Freelance translators » Spanish to Portuguese » Ngành khác » Page 1

Below is a list of Spanish to Portuguese freelance translators specializing in translations in the Ngành khác field. Bạn có thể chọn một trường cụ thể hơn ở phía bên phải.

396 kết quả (thành viên đóng phí ProZ.com)

Freelance translator native in

Specializes in

1
Elcio Carillo
Elcio Carillo
Native in Portuguese Native in Portuguese
spanish, portuguese, english, español, espanhol, portugués, português, inglês, engeneering, engenharia, ...
2
Mariana Moreira
Mariana Moreira
Native in Portuguese (Variants: European/Portugal, Brazilian) Native in Portuguese
High quality, flexibility, timeliness, localization, medical, financial, wines, translation, interpretation, portuguese, ...
3
Ligia Dias Costa
Ligia Dias Costa
Native in Portuguese (Variants: European/Portugal, Mozambican, Angolan, Brazilian, Cape Verdean) Native in Portuguese
portuguese medical translator, tradutora médica portuguesa, translator, portuguese, european, portugal, english, french, spanish, medical, ...
4
Linda Miranda
Linda Miranda
Native in Portuguese (Variant: European/Portugal) Native in Portuguese
portugais, français, contratos, contrats, carta rogatória, acte de naissance, certidão de nascimento, mariage, certidão de casamento, actes d’État civil, ...
5
Veronica Colasanto
Veronica Colasanto
Native in Spanish Native in Spanish
Spanish Translations, Translations into Spanish, Spanish translator, Spanish Technical translations, Technical texts into Spanish, Translations, Translator, Traducciones al español, Traducciones al portugués, Traducciones en portugués, ...
6
Edna Almeida
Edna Almeida
Native in Portuguese (Variants: Brazilian, Mozambican, Angolan, European/Portugal, Cape Verdean) Native in Portuguese
Translation, interpretation and proofreading services provided in the areas of economics, IT, law, marketing, medicine (general), technical
7
Ana Vozone
Ana Vozone
Native in Portuguese (Variant: European/Portugal) Native in Portuguese
Portuguese, native speaker, European Portuguese, English, French, translator, translations, proofreader, proofreading, experienced, ...
8
Elisabete Coutinho
Elisabete Coutinho
Native in Portuguese (Variants: Brazilian, Mozambican, Angolan, South African, European/Portugal, Cape Verdean) Native in Portuguese, Spanish (Variants: Latin American, Panamanian, Peruvian, Rioplatense, Chilean, Bolivian, Venezuelan, Costa Rican, Dominican, Argentine, Salvadoran, Puerto Rican, Nicaraguan, US, Ecuadorian , Cuban, Mexican, Paraguayan, Standard-Spain, Honduran, Colombian, Canarian, Uruguayan, Guatemalan) Native in Spanish
tradutora, portugues, espanhol, literatura, arte, ciências, media, desporto, poesia, cinema, ...
9
Catarina Lopes
Catarina Lopes
Native in Portuguese (Variant: European/Portugal) Native in Portuguese
marketing, cosmetics, gardening, horticulture, watchmaking, watches, haute horlogerie, jewellery, perfumes, fashion, ...
10
Luiz Barucke
Luiz Barucke
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
portuguese, português, portugués, english, inglês, inglés, spanish, espanhol, español, translation, ...
11
CristinaPereira
CristinaPereira
Native in Portuguese Native in Portuguese
ciências sociais, desenvolvimento, TI, software, marketing, distribuição, comércio, retalho, produção, União Europeia, ...
12
Simone Castro
Simone Castro
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
Tradutor, tradutora, traductor, traductora, translator, tradução, traducción, translation, tradução juramentada, traducción jurada, ...
13
Branca Amado
Branca Amado
Native in Portuguese Native in Portuguese, Spanish Native in Spanish
Periodismo, publicidad, cine, telecomunicaciones, automobilística, medicina, marketing, intérprete de conferencia, farmacia, tecnología de la información, ...
14
RosárioQuadros
RosárioQuadros
Native in Portuguese (Variant: European/Portugal) Native in Portuguese
translation, proofreading, localization, portuguese, spanish, english, law, economics, business, marketing; traducción, ...
15
Francisco Ennis
Francisco Ennis
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese, Spanish Native in Spanish
spanish translator, brazilian portuguese, portuguese localization, journalistic translation, portuguese proofreader, audiovisual translator, portuguese script translation, brazilian portuguese localization, spanish to portuguese translator, spanish to portuguese subtitler, ...
16
Heloísa Ferdinandt
Heloísa Ferdinandt
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
Literary translation, Subtitling, Corporate and Institutional Videos, Movies, Documentaries, Education, Literature, Anthropology, Sociology, Semiotics, ...
17
Larissa Timm
Larissa Timm
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
portuguese, portugues, português, english, ingles, inglês, português, espanhol, spanish, español, ...
18
Andre Ribeiro
Andre Ribeiro
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
Brazilian Portuguese, English, Spanish, translation, translations, proofreading, technical translation, general texts, advertising, public relations, ...
19
Helton Cerqueira
Helton Cerqueira
Native in Portuguese 
portuguese, computers, technology, software, localization, , games, post edition
20
Artur Jorge Martins
Artur Jorge Martins
Native in Portuguese (Variant: European/Portugal) Native in Portuguese
translator, translation services, high quality, english to portuguese, french to portuguese, spanish to portuguese, français-portugais, español para portugués, software, information technologies, ...


Đăng công việc biên dịch hoặc phiên dịch

  • Nhận báo giá từ các dịch giả chuyên nghiệp trên toàn thế giới
  • Miễn phí 100%
  • Cộng đồng biên dịch và phiên dịch lớn nhất thế giới


Spanish to Portuguese dịch giả chuyên về:


« Xem thêm các trường chuyên biệt

Biên dịch, cũng giống như phiên dịch, đóng vai trò là cầu nồi giữa các nền văn hóa bằng việc dịch một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác. Các dịch giả làm việc với ngôn ngữ viết, ngược lại với ngôn gữ nói.

Dịch thuật không chỉ đơn thuần là chuyển một từ sang một từ của một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác mà nó bao gồm rất nhiều thứ. Các dịch giả phải hiểu xâu rộng vấn đề của bất kỳ đoạn văn nào khi dịch, cũng như các khía cạnh văn hóa liên quan đến ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích.

Với trên 300.000 biên dịch và phiên dịch đăng ký, ProZ.com là cơ sở dữ liệu trực tuyến của các chuyên gia lớn nhất trên thế giới. Để tìm một dịch giả, vui lòng chọn một cặp ngôn ngữ hoặc thử chức năng tìm kiếm biên dịch và phiên dịch nâng cao. Bạn cũng có thể yêu cầu báo giá cho một dự án dịch cụ thể bằng cách đăng một công việc dịch thuật.