Freelance translators » Spanish to Italian » Page 1

Below is a list of Spanish to Italian freelance translators Để tìm một dịch giả chuyên về một lĩnh vực cụ thể, chọn một trường ở phía bên phải.

513 kết quả (thành viên đóng phí ProZ.com)

Freelance translator native in

1
Laura Franchini
Laura Franchini
Native in Italian Native in Italian
2
Traducendo Co. Ltd
Traducendo Co. Ltd
Native in Italian (Variants: Neapolitan, Standard-Italy, Roman / Romanesco) Native in Italian, Spanish (Variants: Mexican, Latin American, Argentine) Native in Spanish
3
Susanna Martoni
Susanna Martoni
Native in Italian Native in Italian
4
Luisa Fiorini
Luisa Fiorini
Native in Italian Native in Italian
5
Mario Della Rocca
Mario Della Rocca
Native in Italian Native in Italian
6
Daniela Facchinetti
Daniela Facchinetti
Native in Italian Native in Italian
7
Alessandra Verde
Alessandra Verde
Native in Italian Native in Italian
8
Simone Giovannini
Simone Giovannini
Native in Italian Native in Italian
9
Elena Simonelli
Elena Simonelli
Native in Italian Native in Italian
10
Michela Malaccari
Michela Malaccari
Native in Italian (Variant: Standard-Italy) Native in Italian
11
Simona Sgro
Simona Sgro
Native in Italian Native in Italian
12
Tommaso Benzi
Tommaso Benzi
Native in Italian (Variant: Standard-Italy) Native in Italian
13
Paola Migliaccio
Paola Migliaccio
Native in Italian Native in Italian
14
Maria Francescatti
Maria Francescatti
Native in Italian (Variant: Standard-Italy) Native in Italian
15
Harry Blake Paz Bonzano
Harry Blake Paz Bonzano
Native in Italian (Variant: Standard-Italy) Native in Italian, Spanish (Variants: Peruvian, Standard-Spain) Native in Spanish
16
Giuliana Sana
Giuliana Sana
Native in Italian (Variant: Standard-Italy) Native in Italian
17
Silvia Bagnale
Silvia Bagnale
Native in Italian (Variant: Standard-Italy) Native in Italian
18
Silvia Gambino
Silvia Gambino
Native in Italian (Variant: Standard-Italy) Native in Italian
19
Roberto Novello
Roberto Novello
Native in Italian (Variant: Standard-Italy) Native in Italian, Spanish (Variants: Argentine, Latin American, Standard-Spain) Native in Spanish
20
Valeria Ancillotti
Valeria Ancillotti
Native in Italian (Variants: Tuscan / Toscano, Standard-Italy) Native in Italian


Đăng công việc biên dịch hoặc phiên dịch

  • Nhận báo giá từ các dịch giả chuyên nghiệp trên toàn thế giới
  • Miễn phí 100%
  • Cộng đồng biên dịch và phiên dịch lớn nhất thế giớiBiên dịch, cũng giống như phiên dịch, đóng vai trò là cầu nồi giữa các nền văn hóa bằng việc dịch một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác. Các dịch giả làm việc với ngôn ngữ viết, ngược lại với ngôn gữ nói.

Dịch thuật không chỉ đơn thuần là chuyển một từ sang một từ của một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác mà nó bao gồm rất nhiều thứ. Các dịch giả phải hiểu xâu rộng vấn đề của bất kỳ đoạn văn nào khi dịch, cũng như các khía cạnh văn hóa liên quan đến ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích.

Với trên 300.000 biên dịch và phiên dịch đăng ký, ProZ.com là cơ sở dữ liệu trực tuyến của các chuyên gia lớn nhất trên thế giới. Để tìm một dịch giả, vui lòng chọn một cặp ngôn ngữ hoặc thử chức năng tìm kiếm biên dịch và phiên dịch nâng cao. Bạn cũng có thể yêu cầu báo giá cho một dự án dịch cụ thể bằng cách đăng một công việc dịch thuật.