Điều lệ của trang web

Các điều lệ đối với việc sử dụng trang web ProZ.com

Những quy định sau đây được đặt ra nhằm mở rộng và gìn giữ bầu không khí vui vẻ và luôn hướng tới những kết quả mỹ mãn của trang web dịch thuật ProZ.com. Việc sử dụng trang web này cũng đồng nghĩa với việc bạn đã chấp thuận và đồng ý những điều lệ được đặt ra.


Điều lệ của trang web

1.1 KudoZ chỉ hỗ trợ về mặt thuật ngữ.
Nghiêm cấm sử dụng diễn đàn cho mục đích quảng cáo, thảo luận, hay các mục đích khác ngoài việc hỗ trợ về thuật ngữ.
1.2 KudoZ chỉ giới hạn trong phạm vi ngôn ngữ.
Tất cả các thông tin gửi lên có liên quan đến KudoZ phải được giới hạn trong phạm vi chủ đề thuật ngữ. Nghiêm cấm nhận xét bản chất của người khác trong KudoZ cũng như bất cứ nơi nào khác trong trang web.
1.3 1.3. Chỉ sử dụng hộp văn bản cho những mục tiêu xác định.
Ví dụ:
  • Hộp "Yêu cầu Người hỏi" giúp bạn yêu cầu thêm thông tin liên quan đến câu hỏi hoặc ngữ cảnh câu hỏi đó.
  • Hộp giải thích của người trả lời nhằm mục đích cung cấp bài dịch đề xuất và đánh giá.
  • Hộp tham khảo là nơi liên kết với nguồn trực tuyến mà người hỏi và những đối tượng khác có thể tham khảo để xác nhận.
Không được sử dụng các lĩnh vực mẫu trên khác với những điều được mô tả. Ví dụ, các nhận xét như 'Đã nghiên cứu y học trong 3 năm' nên được nhập vào hộp giải thích, không nên nhập vào hộp tham khảo.
1.4 Phải duy trì mẫu bảng chú giải thuật ngữ.
Các bản nháp chú giải thuật ngữ sẽ được tạo tự động từ các câu hỏi và câu trả lời KudoZ. Vì vậy, không được nhập những từ như 'xem dưới đây' trong các hộp thuật ngữ khi đăng các thuật ngữ gốc hoặc các bài dịch đề xuất. Không nên nhập dấu chấm hỏi, dấu ngoặc kép, chữ in hoa không cần thiết và bất kỳ ký tự nào khác không có trong từ điển.
1.5 Care should be taken not to disclose confidential information in KudoZ postings.
In most cases, client names should not be disclosed in a KudoZ posting. Consideration should also be given to whether the term or context would disclose confidential information by its nature.

Tôn trọng các điều lệ nói trên là một điều kiện để đạt được quyền truy cập và sử dụng trang web.

Thi hành

Thành viên và điều phối viên của trang có thể thực hiện bất kỳ hoạt động nào sau đây để thi hành các điều lệ nói trên:
* liên lạc với những người sử dụng trang web để lưu ý họ về những điều lệ cụ thể
* cố gắng không chấp thuận (hoặc di chuyển/ẩn) những thông tin đăng lên có tính vi phạm điều lệ
* làm cho tin nhắn liên quan tới những điều lệ hiển thị cho những người sử dụng cụ thể khi họ đảm trách những hoạt động nào đó
* Nếu vi phạm các quy định của trang web, người sử dụng sẽ bị đình chỉ, tạm thời hoặc vĩnh viễn, truy cập vào trang web này.
* chấm dứt hồ sơ hay tư cách thành viên (chỉ dành cho nhân viên)

Chấm dứt

Trong số ít các trường hợp vi phạm nghiêm trọng, thành viên trang web ProZ.com có thể chấm dứt hồ sơ (và tư cách thành viên) ngay lập tức. Tuy nhiên, trong hầu hết các trường hợp, ProZ.com sử dụng một phương án "thẻ vàng/thẻ đỏ", tương tự như thông lệ thẻ vàng/thẻ đỏ trong môn thể thao bóng đá, cho việc chấm dứt.

Thẻ vàng và thẻ đỏ chỉ cấp cho các thành viên. Các quy định được trích dẫn bằng số, và thời hạn sử dụng cũng được ghi trên thẻ. Các thuật ngữ "thẻ vàng" hoặc "thẻ đỏ" được sử dụng một cách rõ ràng; nếu bạn gửi đi một e-mail, những thuật ngữ này sẽ hiện lên ở dòng tiêu đề.

Người sử dụng trang web bị phạt thẻ vàng có thể tiếp tục sử dụng trang web (đôi khi cũng có vài hạn chế), nhưng mặt khác cũng có lưu ý rằng nếu người sử dụng tiếp tục vi phạm thì sẽ bị chấm dứt. Người có hồ sơ bị chấm dứt sẽ không được kết nạp lại vào trang web ProZ.com.

Làm cho dễ hiểu

Để hiểu thêm về các quy định nêu trên hay thi hành các quy định, vui lòng gửi một yêu cầu hỗ trợ.

Request help


Site Documentation


The member services and support team
Jared

Jared

Lucia

Lucia

Alejandro

Alejandro

Helen

Helen

Yana

Yana

Maria D

Maria D

Karen

Karen

Enrique Manzo

Enrique Manzo

Evelio

Evelio

Julieta

Julieta

Mariano

Mariano

Hayjor Roca

Hayjor Roca

Andrea

Andrea

Rocío Tempone

Rocío Tempone

Rocio Palacios

Rocio Palacios

Ezequiel

Ezequiel

Your current localization setting

Vietnamese

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Tìm kiếm thuật ngữ
  • Công việc
  • Diễn đàn
  • Multiple search