Freelance translators » Spanish to English » Y khoa » Page 1

Below is a list of Spanish to English freelance translators specializing in translations in the Y khoa field. Bạn có thể chọn một trường cụ thể hơn ở phía bên phải.

1,267 kết quả (thành viên đóng phí ProZ.com)

Freelance translator native in

Specializes in

1
liz askew
liz askew
Native in English Native in English
interpreter, translator, teacher, French/Spanish into English, psychiatry, cardiology, genito-urinary medicine, family planning, dentistry, ante-natal and post-natal care, ...
2
Muriel Vasconcellos
Muriel Vasconcellos
Native in English (Variant: US) Native in English
medicine, public health, veterinary health, agriculture, environmental conservation, economics, law, linguistics, Brazil, Portuguese, ...
3
Dr. Jason Faulkner
Dr. Jason Faulkner
Native in English Native in English
medical, medical, records, physician, pharmaceutical, clinical study, expediente clinico, medical journal, reporte medico, revista medica, ...
4
Emma Goldsmith
Emma Goldsmith
Native in English (Variant: UK) Native in English
Spanish, English, Spain, translation, translator, Trados, sdl, medicine, pharmacy, pharmaceutical, ...
5
Neil Ashby
Neil Ashby
Native in English Native in English
translator, reviewer, proofreading, editing, editor, Spanish, English, science, chemistry, biology, ...
6
Robert Forstag
Robert Forstag
Native in English Native in English
medical, psychology, legal, marketing
7
Yasser El Helw
Yasser El Helw
Native in Arabic Native in Arabic, English Native in English
Y khoa: Tim mạch, Y khoa: Dược, Y khoa: Dụng cụ, Y khoa: Chăm sóc Sức khỏe, ...
8
Edward Tully
Edward Tully
Native in English (Variants: UK, US) Native in English
traductor, traducciones, traductor al inglés, traductor de español, traducir al inglés, corrección, corregir, revisar, revisión, marketing, ...
9
celiacp
celiacp
Native in Spanish (Variants: Latin American, Standard-Spain) Native in Spanish
Medizinische Übersetzungen, traducción económica, traducción jurídica, traducción médica, traductora profesional, traductora inglés-español, traductora italiano-español, traductora francés-español, traductora portugués-español, traducciones profesionales, ...
10
Rebecca Hendry
Rebecca Hendry
Native in English Native in English
Multimedia, técnico, technical, instruction manuals, manuales, instrucciones, business, comercio, geography, geografía, ...
11
Dr. Andrew Frankland
Dr. Andrew Frankland
Native in English Native in English
Chemistry, physics, biology, copyeditor, proofreader, translator, medical, pharmaceutical, PILs, SPCs, ...
12
Eski
Eski
Native in English Native in English, Spanish Native in Spanish
Art, Art History, Architecture, IT, Hardware, Horology, PC Modding, Scale Modelling and Dioramas, Bank Trust Documents, Diplomas, ...
13
Joseph Tein
Joseph Tein
Native in English Native in English
Spanish translator, Italian translator, Spanish, Italian, English, translator, medical, translation, life sciences, medical translator, ...
14
Cesar Serrano
Cesar Serrano
Native in English (Variant: US) Native in English, Spanish (Variant: Latin American) Native in Spanish
Las Vegas, Nevada, translator, traductor, traducteur, traduttore, tradutor, interpreter, intérprete, interprète, ...
15
Richard McDorman
Richard McDorman
Native in English (Variant: US) Native in English
Richard McDorman, Richard E McDorman, McDorman Richard, Latin translation, Latin diploma translation
16
Anne Grimes
Anne Grimes
Native in English (Variants: US, Canadian) Native in English
biology, health care, nursing, Translation, Spanish translation, French Translation, Medical Translation, legal translation, childcare, legal, ...
17
Steven Huddleston
Steven Huddleston
Native in English (Variants: Canadian, British, UK, US) Native in English, Spanish (Variants: Latin American, Peruvian, Colombian, Uruguayan, Cuban, Puerto Rican, Argentine, Chilean, Venezuelan, Costa Rican, Mexican, Standard-Spain, US, Ecuadorian , Dominican) Native in Spanish
translator, translations, proofreader, proofreading, transcriber, transcribing, transcription, interpretations, interpreter, english, ...
18
José Huarancca
José Huarancca
Native in Spanish (Variant: Peruvian) Native in Spanish
Allergies, Allergy, American, American English, American Medical Writers Association, American Translators Association, AMWA, ATA, Anesthesia, Anesthesiology, ...
19
MamaG
MamaG
Native in English Native in English
Y khoa: Dược, Y khoa: Chăm sóc Sức khỏe, Y khoa (Tổng quát)
20
matt robinson
matt robinson
Native in English Native in English
Spanish, English, technical, detail, research, experience, translator, professional


Đăng công việc biên dịch hoặc phiên dịch

  • Nhận báo giá từ các dịch giả chuyên nghiệp trên toàn thế giới
  • Miễn phí 100%
  • Cộng đồng biên dịch và phiên dịch lớn nhất thế giớiBiên dịch, cũng giống như phiên dịch, đóng vai trò là cầu nồi giữa các nền văn hóa bằng việc dịch một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác. Các dịch giả làm việc với ngôn ngữ viết, ngược lại với ngôn gữ nói.

Dịch thuật không chỉ đơn thuần là chuyển một từ sang một từ của một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác mà nó bao gồm rất nhiều thứ. Các dịch giả phải hiểu xâu rộng vấn đề của bất kỳ đoạn văn nào khi dịch, cũng như các khía cạnh văn hóa liên quan đến ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích.

Với trên 300.000 biên dịch và phiên dịch đăng ký, ProZ.com là cơ sở dữ liệu trực tuyến của các chuyên gia lớn nhất trên thế giới. Để tìm một dịch giả, vui lòng chọn một cặp ngôn ngữ hoặc thử chức năng tìm kiếm biên dịch và phiên dịch nâng cao. Bạn cũng có thể yêu cầu báo giá cho một dự án dịch cụ thể bằng cách đăng một công việc dịch thuật.