Freelance translators » Spanish to Portuguese » Page 8

Below is a list of Spanish to Portuguese freelance translators Để tìm một dịch giả chuyên về một lĩnh vực cụ thể, chọn một trường ở phía bên phải.

653 kết quả (thành viên đóng phí ProZ.com)

Freelance translator native in

141
Thelma Milograna
Thelma Milograna
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
142
Rafael Matias
Rafael Matias
Native in Portuguese Native in Portuguese
143
Vivian Alves
Vivian Alves
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
144
Lorena C. Dornelas
Lorena C. Dornelas
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
145
Spencer Cintra
Spencer Cintra
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
146
Marcia Dos santos
Marcia Dos santos
Native in Portuguese (Variants: Brazilian, Mozambican, Angolan, South African, European/Portugal, Cape Verdean) Native in Portuguese
147
Natasha Mattiello
Natasha Mattiello
Native in Portuguese Native in Portuguese
148
Guilherme Cavalcante
Guilherme Cavalcante
Native in Portuguese Native in Portuguese
149
Gabriela Rocumback
Gabriela Rocumback
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
150
Antonio João Silva
Antonio João Silva
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
151
Teresa Goncalves
Teresa Goncalves
Native in Portuguese Native in Portuguese
152
João Ferreira
João Ferreira
Native in Portuguese Native in Portuguese
153
Valéria Gonçalves
Valéria Gonçalves
Native in Spanish (Variants: Venezuelan, Colombian, Latin American, Argentine, Mexican, Canarian) Native in Spanish, Portuguese (Variants: Brazilian, European/Portugal, Angolan) Native in Portuguese
154
Eliane Resende
Eliane Resende
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
155
Julia Quissini Jacóbi
Julia Quissini Jacóbi
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
156
Giulia Silva
Giulia Silva
Native in Portuguese Native in Portuguese
157
Mariana Faria
Mariana Faria
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
158
Tatiane Rocha
Tatiane Rocha
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
159
Carolina Grando
Carolina Grando
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
160
Rodrigo Leite
Rodrigo Leite
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese


Đăng công việc biên dịch hoặc phiên dịch

  • Nhận báo giá từ các dịch giả chuyên nghiệp trên toàn thế giới
  • Miễn phí 100%
  • Cộng đồng biên dịch và phiên dịch lớn nhất thế giớiBiên dịch, cũng giống như phiên dịch, đóng vai trò là cầu nồi giữa các nền văn hóa bằng việc dịch một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác. Các dịch giả làm việc với ngôn ngữ viết, ngược lại với ngôn gữ nói.

Dịch thuật không chỉ đơn thuần là chuyển một từ sang một từ của một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác mà nó bao gồm rất nhiều thứ. Các dịch giả phải hiểu xâu rộng vấn đề của bất kỳ đoạn văn nào khi dịch, cũng như các khía cạnh văn hóa liên quan đến ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích.

Với trên 300.000 biên dịch và phiên dịch đăng ký, ProZ.com là cơ sở dữ liệu trực tuyến của các chuyên gia lớn nhất trên thế giới. Để tìm một dịch giả, vui lòng chọn một cặp ngôn ngữ hoặc thử chức năng tìm kiếm biên dịch và phiên dịch nâng cao. Bạn cũng có thể yêu cầu báo giá cho một dự án dịch cụ thể bằng cách đăng một công việc dịch thuật.