Freelance translators » Spanish to English » Mỹ thuật/Văn chương » Page 1

Below is a list of Spanish to English freelance translators specializing in translations in the Mỹ thuật/Văn chương field. Bạn có thể chọn một trường cụ thể hơn ở phía bên phải.

1,268 kết quả (thành viên đóng phí ProZ.com)

Freelance translator native in

Specializes in

1
Robert Forstag
Robert Forstag
Native in English Native in English
medical, psychology, legal, marketing
2
Parrot
Parrot
Native in English Native in English
Anthropology, Archeology, Architecture, Art History, Conservation, Law, Jurisprudence, Cultural Rights, Museums, Museology, ...
3
Edward Tully
Edward Tully
Native in English (Variants: US, UK) Native in English
traductor, traducciones, traductor al inglés, traductor de español, traducir al inglés, corrección, corregir, revisar, revisión, marketing, ...
4
David Hollywood
David Hollywood
Native in English Native in English
business, financial, economic
5
Simon Bruni
Simon Bruni
Native in English (Variant: British) Native in English
spanish to english translator, traductor de español a inglés, spain, spanish, english, translator, linguist, english native, gastronomy, editorial, ...
6
Muriel Vasconcellos
Muriel Vasconcellos
Native in English (Variant: US) Native in English
medicine, public health, veterinary health, agriculture, environmental conservation, economics, law, linguistics, Brazil, Portuguese, ...
7
Eski
Eski
Native in English Native in English, Spanish Native in Spanish
Art, Art History, Architecture, IT, Hardware, Horology, PC Modding, Scale Modelling and Dioramas, Bank Trust Documents, Diplomas, ...
8
philgoddard
philgoddard
Native in English Native in English
French, German, Italian, Dutch, Spanish, français, Deutsch, italiano, español, nederlands, ...
9
Helena Chavarria
Helena Chavarria
Native in English (Variant: British) Native in English
Professional translator, Spanish to English professional translator, legal texts, traductor profesional, traductor español inglés, textos legales, marketing, turismo, tourism, localización, ...
10
Marie Wilson
Marie Wilson
Native in English Native in English
Dệt / May mặc / Thời trang, Thành ngữ / Châm ngôn / Tục ngữ, Kiến trúc, Thơ & Văn học, ...
11
James A. Walsh
James A. Walsh
Native in English (Variants: Irish, US, UK) Native in English, Spanish (Variants: Latin American, Standard-Spain) Native in Spanish
Spanish to English Translator, English to Spanish Translator, French to English Translator, Business, Legal, Financial, Marketing, Environmental, IT, ITIL, ...
12
David Ronder
David Ronder
Native in English Native in English
Business, marketing, advertising, sales, travel journalism, tourism, food, wine, medieval history, modern history, ...
13
kittilina
kittilina
Native in English (Variant: UK) Native in English
spanish, spanish to english, legal translations, music, electricity, wind power, literature, humanities, art, power generation, ...
14
William Pairman
William Pairman
Native in English Native in English
Art, Tourism, Business, Legal, Social Sciences, Marketing, Madrid, subtitling, dubbing, scripts, ...
15
Jane Martin
Jane Martin
Native in English Native in English
spanish, legal, contracts, wills, certificates, agreements, marketing, PPT, brochures, nutricosmetics, ...
16
fionn
fionn
Native in English Native in English
professional translator mexico, traductor mexico, traducción español inglés, traducción francés inglés, elusive word, traducción italiano inglés, traducción arte, traducción arquitectura, traducción diseño, traducción filosofía, ...
17
Steven Huddleston
Steven Huddleston
Native in English (Variants: British, UK, US, Canadian) Native in English, Spanish (Variants: Puerto Rican, Argentine, Chilean, Venezuelan, Costa Rican, Mexican, Standard-Spain, US, Ecuadorian , Dominican, Latin American, Peruvian, Colombian, Uruguayan, Cuban) Native in Spanish
translator, translations, proofreader, proofreading, transcriber, transcribing, transcription, interpretations, interpreter, english, ...
18
Bill Greendyk
Bill Greendyk
Native in English Native in English
religion, children's books, religion, religions, doctrine, children's literature, legal, financial, contracts, Christianity, ...
19
Richard McDorman
Richard McDorman
Native in English (Variant: US) Native in English
Richard McDorman, Richard E McDorman, McDorman Richard, Latin translation, Latin diploma translation
20
Juliana Brown
Juliana Brown
Native in English Native in English, Hebrew Native in Hebrew
literary translation and proofreading, ספרות, immigration, הגירה, international and general legal translation, development, political, פוליטיקה, social sciences, מדעי החברה, ...


Biên dịch, cũng giống như phiên dịch, đóng vai trò là cầu nồi giữa các nền văn hóa bằng việc dịch một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác. Các dịch giả làm việc với ngôn ngữ viết, ngược lại với ngôn gữ nói.

Dịch thuật không chỉ đơn thuần là chuyển một từ sang một từ của một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác mà nó bao gồm rất nhiều thứ. Các dịch giả phải hiểu xâu rộng vấn đề của bất kỳ đoạn văn nào khi dịch, cũng như các khía cạnh văn hóa liên quan đến ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích.

Với trên 300.000 biên dịch và phiên dịch đăng ký, ProZ.com là cơ sở dữ liệu trực tuyến của các chuyên gia lớn nhất trên thế giới. Để tìm một dịch giả, vui lòng chọn một cặp ngôn ngữ hoặc thử chức năng tìm kiếm biên dịch và phiên dịch nâng cao. Bạn cũng có thể yêu cầu báo giá cho một dự án dịch cụ thể bằng cách đăng một công việc dịch thuật.