Điều lệ của trang web

Các điều lệ đối với việc sử dụng trang web ProZ.com

Những quy định sau đây được đặt ra nhằm mở rộng và gìn giữ bầu không khí vui vẻ và luôn hướng tới những kết quả mỹ mãn của trang web dịch thuật ProZ.com. Việc sử dụng trang web này cũng đồng nghĩa với việc bạn đã chấp thuận và đồng ý những điều lệ được đặt ra.


Điều lệ của trang web

2.1 Nên sử dụng KudoZ để yêu cầu trợ giúp các thuật ngữ chỉ sau khi những nguồn khác đã cạn kiệt.
Các nguồn hiện có trong các dữ liệu lưu trữ của KudoZ (KudoZ>Tìm Thuật ngữ ProZ.com từ menu chính), các từ điển, các công cụ tìm kiếm, v.v... Nếu các bài dịch được tìm thấy ở một nơi nào đó và quyết định đăng một câu hỏi KudoZ vì thế được thực hiện, thông tin tìm thấy ở một nơi nào đó cũng nên gộp vào, kèm theo giải thích các thông tin bổ sung tìm được.
2.2 Các đoạn văn bản được đăng để dịch qua KudoZ nên giới hạn trong khoảng mười (10) từ.
Đối với những đoạn văn bản dài hơn, đề nghị sử dụng danh mục hoặc hệ thống đăng việc để xác định vị trí của chuyên gia ngôn ngữ thích hợp.
2.3 Mỗi câu hỏi chỉ cho phép một thuật ngữ.
Việc gộp nhiều thuật ngữ cho bài dịch trong một thông tin KudoZ sẽ gây ảnh hưởng đến quy trình tạo các mục bảng chú giải thuật ngữ.
2.4 Phải cung cấp đầy đủ ngữ cảnh cho từng câu hỏi.
Khi không có ngữ cảnh, nên cho biết vùng chủ đề và loại tài liệu. Điều đó sẽ giúp ích cho việc nhập các câu và đoạn văn có thuật ngữ được nêu trong câu hỏi.
2.5 Các câu hỏi KudoZ phải được phân loại thích hợp.
Khi đăng một câu hỏi, hãy chú ý chọn cặp ngôn ngữ, loại (CHUYÊN hoặc KHÔNG CHUYÊN NGHIỆP), các lĩnh vực chung và được ghi chi tiết trên dòng chủ đề. Không nên sử dụng các lĩnh vực “chung" và “khác” khi có thể áp dụng một lĩnh vực cụ thể hơn.
2.6 Người hỏi phải đóng câu hỏi.
Đóng câu hỏi bằng cách chọn câu trả lời bạn cho là hữu ích nhất (và thưởng điềm, trừ khi câu hỏi được đăng dưới dạng “không cho điểm”). Người hỏi không đóng câu hỏi của họ trong khoảng thời gian thích hợp sẽ không được phép đưa ra câu hỏi khác. (Lưu ý, khi không có câu trả lời hữu ích, bạn có thể đóng câu hỏi mà không cần chọn câu trả lời hữu ích nhất.)
2.7 Các mục trong bảng chú giải thuật ngữ nên được thực hiện dựa trên việc đóng câu hỏi.
Vào thời điểm đóng câu hỏi, người hỏi nên tạo một mục bảng chú giải thuật ngữ—với cả thuật ngữ gốc và thuật ngữ đích trong mẫu từ điển—bằng cách sử dụng mẫu được cung cấp. Các câu hỏi không tự thêm vào bảng chú giải thuật ngữ sẽ được miễn.
2.8 Giới hạn số lượng câu hỏi KudoZ có thể đăng mỗi ngày và mỗi tuần.
Các giới hạn sẽ tự động được áp dụng dựa trên điều kiện tư cách thành viên của người hỏi. Nghiêm cấm thực hiện các bước để bỏ qua các giới hạn này.
2.9 Guidelines:
"Help" KudoZ should be used for requesting terms help after having searched the KudoZ term search and other resources. When asking a question, sufficient context should be provided. Even when there is no other context, the subject area and type of document should be indicated. It can be helpful to enter sentences or paragraphs where the term in question occurs. See a more detailed description here.

Tôn trọng các điều lệ nói trên là một điều kiện để đạt được quyền truy cập và sử dụng trang web.

Thi hành

Thành viên và điều phối viên của trang có thể thực hiện bất kỳ hoạt động nào sau đây để thi hành các điều lệ nói trên:
* liên lạc với những người sử dụng trang web để lưu ý họ về những điều lệ cụ thể
* cố gắng không chấp thuận (hoặc di chuyển/ẩn) những thông tin đăng lên có tính vi phạm điều lệ
* làm cho tin nhắn liên quan tới những điều lệ hiển thị cho những người sử dụng cụ thể khi họ đảm trách những hoạt động nào đó
* Nếu vi phạm các quy định của trang web, người sử dụng sẽ bị đình chỉ, tạm thời hoặc vĩnh viễn, truy cập vào trang web này.
* chấm dứt hồ sơ hay tư cách thành viên (chỉ dành cho nhân viên)

Chấm dứt

Trong số ít các trường hợp vi phạm nghiêm trọng, thành viên trang web ProZ.com có thể chấm dứt hồ sơ (và tư cách thành viên) ngay lập tức. Tuy nhiên, trong hầu hết các trường hợp, ProZ.com sử dụng một phương án "thẻ vàng/thẻ đỏ", tương tự như thông lệ thẻ vàng/thẻ đỏ trong môn thể thao bóng đá, cho việc chấm dứt.

Thẻ vàng và thẻ đỏ chỉ cấp cho các thành viên. Các quy định được trích dẫn bằng số, và thời hạn sử dụng cũng được ghi trên thẻ. Các thuật ngữ "thẻ vàng" hoặc "thẻ đỏ" được sử dụng một cách rõ ràng; nếu bạn gửi đi một e-mail, những thuật ngữ này sẽ hiện lên ở dòng tiêu đề.

Người sử dụng trang web bị phạt thẻ vàng có thể tiếp tục sử dụng trang web (đôi khi cũng có vài hạn chế), nhưng mặt khác cũng có lưu ý rằng nếu người sử dụng tiếp tục vi phạm thì sẽ bị chấm dứt. Người có hồ sơ bị chấm dứt sẽ không được kết nạp lại vào trang web ProZ.com.

Làm cho dễ hiểu

Để hiểu thêm về các quy định nêu trên hay thi hành các quy định, vui lòng gửi một yêu cầu hỗ trợ.

Request help


Site Documentation


The member services and support team
Jared

Jared

Lucia

Lucia

Alejandro

Alejandro

Helen

Helen

Yana

Yana

Maria D

Maria D

Karen

Karen

Enrique Manzo

Enrique Manzo

Evelio

Evelio

Julieta

Julieta

Mariano

Mariano

Hayjor Roca

Hayjor Roca

Andrea

Andrea

Rocío Tempone

Rocío Tempone

Rocio Palacios

Rocio Palacios

Ezequiel

Ezequiel

Your current localization setting

Vietnamese

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Tìm kiếm thuật ngữ
  • Công việc
  • Diễn đàn
  • Multiple search