Freelance translators » Spanish to German » Page 1

Below is a list of Spanish to German freelance translators Để tìm một dịch giả chuyên về một lĩnh vực cụ thể, chọn một trường ở phía bên phải.

410 kết quả (thành viên đóng phí ProZ.com)

Freelance translator native in

1
Karlo Heppner
Karlo Heppner
Native in German Native in German
2
Katja Schoone
Katja Schoone
Native in German Native in German
3
Karin Rödel
Karin Rödel
Native in German Native in German
4
Thomas Haller
Thomas Haller
Native in German Native in German
5
Claudia Vicens Burow
Claudia Vicens Burow
Native in German (Variant: Germany) Native in German
6
Sebastian Witte
Sebastian Witte
Native in German (Variant: Germany) Native in German
7
Andrea Kowalenko
Andrea Kowalenko
Native in German Native in German
8
Karin Hinsch
Karin Hinsch
Native in German (Variant: Germany) Native in German
9
Jelena Morgan
Jelena Morgan
Native in German (Variant: Germany) Native in German
10
Irene Anton
Irene Anton
Native in German Native in German
11
Michaela König
Michaela König
Native in German (Variant: Austrian) Native in German
12
Ute Neumaier
Ute Neumaier
Native in German Native in German
13
Sandra Rainer
Sandra Rainer
Native in German Native in German
14
Sarah Thonnet
Sarah Thonnet
Native in German Native in German
15
Sarah Sturm
Sarah Sturm
Native in German (Variant: Germany) Native in German
16
Kornelia Berceo-Schneider
Kornelia Berceo-Schneider
Native in German Native in German, Spanish Native in Spanish
17
Kristina Wolf
Kristina Wolf
Native in German (Variant: Germany) Native in German, Spanish (Variants: Latin American, Chilean) Native in Spanish
18
Alexandra Villeminey
Alexandra Villeminey
Native in German Native in German, Spanish Native in Spanish
19
Wolfgang Friesel
Wolfgang Friesel
Native in German Native in German
20
Christina Kolb
Christina Kolb
Native in German Native in German


Đăng công việc biên dịch hoặc phiên dịch

  • Nhận báo giá từ các dịch giả chuyên nghiệp trên toàn thế giới
  • Miễn phí 100%
  • Cộng đồng biên dịch và phiên dịch lớn nhất thế giớiBiên dịch, cũng giống như phiên dịch, đóng vai trò là cầu nồi giữa các nền văn hóa bằng việc dịch một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác. Các dịch giả làm việc với ngôn ngữ viết, ngược lại với ngôn gữ nói.

Dịch thuật không chỉ đơn thuần là chuyển một từ sang một từ của một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác mà nó bao gồm rất nhiều thứ. Các dịch giả phải hiểu xâu rộng vấn đề của bất kỳ đoạn văn nào khi dịch, cũng như các khía cạnh văn hóa liên quan đến ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích.

Với trên 300.000 biên dịch và phiên dịch đăng ký, ProZ.com là cơ sở dữ liệu trực tuyến của các chuyên gia lớn nhất trên thế giới. Để tìm một dịch giả, vui lòng chọn một cặp ngôn ngữ hoặc thử chức năng tìm kiếm biên dịch và phiên dịch nâng cao. Bạn cũng có thể yêu cầu báo giá cho một dự án dịch cụ thể bằng cách đăng một công việc dịch thuật.