https://vie.proz.com/siterules/forum/13

Điều lệ của trang web

Các điều lệ đối với việc sử dụng trang web ProZ.com

Những quy định sau đây được đặt ra nhằm mở rộng và gìn giữ bầu không khí vui vẻ và luôn hướng tới những kết quả mỹ mãn của trang web dịch thuật ProZ.com. Việc sử dụng trang web này cũng đồng nghĩa với việc bạn đã chấp thuận và đồng ý những điều lệ được đặt ra.


Điều lệ của trang web

1 Các diễn đàn ProZ.com chỉ dành riêng cho các cuộc thảo luận trong trong phạm vi ProZ.com.
Những đề tài thảo luận hợp lệ bao gồm ngôn ngữ và các dịch vụ ngôn ngữ (biên dịch, phiên dịch, chuyển ngữ, phụ đề, ...), cũng như các vấn đề về kinh doanh và kỹ thuật thể hiện mối quan tâm đặc biệt đến các chuyên gia ngôn ngữ trong công việc của họ. Không được phép đăng các mục không liên quan đến ngôn ngữ hay dịch thuật, hoặc hoạt động về ngôn ngữ hay dịch thuật. Các thông tin đăng việc liên quan đến chính trị, tôn giáo, các vấn đề gây tranh cãi, hoặc những thông tin có thể được xem là gây xúc phạm người sử dụng khác sẽ bị xóa bỏ mà không quan tâm đến quan điểm được thể hiện. [Để biết thêm chi tiết, vui lòng xemĐịnh nghĩa Phạm vi]
2 Người đăng thông tin nên nêu chi tiết trên dòng tiêu đề và đăng trên diễn đàn thích hợp nhất.
Do các diễn đàn trên ProZ.com được sử dụng rất nhiều nên phải cẩn thận để đảm bảo tính hữu dụng của nguồn thông tin. Tiêu đề của các thông tin đăng việc phải mô tả càng chi tiết càng tốt nội dung các bản đăng, nên nêu các điểm chính trên dòng tiêu đề khi có thể. (Lưu ý: để phân loại và sắp xếp tài liệu lưu trữ, điều phối viên có quyền hiệu chỉnh các tiêu đề và chuyển đổi đề tài giữa các diễn đàn. Điều phối viên không thể chỉnh sửa đổi nội dung thông tin đăng trên diễn đàn.)
3 Mỗi đề tài chỉ nên đăng mỗi đề tài một lần.
Không gửi cùng chủ đề nhiều lần và đến nhiều diễn đàn.
4 Hồi đáp không nên lạc ra ngoài đề tài đã đăng.
Khi hồi đáp một đề tài do một thành viên khác khởi xướng, hãy nhấp chọn lên đề tài được giới thiệu. Để thay đổi cuộc thảo luận, bạn cần phải đăng một đề tài mới.
5 Không được phép suy xét ý kiến người khác.
Không được nhận xét ý kiến của người khác khi chưa được phép, ('Có vẻ như Jenny nghĩ...')
6 Khi đề tài bị khóa, không thể phục hồi lại cuộc thảo luận.
Các thảo luận nằm trong các tuyến đoạn do thành viên hoặc điều phối viên trang ProZ.com bị khóa hoặc ẩn sẽ không được phục hồi lại. Không thể chỉnh sửa các thông tin dăng việc được thực hiện trong các tuyến đoạn như thế khi một chủ đề đã bị khóa.
7 Nên sử dụng ngôn ngữ được chỉ định cho diễn đàn.
Ngôn ngữ làm việc được xác định cho từng diễn đàn, và ngôn ngữ này nên được sử dụng tối đa khi đăng việc. Đối với những diễn đàn không được chỉ định ngôn ngữ cụ thể, hãy sử dụng tiếng Anh.
8 Không được thảo luận quá cụ thể về người đăng việc.
Không được phép đăng hay nhận xét, cho dù đó là nhận xét tích cực hay tiêu cực, về một người đăng việc cụ thể (được nhận dạng bằng tên, hồ sơ, liên kết hay các phương tiện khác). (Người sử dụng trang ProZ.com nên sử dụng Blue Board để biểu thị khả năng làm việc lại của mình với người đăng việc được nêu.)
9 Người đăng thông tin phải chịu trách nhiệm tôn trọng bản quyền.
Nghiêm cấm sử dụng các bản sao tài liệu trái phép (các tài liệu có bản quyền, đã đăng ký thương hiệu hoặc các tài liệu được bảo vệ khác). Nếu không được nhà xuất bản cho phép, chỉ được in các phần trích và liên kết đến các điều khoản. Trong những trường hợp như vậy, thông tin đăng lên phải nêu rõ là đã được cho phép.
10 Không có phiên dịch liên quan đến luật pháp
Không nên thực hiện các phiên dịch và các mời gọi tham gia có liên quan đến luật pháp trên diễn đàn, mà hãy gửi thư văn bản đến các trụ sở chính của ProZ.com.
11 Use designated areas of the site.
Forums should not be used for issues that have dedicated areas in the site. [ You can find a list of the dedicated areas of the site here ]
12 The Certified PRO network screening process should not be discussed in the forums.
To maintain the integrity of the screening process for the Certified PRO network, specifics of the process should not be discussed in the forums. Details related to one's personal experience in the screening process for the Certified PRO network, including reasons received for acceptance or denial of one's application, should not be discussed in the forums. Questions may be submitted via support request.
13 Announcing non-ProZ.com events via the forums is only permitted in the "Language Industry Events & Announcements" forum.
One announcement may be posted per event either in the Language Industry Events & Announcements forum or via the Translation news service. Additional announcements (e.g. "reminder", "final call") are not allowed. Events should not be announced anywhere else in the forums. An exception is allowed for non-English or country-specific forums; an event may be posted once, in one non-English or country-specific forum (not in addition to, but in lieu of a post in the Events and Announcements forum or Translation news).

