Freelance translators » Russian to English » Khoa học xã hội » Page 1

Below is a list of Russian to English freelance translators specializing in translations in the Khoa học xã hội field. Bạn có thể chọn một trường cụ thể hơn ở phía bên phải.

443 kết quả (thành viên đóng phí ProZ.com)

Freelance translator native in

Specializes in

1
Mikhail Kropotov
Mikhail Kropotov
Native in Russian Native in Russian
software, internet, localization, IT, mathematics, business, e-commerce, marketing, advertising, slang, ...
2
Mark Berelekhis
Mark Berelekhis
Native in Russian Native in Russian, English Native in English
Literature, poetry, books, prose, fiction, novels, stories, games, video games, RPG, ...
3
Judith Hehir
Judith Hehir
Native in English Native in English
freelancer, Russian-English translation, court interpreter, editing, copyediting, proofreading, experienced editor, academic writing, academic research, doctoral dissertations, ...
4
Vladimir Dubisskiy
Vladimir Dubisskiy
Native in Russian Native in Russian, Ukrainian Native in Ukrainian
Ukrainian translations in Texas, Russian translations in Texas, Ukrainian translations in Sugar Land Texas, Experienced Technical Translator, Petroleum, Upstream, Downstream, Onsite, Texas, Sugar Land, ...
5
Susan Welsh
Susan Welsh
Native in English Native in English
psychology, politics, government, current affairs, economics, journalism, history, social sciences, arts, business, ...
6
Sam Pinson
Sam Pinson
Native in English (Variant: US) Native in English
Russian, English, translation, Russian translation, English translation, translator, editing, proofreading, SDL Trados, Lingvo X3, ...
7
Angela Greenfield
Angela Greenfield
Native in Russian Native in Russian, Ukrainian Native in Ukrainian
court interpreter, escort interpreter, Maryland MVA translator, immigration translator, airport interpreter, domestic violence, tourism, fast service, legal documents translator, English to Russian translation, ...
8
Henry Schroeder
Henry Schroeder
Native in English (Variant: US) Native in English
Literature, Prose, Poetry, Literary Criticism, Reviews, Articles, Essays, Art, Painting, Century, ...
9
Marina Khonina
Marina Khonina
Native in Russian (Variant: Standard-Russia) Native in Russian, English Native in English
Russian interpreter, RSI, Vancouver, Canada, British Columbia, conference interpreter, simultaneous interpretation, Russian remote interpreter, video interpreter, Russian translation, ...
10
Sofia Gutkin
Sofia Gutkin
Native in English (Variants: Australian, New Zealand, British) Native in English, Russian (Variant: Standard-Russia) Native in Russian
Russian to English translator, Russian to English translation, Russian to English editor, Russian to English proofreader, medicine translation, medical translation, medical translator, pharmaceutical translation, physiotherapy, physical therapy, ...
11
Joanna Dobson
Joanna Dobson
Native in English (Variant: British) Native in English
Russian, Altai, Altay, indigenous cultures, rock art, Scythian Art, Turkic peoples, mind body spirit, archaeology, literature, ...
12
Shelley Fairweather-Vega
Shelley Fairweather-Vega
Native in English (Variant: US) Native in English
perevod, tarjima, uzbek translation, russian journalism, russian contracts, russian translation, russian news, russian poetry, uzbek stories, uzbek fiction, ...
13
JW Narins
JW Narins
Native in Russian Native in Russian, English Native in English
Russian, English, copywriting, proofreading, proofing, editing, editorial, Ukrainian, literature, prose, ...
14
Jaime Holmes DipTrans MITI
Jaime Holmes DipTrans MITI
Native in English Native in English
patent, patents, patentability reports, abstracts, patent claims, patent descriptions, WIPO, EPO, World Intellectual Property Organisation, European Patent Office, ...
15
Maria Sometti (Anishchankava)
Maria Sometti (Anishchankava)
Native in Russian Native in Russian, Belarusian Native in Belarusian
professional translator, Italy, interpreter, conference interpreter russian, simultaneous interpreter, interpreter meetings, interpreter conferences, interpreter symposium, russian translator, english interpreter Italy, ...
16
Ann Merrill
Ann Merrill
Native in English (Variant: US) Native in English
Russian, American, localization, native, education, hospitality, IT, tourism, travel, arts, ...
17
Eric Spreat
Eric Spreat
Native in English Native in English
Russian, English, Native English, Translation, Proofreading, Legal Documentation, Video game localization, Contracts, Advertising, Economics, ...
18
Jenna Milesi
Jenna Milesi
Native in English (Variants: US, British, New Zealand, UK) Native in English
russian, english, translation, education, certificates, birth certificate, business, marketing, diploma, degrees, ...
19
J.E.Sunseri
J.E.Sunseri
Native in English (Variant: US) Native in English
translation, editing, proofreading, Russian literary translator, russian to english translator literature translation, literary translator, literary translation, literary adaptation, beekeeping, apiary, ...
20
A Word For It
A Word For It
Native in English (Variant: US) Native in English
medical, medicine, clinical trials, pharmaceuticals, informed consent, patient reported outcomes, PRO, regulatory correspondence, legal, law, ...


Biên dịch, cũng giống như phiên dịch, đóng vai trò là cầu nồi giữa các nền văn hóa bằng việc dịch một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác. Các dịch giả làm việc với ngôn ngữ viết, ngược lại với ngôn gữ nói.

Dịch thuật không chỉ đơn thuần là chuyển một từ sang một từ của một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác mà nó bao gồm rất nhiều thứ. Các dịch giả phải hiểu xâu rộng vấn đề của bất kỳ đoạn văn nào khi dịch, cũng như các khía cạnh văn hóa liên quan đến ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích.

Với trên 300.000 biên dịch và phiên dịch đăng ký, ProZ.com là cơ sở dữ liệu trực tuyến của các chuyên gia lớn nhất trên thế giới. Để tìm một dịch giả, vui lòng chọn một cặp ngôn ngữ hoặc thử chức năng tìm kiếm biên dịch và phiên dịch nâng cao. Bạn cũng có thể yêu cầu báo giá cho một dự án dịch cụ thể bằng cách đăng một công việc dịch thuật.