Freelance translators » Spanish to Portuguese » Khoa học xã hội » Page 1

Below is a list of Spanish to Portuguese freelance translators specializing in translations in the Khoa học xã hội field. Bạn có thể chọn một trường cụ thể hơn ở phía bên phải.

431 kết quả (thành viên đóng phí ProZ.com)

Freelance translator native in

Specializes in

1
Teresa Borges
Teresa Borges
Native in Portuguese (Variant: European/Portugal) Native in Portuguese
Português, falante nativo, Português europeu, Inglês, Francês, Espanhol, Italiano, tradutor sénior, tradutora sénior, grande experiência, ...
2
Elcio Carillo
Elcio Carillo
Native in Portuguese Native in Portuguese
spanish, portuguese, english, español, espanhol, portugués, português, inglês, engeneering, engenharia, ...
3
Matheus Chaud
Matheus Chaud
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
Translation, Proofreading, Editing, QA, Quality Assurance, Localization, Localisation, Technical Translation, Linguistic Review, Transcreation, ...
4
Mariana Gutierrez
Mariana Gutierrez
Native in Spanish Native in Spanish
técnica, ciencia, investigación, ensayo, artículo, nota periodística, crónica, lingüística, literatura, periodismo, ...
5
Ana Vozone
Ana Vozone
Native in Portuguese (Variant: European/Portugal) Native in Portuguese
Portuguese, native speaker, European Portuguese, English, French, translator, translations, proofreader, proofreading, experienced, ...
6
Elisabete Coutinho
Elisabete Coutinho
Native in Portuguese (Variants: Brazilian, Mozambican, Angolan, South African, European/Portugal, Cape Verdean) Native in Portuguese, Spanish (Variants: Latin American, Panamanian, Peruvian, Rioplatense, Chilean, Bolivian, Venezuelan, Costa Rican, Dominican, Argentine, Salvadoran, Puerto Rican, Nicaraguan, US, Ecuadorian , Cuban, Mexican, Paraguayan, Standard-Spain, Honduran, Colombian, Canarian, Uruguayan, Guatemalan) Native in Spanish
tradutora, portugues, espanhol, literatura, arte, ciências, media, desporto, poesia, cinema, ...
7
Branca Amado
Branca Amado
Native in Portuguese Native in Portuguese, Spanish Native in Spanish
Periodismo, publicidad, cine, telecomunicaciones, automobilística, medicina, marketing, intérprete de conferencia, farmacia, tecnología de la información, ...
8
Linda Miranda
Linda Miranda
Native in Portuguese (Variant: European/Portugal) Native in Portuguese
portugais, français, contratos, contrats, carta rogatória, acte de naissance, certidão de nascimento, mariage, certidão de casamento, actes d’État civil, ...
9
Veronica Colasanto
Veronica Colasanto
Native in Spanish Native in Spanish
Spanish Translations, Translations into Spanish, Spanish translator, Spanish Technical translations, Technical texts into Spanish, Translations, Translator, Traducciones al español, Traducciones al portugués, Traducciones en portugués, ...
10
María Leonor Acevedo-Miranda
María Leonor Acevedo-Miranda
Native in Portuguese (Variant: European/Portugal) Native in Portuguese, Spanish (Variant: Standard-Spain) Native in Spanish
Quản lý, Khoa học Xã hội, Xã hội học, Đạo đức học, v.v..., Thể thao / Thể lực / Giải trí, Dệt / May mặc / Thời trang, ...
11
Augusto Rochadel
Augusto Rochadel
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
Portuguese, Brazil, EN-PT, Translation, Finance Portuguese Translator, Marketing, Economics, Tradução Inglês Português, Tradução, Inglês Português, ...
12
Catarina Lopes
Catarina Lopes
Native in Portuguese (Variant: European/Portugal) Native in Portuguese
marketing, cosmetics, gardening, horticulture, watchmaking, watches, haute horlogerie, jewellery, perfumes, fashion, ...
13
Luís Hernan Mendoza
Luís Hernan Mendoza
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
French into Brazilian Portuguese + Professional Translator, Français vers Portugais Brésilien + Traducteur Professionnel, Francês para Português do Brasil + Tradutor Profissional, Human Sciences, Sciences Humaines, Ciências Humanas, Tourism, Tourisme, Turismo, Environment, ...
14
Luiz Barucke
Luiz Barucke
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
portuguese, português, portugués, english, inglês, inglés, spanish, espanhol, español, translation, ...
15
Andre Ribeiro
Andre Ribeiro
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
Brazilian Portuguese, English, Spanish, translation, translations, proofreading, technical translation, general texts, advertising, public relations, ...
16
Larissa Timm
Larissa Timm
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
portuguese, portugues, português, english, ingles, inglês, português, espanhol, spanish, español, ...
17
Francisco Ennis
Francisco Ennis
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese, Spanish Native in Spanish
spanish translator, brazilian portuguese, portuguese localization, journalistic translation, portuguese proofreader, audiovisual translator, portuguese script translation, brazilian portuguese localization, spanish to portuguese translator, spanish to portuguese subtitler, ...
18
Edna Almeida
Edna Almeida
Native in Portuguese (Variants: Brazilian, Mozambican, Angolan, European/Portugal, Cape Verdean) Native in Portuguese
Translation, interpretation and proofreading services provided in the areas of economics, IT, law, marketing, medicine (general), technical
19
Ligia Dias Costa
Ligia Dias Costa
Native in Portuguese (Variants: European/Portugal, Mozambican, Angolan, Brazilian, Cape Verdean) Native in Portuguese
portuguese medical translator, tradutora médica portuguesa, translator, portuguese, european, portugal, english, french, spanish, medical, ...
20
ferreirac
ferreirac
Native in Portuguese Native in Portuguese
portuguese, computers, IT, social sciences, sciences, petroleum, pedagogy, translate, finance, economics, ...


Biên dịch, cũng giống như phiên dịch, đóng vai trò là cầu nồi giữa các nền văn hóa bằng việc dịch một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác. Các dịch giả làm việc với ngôn ngữ viết, ngược lại với ngôn gữ nói.

Dịch thuật không chỉ đơn thuần là chuyển một từ sang một từ của một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác mà nó bao gồm rất nhiều thứ. Các dịch giả phải hiểu xâu rộng vấn đề của bất kỳ đoạn văn nào khi dịch, cũng như các khía cạnh văn hóa liên quan đến ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích.

Với trên 300.000 biên dịch và phiên dịch đăng ký, ProZ.com là cơ sở dữ liệu trực tuyến của các chuyên gia lớn nhất trên thế giới. Để tìm một dịch giả, vui lòng chọn một cặp ngôn ngữ hoặc thử chức năng tìm kiếm biên dịch và phiên dịch nâng cao. Bạn cũng có thể yêu cầu báo giá cho một dự án dịch cụ thể bằng cách đăng một công việc dịch thuật.