Freelance translators » Spanish to Portuguese » Page 5

Below is a list of Spanish to Portuguese freelance translators Để tìm một dịch giả chuyên về một lĩnh vực cụ thể, chọn một trường ở phía bên phải.

641 kết quả (thành viên đóng phí ProZ.com)

Freelance translator native in

81
Daniel de Carvalho
Daniel de Carvalho
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
82
Christina Moreira
Christina Moreira
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
83
Paulo Gasques
Paulo Gasques
Native in Portuguese Native in Portuguese
84
Arlete Moraes
Arlete Moraes
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
85
Jose Vidigal
Jose Vidigal
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
86
Tania Marques-Cardoso
Tania Marques-Cardoso
Native in Portuguese Native in Portuguese
87
João Mata
João Mata
Native in Portuguese Native in Portuguese
88
Patrícia Louro Gomes
Patrícia Louro Gomes
Native in Portuguese (Variant: European/Portugal) Native in Portuguese
89
Vítor Cortes
Vítor Cortes
Native in Portuguese (Variant: European/Portugal) Native in Portuguese
90
Cecília Alves
Cecília Alves
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
91
Cátia Santana
Cátia Santana
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
92
rguerra
rguerra
Native in Portuguese Native in Portuguese
93
Paulo Lopes
Paulo Lopes
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) 
94
Jurandi dos Reis Junior
Jurandi dos Reis Junior
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
95
Teresa Bettencourt
Teresa Bettencourt
Native in Portuguese Native in Portuguese
96
Marise Carvalho
Marise Carvalho
Native in Portuguese Native in Portuguese
97
Ines Cunha Jorge
Ines Cunha Jorge
Native in Portuguese (Variants: Angolan, European/Portugal) Native in Portuguese
98
Jose Manuel Braga
Jose Manuel Braga
Native in Portuguese Native in Portuguese
99
Ana Mendes
Ana Mendes
Native in Portuguese Native in Portuguese
100
Marina Soares
Marina Soares
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese


Đăng công việc biên dịch hoặc phiên dịch

  • Nhận báo giá từ các dịch giả chuyên nghiệp trên toàn thế giới
  • Miễn phí 100%
  • Cộng đồng biên dịch và phiên dịch lớn nhất thế giớiBiên dịch, cũng giống như phiên dịch, đóng vai trò là cầu nồi giữa các nền văn hóa bằng việc dịch một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác. Các dịch giả làm việc với ngôn ngữ viết, ngược lại với ngôn gữ nói.

Dịch thuật không chỉ đơn thuần là chuyển một từ sang một từ của một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác mà nó bao gồm rất nhiều thứ. Các dịch giả phải hiểu xâu rộng vấn đề của bất kỳ đoạn văn nào khi dịch, cũng như các khía cạnh văn hóa liên quan đến ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích.

Với trên 300.000 biên dịch và phiên dịch đăng ký, ProZ.com là cơ sở dữ liệu trực tuyến của các chuyên gia lớn nhất trên thế giới. Để tìm một dịch giả, vui lòng chọn một cặp ngôn ngữ hoặc thử chức năng tìm kiếm biên dịch và phiên dịch nâng cao. Bạn cũng có thể yêu cầu báo giá cho một dự án dịch cụ thể bằng cách đăng một công việc dịch thuật.