Freelance translators » Spanish to English » Khoa học xã hội » Page 1

Below is a list of Spanish to English freelance translators specializing in translations in the Khoa học xã hội field. Bạn có thể chọn một trường cụ thể hơn ở phía bên phải.

1,500 kết quả (thành viên đóng phí ProZ.com)

Freelance translator native in

Specializes in

1
Michael Powers (PhD)
Michael Powers (PhD)
Native in English Native in English
Spanish to English, English to Spanish, Portuguese to English, Spanish Translation, Portuguese Translation, legal, law, attorney, lawsuit, complaint, ...
2
Robert Forstag
Robert Forstag
Native in English Native in English
medical, psychology, legal, marketing
3
Edward Tully
Edward Tully
Native in English (Variants: UK, US) Native in English
traductor, traducciones, traductor al inglés, traductor de español, traducir al inglés, corrección, corregir, revisar, revisión, marketing, ...
4
Muriel Vasconcellos
Muriel Vasconcellos
Native in English (Variant: US) Native in English
medicine, public health, veterinary health, agriculture, environmental conservation, economics, law, linguistics, Brazil, Portuguese, ...
5
Simon Bruni
Simon Bruni
Native in English (Variant: British) Native in English
spanish to english translator, traductor de español a inglés, spain, spanish, english, translator, linguist, english native, gastronomy, editorial, ...
6
David Hollywood
David Hollywood
Native in English Native in English
business, financial, economic
7
Marcelo González
Marcelo González
Native in English (Variant: US) Native in English
Latin America, cultural studies, linguistics, literary analysis, literary blackness, education policy, government, history, politics, sociology, ...
8
liz askew
liz askew
Native in English Native in English
interpreter, translator, teacher, French/Spanish into English, psychiatry, cardiology, genito-urinary medicine, family planning, dentistry, ante-natal and post-natal care, ...
9
Lisa McCarthy
Lisa McCarthy
Native in English Native in English
translator, traductor, traductora, traducción, traducció, traducciones, inglés, English, anglès, español a inglés, ...
10
Marian Greenfield
Marian Greenfield
Native in English Native in English
business, accounting, finance
11
Parrot
Parrot
Native in English Native in English
Anthropology, Archeology, Architecture, Art History, Conservation, Law, Jurisprudence, Cultural Rights, Museums, Museology, ...
12
Nikki Graham
Nikki Graham
Native in English (Variant: British) Native in English
freelance translator, Spanish, English, translations, revision, reviews, proofreading, copywriting, editing, localisation, ...
13
Helena Chavarria
Helena Chavarria
Native in English (Variant: British) Native in English
Professional translator, Spanish to English professional translator, legal texts, traductor profesional, traductor español inglés, textos legales, marketing, turismo, tourism, localización, ...
14
David Ronder
David Ronder
Native in English Native in English
Business, marketing, advertising, sales, travel journalism, tourism, food, wine, medieval history, modern history, ...
15
Rebecca Jowers
Rebecca Jowers
Native in English Native in English
law, legal, business, contracts, legal English, English for law, English for lawyers, English for legal purposes, English for the legal sciences, inglés jurídico, ...
16
James A. Walsh
James A. Walsh
Native in English (Variants: US, UK, Irish) Native in English, Spanish (Variants: Standard-Spain, Latin American) Native in Spanish
Spanish to English Translator, English to Spanish Translator, French to English Translator, Business, Legal, Financial, Marketing, Environmental, IT, ITIL, ...
17
Jane Martin
Jane Martin
Native in English Native in English
spanish, legal, contracts, wills, certificates, agreements, marketing, PPT, brochures, nutricosmetics, ...
18
Rebecca Hendry
Rebecca Hendry
Native in English Native in English
Multimedia, técnico, technical, instruction manuals, manuales, instrucciones, business, comercio, geography, geografía, ...
19
Richard McDorman
Richard McDorman
Native in English (Variant: US) Native in English
Richard McDorman, Richard E McDorman, McDorman Richard, Latin translation, Latin diploma translation
20
Juliana Brown
Juliana Brown
Native in English Native in English, Hebrew Native in Hebrew
literary translation and proofreading, ספרות, immigration, הגירה, international and general legal translation, development, political, פוליטיקה, social sciences, מדעי החברה, ...


Biên dịch, cũng giống như phiên dịch, đóng vai trò là cầu nồi giữa các nền văn hóa bằng việc dịch một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác. Các dịch giả làm việc với ngôn ngữ viết, ngược lại với ngôn gữ nói.

Dịch thuật không chỉ đơn thuần là chuyển một từ sang một từ của một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác mà nó bao gồm rất nhiều thứ. Các dịch giả phải hiểu xâu rộng vấn đề của bất kỳ đoạn văn nào khi dịch, cũng như các khía cạnh văn hóa liên quan đến ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích.

Với trên 300.000 biên dịch và phiên dịch đăng ký, ProZ.com là cơ sở dữ liệu trực tuyến của các chuyên gia lớn nhất trên thế giới. Để tìm một dịch giả, vui lòng chọn một cặp ngôn ngữ hoặc thử chức năng tìm kiếm biên dịch và phiên dịch nâng cao. Bạn cũng có thể yêu cầu báo giá cho một dự án dịch cụ thể bằng cách đăng một công việc dịch thuật.