Freelance translators » Spanish to English » Ngành khác » Page 1

Below is a list of Spanish to English freelance translators specializing in translations in the Ngành khác field. Bạn có thể chọn một trường cụ thể hơn ở phía bên phải.

1,268 kết quả (thành viên đóng phí ProZ.com)

Freelance translator native in

Specializes in

1
Robert Forstag
Robert Forstag
Native in English Native in English
medical, psychology, legal, marketing
2
Simon Bruni
Simon Bruni
Native in English (Variant: British) Native in English
spanish to english translator, traductor de español a inglés, spain, spanish, english, translator, linguist, english native, gastronomy, editorial, ...
3
Muriel Vasconcellos
Muriel Vasconcellos
Native in English (Variant: US) Native in English
medicine, public health, veterinary health, agriculture, environmental conservation, economics, law, linguistics, Brazil, Portuguese, ...
4
bigedsenior
bigedsenior
Native in English Native in English
Nhà nước / Chính trị, Lịch sử, Luyện kim / Đúc, Khai thác & Khoáng sản / Đá quý, ...
5
Eski
Eski
Native in English Native in English, Spanish Native in Spanish
Art, Art History, Architecture, IT, Hardware, Horology, PC Modding, Scale Modelling and Dioramas, Bank Trust Documents, Diplomas, ...
6
liz askew
liz askew
Native in English Native in English
interpreter, translator, teacher, French/Spanish into English, psychiatry, cardiology, genito-urinary medicine, family planning, dentistry, ante-natal and post-natal care, ...
7
Nikki Graham
Nikki Graham
Native in English (Variant: British) Native in English
freelance translator, Spanish, English, translations, revision, reviews, proofreading, copywriting, editing, localisation, ...
8
Lisa McCarthy
Lisa McCarthy
Native in English Native in English
translator, traductor, traductora, traducción, traducció, traducciones, inglés, English, anglès, español a inglés, ...
9
Helena Chavarria
Helena Chavarria
Native in English (Variant: British) Native in English
Professional translator, Spanish to English professional translator, legal texts, traductor profesional, traductor español inglés, textos legales, marketing, turismo, tourism, localización, ...
10
Rebecca Hendry
Rebecca Hendry
Native in English Native in English
Multimedia, técnico, technical, instruction manuals, manuales, instrucciones, business, comercio, geography, geografía, ...
11
Marcelo González
Marcelo González
Native in English (Variant: US) Native in English
Latin America, cultural studies, linguistics, literary analysis, literary blackness, education policy, government, history, politics, sociology, ...
12
Jane Martin
Jane Martin
Native in English Native in English
spanish, legal, contracts, wills, certificates, agreements, marketing, PPT, brochures, nutricosmetics, ...
13
Emma Goldsmith
Emma Goldsmith
Native in English (Variant: UK) Native in English
Spanish, English, Spain, translation, translator, Trados, sdl, medicine, pharmacy, pharmaceutical, ...
14
Peter Guest
Peter Guest
Native in English Native in English
translator, technical, engineering, civil works, advertising, marketing, communications, market research, navigation, sailing, ...
15
David Ronder
David Ronder
Native in English Native in English
Business, marketing, advertising, sales, travel journalism, tourism, food, wine, medieval history, modern history, ...
16
Bill Greendyk
Bill Greendyk
Native in English Native in English
religion, children's books, religion, religions, doctrine, children's literature, legal, financial, contracts, Christianity, ...
17
Paul Stevens
Paul Stevens
Native in English Native in English
reliable, experienced, affordable, accurate, translator, insurance, commercial, business, legal, law, ...
18
Ruth Ramsey
Ruth Ramsey
Native in English Native in English
Finance, Business, Banking, Insurance, Investment, Management, Law, Legal, Human Resources, Marketing, ...
19
Susana Magnani
Susana Magnani
Native in Spanish Native in Spanish, English Native in English
translation, translator, traductor, traducción, inglés, español, francés, publicidad, comercio, automatización, ...
20
Jessica Noyes
Jessica Noyes
Native in English Native in English
Vermont, native English, mother tongue English, lengua nativa inglés, lengua materna inglés, edit, evaluations, evaluaciones, education, educación, ...


Đăng công việc biên dịch hoặc phiên dịch

  • Nhận báo giá từ các dịch giả chuyên nghiệp trên toàn thế giới
  • Miễn phí 100%
  • Cộng đồng biên dịch và phiên dịch lớn nhất thế giới


Spanish to English dịch giả chuyên về:


« Xem thêm các trường chuyên biệt

Biên dịch, cũng giống như phiên dịch, đóng vai trò là cầu nồi giữa các nền văn hóa bằng việc dịch một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác. Các dịch giả làm việc với ngôn ngữ viết, ngược lại với ngôn gữ nói.

Dịch thuật không chỉ đơn thuần là chuyển một từ sang một từ của một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác mà nó bao gồm rất nhiều thứ. Các dịch giả phải hiểu xâu rộng vấn đề của bất kỳ đoạn văn nào khi dịch, cũng như các khía cạnh văn hóa liên quan đến ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích.

Với trên 300.000 biên dịch và phiên dịch đăng ký, ProZ.com là cơ sở dữ liệu trực tuyến của các chuyên gia lớn nhất trên thế giới. Để tìm một dịch giả, vui lòng chọn một cặp ngôn ngữ hoặc thử chức năng tìm kiếm biên dịch và phiên dịch nâng cao. Bạn cũng có thể yêu cầu báo giá cho một dự án dịch cụ thể bằng cách đăng một công việc dịch thuật.