor, academic writing, academic research, doctoral dissertations, ...
5
Sofia Gutkin
Sofia Gutkin
Native in English (Variants: British, Australian, New Zealand) Native in English, Russian (Variant: Standard-Russia) Native in Russian
Russian to English translator, Russian to English translation, Russian to English editor, Russian to English proofreader, medicine translation, medical translation, medical translator, pharmaceutical translation, physiotherapy, physical therapy, ...
6
Vladyslav Golovaty
Vladyslav Golovaty
Native in English (Variant: US) Native in English, Ukrainian (Variant: Standard-Ukraine) Native in Ukrainian, Russian Native in Russian
lower-cost direct native translator, English, Ukrainian, Russian, law, legal, clinical trials, pharmaceuticals, medicine, patents, ...
7
Marina Aleyeva
Marina Aleyeva
Native in Russian Native in Russian, Ukrainian Native in Ukrainian
medicine, medical, health care, pharmaceutics, pharmaceutical, human, animal, nutrition, agriculture, science, ...
8
Yuri Larin
Yuri Larin
Native in Russian Native in Russian, Ukrainian Native in Ukrainian
professional, Russian, Ukrainian, English, French, German, Polish, translation, editing, proofreading, ...
9
Igor_2006
Igor_2006
Native in Russian Native in Russian
русский, биология, генетика, молекулярная биология, вирусология, English, Russian, translator, Pharmaceuticals, Molecular genetics, ...
10
Maria Sometti (Anishchankava)
Maria Sometti (Anishchankava)
Native in Russian Native in Russian, Belarusian Native in Belarusian
professional translator, Italy, interpreter, conference interpreter russian, simultaneous interpreter, interpreter meetings, interpreter conferences, interpreter symposium, russian translator, english interpreter Italy, ...
11
Turdimurod Rakhmanov
Turdimurod Rakhmanov
Native in Uzbek Native in Uzbek, Kirghiz Native in Kirghiz
uzbek, azerbaijani, azeri, kyrgyz, kirghiz, kazakh, tajik, turkmen, tatar, russian, ...
12
A Word For It
A Word For It
Native in English (Variant: US) Native in English
medical, medicine, clinical trials, pharmaceuticals, informed consent, patient reported outcomes, PRO, regulatory correspondence, legal, law, ...
13
Ryan Zhuo
Ryan Zhuo
Native in English (Variants: UK, US, British, Canadian) Native in English
translation, transcreation, localization, localisation, AVT, audiovisual translation, audiovisual, localization, literary translation, creative translation, ...
14
James Shipp
James Shipp
Native in English Native in English
aerospace, certificates, chemistry, contracts, economics, geosciences, law, life sciences, nuclear engineering, patents, ...
15
TechLawDC
TechLawDC
Native in English Native in English
engineering, law, biology, pharmacology, toxicology, medicine, accounting, finance, securities, telecommunications, ...
16
Nathalie Stewart
Nathalie Stewart
Native in English Native in English, French Native in French
French, français, English, anglais, Russian, русский, russe, Translator, translation, translations, ...
17
Ravindra Godbole
Ravindra Godbole
Native in Marathi Native in Marathi, English Native in English
engineering, chemical, pharmaceutical, patents, scientific, commercial, finance, medical, software
18
Carole Wolfe
Carole Wolfe
Native in English (Variant: US) Native in English
Medical, Pharmaceuticals, Marketing Research, Ecology, Environment, Zoology, Biology, Botany, Entomology, Dermatology, ...
19
Pavel Altukhov
Pavel Altukhov
Native in Russian Native in Russian
translator, Russian, English, German, French, technical, experienced, quality, oil, gas, ...
20
Elene P.
Elene P.
Native in Georgian Native in Georgian, Russian Native in Russian
Georgian, Russian, French, English, Italian, Spanish, accuracy, reliability, translation, health, ...


Đăng công việc biên dịch hoặc phiên dịch

  • Nhận báo giá từ các dịch giả chuyên nghiệp trên toàn thế giới
  • Miễn phí 100%
  • Cộng đồng biên dịch và phiên dịch lớn nhất thế giớiBiên dịch, cũng giống như phiên dịch, đóng vai trò là cầu nồi giữa các nền văn hóa bằng việc dịch một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác. Các dịch giả làm việc với ngôn ngữ viết, ngược lại với ngôn gữ nói.

Dịch thuật không chỉ đơn thuần là chuyển một từ sang một từ của một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác mà nó bao gồm rất nhiều thứ. Các dịch giả phải hiểu xâu rộng vấn đề của bất kỳ đoạn văn nào khi dịch, cũng như các khía cạnh văn hóa liên quan đến ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích.

Với trên 300.000 biên dịch và phiên dịch đăng ký, ProZ.com là cơ sở dữ liệu trực tuyến của các chuyên gia lớn nhất trên thế giới. Để tìm một dịch giả, vui lòng chọn một cặp ngôn ngữ hoặc thử chức năng tìm kiếm biên dịch và phiên dịch nâng cao. Bạn cũng có thể yêu cầu báo giá cho một dự án dịch cụ thể bằng cách đăng một công việc dịch thuật.