Điều lệ của trang web

Các điều lệ đối với việc sử dụng trang web ProZ.com

Những quy định sau đây được đặt ra nhằm mở rộng và gìn giữ bầu không khí vui vẻ và luôn hướng tới những kết quả mỹ mãn của trang web dịch thuật ProZ.com. Việc sử dụng trang web này cũng đồng nghĩa với việc bạn đã chấp thuận và đồng ý những điều lệ được đặt ra.


Điều lệ của trang web

3.1 Sử dụng cơ chế được cung cấp để chỉ ra cấp độ bảo mật.
Người trả lời phải chỉ rõ, bằng cách sử dụng thang đo, mức độ bảo mật trong các đề xuất trả lời của họ. Khách dịch thuật không thường xuyên được chấp nhận, nhưng không cho phép khách hoạt động thành hệ thống.
3.2 Ưu tiên cắt và dán các đường liên kết vào văn bản cho các đọan văn bản lớn.
Khi chứng minh bài dịch đề xuất của một người với thông tin hiện có trên trang web, bạn nên sao chép một đoạn lớn văn bản để tham khảo, thích hợp hơn là bao gồm một đọan trích văn bản kèm theo một liên kết cho những người cần thêm thông tin.
3.3 Thông thường, người trả lời chỉ nên gửi một câu trả lời cho mỗi câu hỏi.
Cho phép các ngoại lệ không thường xuyên, nhưng người sử dụng không được phép tạo thói quen cung cấp nhiều câu trả lời cho một câu hỏi Kudoz.
3.4 Chỉ chấp nhận phương tiện nhận xét về câu trả lời của người khác là sử dụng tính năng nhận xét người cùng cấp.
Không được phép sử dụng mẫu thông tin trả lời hoặc hộp giải thích câu trả lời để nhận xét ý kiến của người khác.
3.5 Nhận xét của người cùng cấp phải hoàn toàn thuộc lĩnh vực ngôn ngữ.
Giống như những chỗ khác trên trang web, không cho phép các nhận xét cá nhân trên các nhận xét của người cùng cấp. Các lưu ý nên dựa trên đánh giá ngôn ngữ của các câu trả lời được cung cấp. Khuyến khích sao lưu các nhận xét người cùng cấp kèm theo tài liệu tham khảo.
3.6 No attempt may be made to influence others' decisions.
Encouraging an asker to choose one's own suggested translation, or peers to agree with one's own answers and/or disagree with answers provided by others, is prohibited.
3.7 Commentary on askers or answerers, and their postings or decisions to post, is not allowed.
Comments or insinuations concerning an answerer's or asker's experience or profile, his/her decision to post a certain question or answer, grade or close a question in a certain way, make a certain glossary entry, etc., are strictly prohibited (whether posted publicly, made directly to the person in question, or made to another site user).

Tôn trọng các điều lệ nói trên là một điều kiện để đạt được quyền truy cập và sử dụng trang web.

Thi hành

Thành viên và điều phối viên của trang có thể thực hiện bất kỳ hoạt động nào sau đây để thi hành các điều lệ nói trên:
* liên lạc với những người sử dụng trang web để lưu ý họ về những điều lệ cụ thể
* cố gắng không chấp thuận (hoặc di chuyển/ẩn) những thông tin đăng lên có tính vi phạm điều lệ
* làm cho tin nhắn liên quan tới những điều lệ hiển thị cho những người sử dụng cụ thể khi họ đảm trách những hoạt động nào đó
* Nếu vi phạm các quy định của trang web, người sử dụng sẽ bị đình chỉ, tạm thời hoặc vĩnh viễn, truy cập vào trang web này.
* chấm dứt hồ sơ hay tư cách thành viên (chỉ dành cho nhân viên)

Chấm dứt

Trong số ít các trường hợp vi phạm nghiêm trọng, thành viên trang web ProZ.com có thể chấm dứt hồ sơ (và tư cách thành viên) ngay lập tức. Tuy nhiên, trong hầu hết các trường hợp, ProZ.com sử dụng một phương án "thẻ vàng/thẻ đỏ", tương tự như thông lệ thẻ vàng/thẻ đỏ trong môn thể thao bóng đá, cho việc chấm dứt.

Thẻ vàng và thẻ đỏ chỉ cấp cho các thành viên. Các quy định được trích dẫn bằng số, và thời hạn sử dụng cũng được ghi trên thẻ. Các thuật ngữ "thẻ vàng" hoặc "thẻ đỏ" được sử dụng một cách rõ ràng; nếu bạn gửi đi một e-mail, những thuật ngữ này sẽ hiện lên ở dòng tiêu đề.

Người sử dụng trang web bị phạt thẻ vàng có thể tiếp tục sử dụng trang web (đôi khi cũng có vài hạn chế), nhưng mặt khác cũng có lưu ý rằng nếu người sử dụng tiếp tục vi phạm thì sẽ bị chấm dứt. Người có hồ sơ bị chấm dứt sẽ không được kết nạp lại vào trang web ProZ.com.

Làm cho dễ hiểu

Để hiểu thêm về các quy định nêu trên hay thi hành các quy định, vui lòng gửi một yêu cầu hỗ trợ.

Request help


Site Documentation


The member services and support team
Jared

Jared

Lucia

Lucia

Alejandro

Alejandro

Helen

Helen

Yana

Yana

Maria D

Maria D

Karen

Karen

Enrique Manzo

Enrique Manzo

Evelio

Evelio

Julieta

Julieta

Mariano

Mariano

Hayjor Roca

Hayjor Roca

Andrea

Andrea

Rocío Tempone

Rocío Tempone

Rocio Palacios

Rocio Palacios

Ezequiel

Ezequiel

Your current localization setting

Vietnamese

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Tìm kiếm thuật ngữ
  • Công việc
  • Diễn đàn
  • Multiple search