Freelance translators » Spanish to Portuguese » Page 1

Below is a list of Spanish to Portuguese freelance translators Để tìm một dịch giả chuyên về một lĩnh vực cụ thể, chọn một trường ở phía bên phải.

641 kết quả (thành viên đóng phí ProZ.com)

Freelance translator native in

1
Elcio Carillo
Elcio Carillo
Native in Portuguese Native in Portuguese
2
Carla Lopes
Carla Lopes
Native in Portuguese (Variant: European/Portugal) Native in Portuguese
3
Francisco César Manhães Monteiro
Francisco César Manhães Monteiro
Native in Portuguese (Variants: Brazilian, European/Portugal) Native in Portuguese
4
Simone Castro
Simone Castro
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
5
Luiz Barucke
Luiz Barucke
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
6
Elisabete Coutinho
Elisabete Coutinho
Native in Portuguese (Variants: Brazilian, Mozambican, Angolan, South African, European/Portugal, Cape Verdean) Native in Portuguese, Spanish (Variants: Panamanian, Latin American, Rioplatense, Peruvian, Bolivian, Chilean, Venezuelan, Costa Rican, Dominican, Salvadoran, Argentine, Nicaraguan, Puerto Rican, US, Ecuadorian , Cuban, Paraguayan, Mexican, Honduran, Standard-Spain, Canarian, Colombian, Uruguayan, Guatemalan) Native in Spanish
7
Catarina Lopes
Catarina Lopes
Native in Portuguese (Variant: European/Portugal) Native in Portuguese
8
RosárioQuadros
RosárioQuadros
Native in Portuguese (Variant: European/Portugal) Native in Portuguese
9
Luís Hernan Mendoza
Luís Hernan Mendoza
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
10
Francisco Ennis
Francisco Ennis
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese, Spanish Native in Spanish
11
Fabio Barretto Fava
Fabio Barretto Fava
Native in Portuguese (Variants: Brazilian, European/Portugal) Native in Portuguese
12
Larissa Timm
Larissa Timm
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
13
Andre Ribeiro
Andre Ribeiro
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
14
Sónia Tavares
Sónia Tavares
Native in Portuguese (Variants: Mozambican, Angolan, European/Portugal) Native in Portuguese
15
Branca Amado
Branca Amado
Native in Portuguese Native in Portuguese, Spanish Native in Spanish
16
Teresa Borges
Teresa Borges
Native in Portuguese (Variant: European/Portugal) Native in Portuguese
17
Mariana Moreira
Mariana Moreira
Native in Portuguese (Variants: European/Portugal, Brazilian) Native in Portuguese
18
expressisverbis
expressisverbis
Native in Portuguese Native in Portuguese
19
Ligia Dias Costa
Ligia Dias Costa
Native in Portuguese (Variants: European/Portugal, Mozambican, Angolan, Brazilian, Cape Verdean) Native in Portuguese
20
Gil Costa
Gil Costa
Native in Portuguese (Variant: European/Portugal) Native in Portuguese


Đăng công việc biên dịch hoặc phiên dịch

  • Nhận báo giá từ các dịch giả chuyên nghiệp trên toàn thế giới
  • Miễn phí 100%
  • Cộng đồng biên dịch và phiên dịch lớn nhất thế giớiBiên dịch, cũng giống như phiên dịch, đóng vai trò là cầu nồi giữa các nền văn hóa bằng việc dịch một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác. Các dịch giả làm việc với ngôn ngữ viết, ngược lại với ngôn gữ nói.

Dịch thuật không chỉ đơn thuần là chuyển một từ sang một từ của một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác mà nó bao gồm rất nhiều thứ. Các dịch giả phải hiểu xâu rộng vấn đề của bất kỳ đoạn văn nào khi dịch, cũng như các khía cạnh văn hóa liên quan đến ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích.

Với trên 300.000 biên dịch và phiên dịch đăng ký, ProZ.com là cơ sở dữ liệu trực tuyến của các chuyên gia lớn nhất trên thế giới. Để tìm một dịch giả, vui lòng chọn một cặp ngôn ngữ hoặc thử chức năng tìm kiếm biên dịch và phiên dịch nâng cao. Bạn cũng có thể yêu cầu báo giá cho một dự án dịch cụ thể bằng cách đăng một công việc dịch thuật.