• Pháp01:11
 • Hourly Rate€60 EUR
 • On-site
 • Telephone
 • Video
 • Consecutive
 • Simultaneous
 • Whispered
2002 until now - Technical, medical, scientific and business interpreter, simultaneous and consecutive.
Consecutive and simultaneous interpreter for French, USA and Russian companies working in aerospace launch vehicles, space vehicle engineering, communication satellites, aerospace and nuclear engineering fields.
Simultaneous interpreter for pharmaceutical companies.
Specializing in:
 • Y khoa (Tổng quát)
 • Hóa học; Kỹ thuật/Khoa học hóa chất
 • Y khoa: Dược
 • Vũ trụ / Hàng không / Không gian
 • Sinh vật học (công nghệ sinh học, hóa sinh, vi trùng học)
 • Y khoa: Dụng cụ
 • Kỹ thuật (phổ thông)
 • Khoa học/Kỹ thuật Dầu khí
 • Viễn thông
 • Khoa học (phổ thông)

Credentials:

 • MChem, NCFU, former Stavropol State University:
 • English

Your current localization setting

Vietnamese

Select a language

All of ProZ.com
 • All of ProZ.com
 • Tìm kiếm thuật ngữ
 • Công việc
 • Diễn đàn
 • Multiple search