Tôn trọng các điều lệ nói trên là một điều kiện để đạt được quyền truy cập và sử dụng trang web.

Thi hành

Thành viên và điều phối viên của trang có thể thực hiện bất kỳ hoạt động nào sau đây để thi hành các điều lệ nói trên:
* liên lạc với những người sử dụng trang web để lưu ý họ về những điều lệ cụ thể
* cố gắng không chấp thuận (hoặc di chuyển/ẩn) những thông tin đăng lên có tính vi phạm điều lệ
* làm cho tin nhắn liên quan tới những điều lệ hiển thị cho những người sử dụng cụ thể khi họ đảm trách những hoạt động nào đó
* Nếu vi phạm các quy định của trang web, người sử dụng sẽ bị đình chỉ, tạm thời hoặc vĩnh viễn, truy cập vào trang web này.
* chấm dứt hồ sơ hay tư cách thành viên (chỉ dành cho nhân viên)

Chấm dứt

Trong số ít các trường hợp vi phạm nghiêm trọng, thành viên trang web ProZ.com có thể chấm dứt hồ sơ (và tư cách thành viên) ngay lập tức. Tuy nhiên, trong hầu hết các trường hợp, ProZ.com sử dụng một phương án "thẻ vàng/thẻ đỏ", tương tự như thông lệ thẻ vàng/thẻ đỏ trong môn thể thao bóng đá, cho việc chấm dứt.

Thẻ vàng và thẻ đỏ chỉ cấp cho các thành viên. Các quy định được trích dẫn bằng số, và thời hạn sử dụng cũng được ghi trên thẻ. Các thuật ngữ "thẻ vàng" hoặc "thẻ đỏ" được sử dụng một cách rõ ràng; nếu bạn gửi đi một e-mail, những thuật ngữ này sẽ hiện lên ở dòng tiêu đề.

Người sử dụng trang web bị phạt thẻ vàng có thể tiếp tục sử dụng trang web (đôi khi cũng có vài hạn chế), nhưng mặt khác cũng có lưu ý rằng nếu người sử dụng tiếp tục vi phạm thì sẽ bị chấm dứt. Người có hồ sơ bị chấm dứt sẽ không được kết nạp lại vào trang web ProZ.com.

Làm cho dễ hiểu

Để hiểu thêm về các quy định nêu trên hay thi hành các quy định, vui lòng gửi một yêu cầu hỗ trợ.

Request help


Site Documentation


The member services and support team
Jared

Jared

Lucia

Lucia

Alejandro

Alejandro

Helen

Helen

Yana

Yana

Maria D

Maria D

Karen

Karen

Enrique Manzo

Enrique Manzo

Evelio

Evelio

Julieta

Julieta

Mariano

Mariano

Hayjor Roca

Hayjor Roca

Andrea

Andrea

Rocío Tempone

Rocío Tempone

Rocio Palacios

Rocio Palacios

Ezequiel

Ezequiel