Freelance translators » Spanish to English » Page 1

Below is a list of Spanish to English freelance translators Để tìm một dịch giả chuyên về một lĩnh vực cụ thể, chọn một trường ở phía bên phải.

2,377 kết quả (thành viên đóng phí ProZ.com)

Freelance translator native in

1
Michael Powers (PhD)
Michael Powers (PhD)
Native in English Native in English
2
Edward Tully
Edward Tully
Native in English (Variants: US, UK) Native in English
3
Parrot
Parrot
Native in English Native in English
4
Robert Forstag
Robert Forstag
Native in English Native in English
5
Nikki Graham
Nikki Graham
Native in English (Variant: British) Native in English
6
Eski
Eski
Native in English Native in English, Spanish Native in Spanish
7
Helena Chavarria
Helena Chavarria
Native in English (Variant: British) Native in English
8
Rebecca Jowers
Rebecca Jowers
Native in English Native in English
9
Simon Bruni
Simon Bruni
Native in English (Variant: British) Native in English
10
Richard Hill
Richard Hill
Native in English Native in English
11
Neil Ashby
Neil Ashby
Native in English Native in English
12
Emma Goldsmith
Emma Goldsmith
Native in English (Variant: UK) Native in English
13
Marie Wilson
Marie Wilson
Native in English Native in English
14
Dr. Jason Faulkner
Dr. Jason Faulkner
Native in English Native in English
15
Rebecca Hendry
Rebecca Hendry
Native in English Native in English
16
Robert Copeland
Robert Copeland
Native in English Native in English, Spanish Native in Spanish
17
Jane Martin
Jane Martin
Native in English Native in English
18
Paul Stevens
Paul Stevens
Native in English Native in English
19
Richard McDorman
Richard McDorman
Native in English (Variant: US) Native in English
20
Ruth Ramsey
Ruth Ramsey
Native in English Native in English


Đăng công việc biên dịch hoặc phiên dịch

  • Nhận báo giá từ các dịch giả chuyên nghiệp trên toàn thế giới
  • Miễn phí 100%
  • Cộng đồng biên dịch và phiên dịch lớn nhất thế giớiBiên dịch, cũng giống như phiên dịch, đóng vai trò là cầu nồi giữa các nền văn hóa bằng việc dịch một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác. Các dịch giả làm việc với ngôn ngữ viết, ngược lại với ngôn gữ nói.

Dịch thuật không chỉ đơn thuần là chuyển một từ sang một từ của một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác mà nó bao gồm rất nhiều thứ. Các dịch giả phải hiểu xâu rộng vấn đề của bất kỳ đoạn văn nào khi dịch, cũng như các khía cạnh văn hóa liên quan đến ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích.

Với trên 300.000 biên dịch và phiên dịch đăng ký, ProZ.com là cơ sở dữ liệu trực tuyến của các chuyên gia lớn nhất trên thế giới. Để tìm một dịch giả, vui lòng chọn một cặp ngôn ngữ hoặc thử chức năng tìm kiếm biên dịch và phiên dịch nâng cao. Bạn cũng có thể yêu cầu báo giá cho một dự án dịch cụ thể bằng cách đăng một công việc dịch thuật.