Freelance translators » Spanish to Portuguese » Page 32

Below is a list of Spanish to Portuguese freelance translators Để tìm một dịch giả chuyên về một lĩnh vực cụ thể, chọn một trường ở phía bên phải.

641 kết quả (thành viên đóng phí ProZ.com)

Freelance translator native in

621
Mariana Meschiatti
Mariana Meschiatti
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
622
Kimberlee Thorne
Kimberlee Thorne
Native in English (Variant: US) Native in English
623
Cátia Kroll Taliani
Cátia Kroll Taliani
Native in German Native in German
624
Philip Anderson
Philip Anderson
Native in English Native in English
625
Pasquale Oliva
Pasquale Oliva
Native in Italian Native in Italian
626
Michela Ghislieri
Michela Ghislieri
Native in Italian (Variant: Standard-Italy) Native in Italian
627
Yocheved Chasya Bronstein
Yocheved Chasya Bronstein
Native in English (Variant: US) Native in English
628
Floriana Sciumbata
Floriana Sciumbata
Native in Italian Native in Italian
629
Souhel Salloub
Souhel Salloub
Native in French Native in French, Spanish Native in Spanish
630
Rafael Sousa Brazlate
Rafael Sousa Brazlate
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) 
631
Silvia Cicciomessere
Silvia Cicciomessere
Native in Italian (Variant: Standard-Italy) Native in Italian
632
Deonca Williams
Deonca Williams
Native in English 
633
Frankie Esposito
Frankie Esposito
Native in English (Variant: British) Native in English, Italian (Variant: Standard-Italy) Native in Italian
634
Katarina Peters
Katarina Peters
Native in Hungarian Native in Hungarian, English (Variant: US) Native in English
635
Veronica De Araujo
Veronica De Araujo
Native in French Native in French
636
Martijn Kraal
Martijn Kraal
Native in Dutch Native in Dutch, Danish Native in Danish
637
Alicia Pop
Alicia Pop
Native in French Native in French, English Native in English
638
Julia Nelson
Julia Nelson
Native in German Native in German, English Native in English
639
Adam Homsi
Adam Homsi
Native in Arabic Native in Arabic, Czech Native in Czech
640
Ashraf Al Saad
Ashraf Al Saad
Native in Arabic Native in Arabic


Đăng công việc biên dịch hoặc phiên dịch

  • Nhận báo giá từ các dịch giả chuyên nghiệp trên toàn thế giới
  • Miễn phí 100%
  • Cộng đồng biên dịch và phiên dịch lớn nhất thế giớiBiên dịch, cũng giống như phiên dịch, đóng vai trò là cầu nồi giữa các nền văn hóa bằng việc dịch một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác. Các dịch giả làm việc với ngôn ngữ viết, ngược lại với ngôn gữ nói.

Dịch thuật không chỉ đơn thuần là chuyển một từ sang một từ của một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác mà nó bao gồm rất nhiều thứ. Các dịch giả phải hiểu xâu rộng vấn đề của bất kỳ đoạn văn nào khi dịch, cũng như các khía cạnh văn hóa liên quan đến ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích.

Với trên 300.000 biên dịch và phiên dịch đăng ký, ProZ.com là cơ sở dữ liệu trực tuyến của các chuyên gia lớn nhất trên thế giới. Để tìm một dịch giả, vui lòng chọn một cặp ngôn ngữ hoặc thử chức năng tìm kiếm biên dịch và phiên dịch nâng cao. Bạn cũng có thể yêu cầu báo giá cho một dự án dịch cụ thể bằng cách đăng một công việc dịch thuật.