Freelance translators » Spanish to Portuguese » Page 6

Below is a list of Spanish to Portuguese freelance translators Để tìm một dịch giả chuyên về một lĩnh vực cụ thể, chọn một trường ở phía bên phải.

641 kết quả (thành viên đóng phí ProZ.com)

Freelance translator native in

101
Rosa Rodrigues
Rosa Rodrigues
Native in Portuguese (Variant: European/Portugal) Native in Portuguese
102
Rodrigo Gonçalves
Rodrigo Gonçalves
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) 
103
Mariana Pereira
Mariana Pereira
Native in Portuguese (Variant: European/Portugal) Native in Portuguese
104
Omar Lobao
Omar Lobao
Native in Portuguese Native in Portuguese
105
Adriana de Araújo Sobota
Adriana de Araújo Sobota
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
106
Rafael Anselmé
Rafael Anselmé
Native in Portuguese Native in Portuguese
107
Cláudia Pinheiro Pereira
Cláudia Pinheiro Pereira
Native in Portuguese (Variant: European/Portugal) Native in Portuguese
108
Andrea Luri Abe
Andrea Luri Abe
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
109
Maria da Glória
Maria da Glória
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
110
Vinicius Guerreiro
Vinicius Guerreiro
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
111
Miriam Goldschmidt
Miriam Goldschmidt
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
112
Rita Rocha
Rita Rocha
Native in Portuguese Native in Portuguese
113
Geocinara Avila
Geocinara Avila
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
114
Sara Silva
Sara Silva
Native in Portuguese (Variant: European/Portugal) Native in Portuguese
115
fatima stigliani
fatima stigliani
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
116
Fabiana Zardo
Fabiana Zardo
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
117
Lucy Leite
Lucy Leite
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
118
Carlos Santos
Carlos Santos
Native in Portuguese Native in Portuguese
119
José Cavalcante
José Cavalcante
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
120
Luís Ferrand d'Almeida
Luís Ferrand d'Almeida
Native in Portuguese Native in Portuguese


Đăng công việc biên dịch hoặc phiên dịch

  • Nhận báo giá từ các dịch giả chuyên nghiệp trên toàn thế giới
  • Miễn phí 100%
  • Cộng đồng biên dịch và phiên dịch lớn nhất thế giớiBiên dịch, cũng giống như phiên dịch, đóng vai trò là cầu nồi giữa các nền văn hóa bằng việc dịch một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác. Các dịch giả làm việc với ngôn ngữ viết, ngược lại với ngôn gữ nói.

Dịch thuật không chỉ đơn thuần là chuyển một từ sang một từ của một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác mà nó bao gồm rất nhiều thứ. Các dịch giả phải hiểu xâu rộng vấn đề của bất kỳ đoạn văn nào khi dịch, cũng như các khía cạnh văn hóa liên quan đến ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích.

Với trên 300.000 biên dịch và phiên dịch đăng ký, ProZ.com là cơ sở dữ liệu trực tuyến của các chuyên gia lớn nhất trên thế giới. Để tìm một dịch giả, vui lòng chọn một cặp ngôn ngữ hoặc thử chức năng tìm kiếm biên dịch và phiên dịch nâng cao. Bạn cũng có thể yêu cầu báo giá cho một dự án dịch cụ thể bằng cách đăng một công việc dịch thuật.