Ngôn ngữ gốc: Ngôn ngữ đích:
Các lĩnh vực:
Tìm thuật ngữ (tùy chọn):
Types:  Bao gồm các công việc biên dịch  Bao gồm các công việc phiên dịch  Bao gồm các công việc tiềm năng
Chế độ tìm kiếm nâng cao | Xem tất cả

Thời gian Các ngôn ngữ Chi tiết công việc Được đăng bởi
Liên kết với người đăng việc
Trung bình LWA người đăng việc Likelihood of working again Tình trạng
12:08 Request For Proofreading Project - English to Czech
Translation

Chỉ dành cho thành viên cho đến 00:08 May 10
Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 Liên lạc trực tiếp
12:08 Machine installation instructions 943 words
Translation

Quốc gia: Nhật
Professional member
No entries
4
Quotes
10:45 5 thêm các cặp ngôn ngữ Ankara Konumunda İkamet Eden Tercümanlar
Translation

Professional member
LWA: 5 out of 5
5 Liên lạc trực tiếp
09:26 Срочный большой перевод рус-анг (медицинское оборудование)
Translation

Professional member
LWA: 5 out of 5
5 Liên lạc trực tiếp
21:21
May 8
Bases para concurso de arquitectura
Translation
(Tiềm năng)

Professional member
No record
8
Quotes
21:12
May 8
Native CROATIAN translator wanted - sports betting/casino/gaming
Translation

Phần mềm: SDL TRADOS, Microsoft Word,
memoQ
Blue Board outsourcer
No entries
Liên lạc trực tiếp
19:09
May 8
EN>Azerbaijani!
Translation

Professional member
LWA: 5 out of 5
5 Liên lạc trực tiếp
17:23
May 8
Slovenian Translator/Proofreader, Manual checking
Checking/editing

Blue Board outsourcer
LWA: 3.9 out of 5
3.9 Liên lạc trực tiếp
15:49
May 8
Recruiting for IGaming Translation (casino, online bettings, slot machine, etc)
Translation
(Tiềm năng)

Chỉ dành cho thành viên
Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 Liên lạc trực tiếp
15:45
May 8
6 thêm các cặp ngôn ngữ Recruiting for IGaming Translation (casino, online bettings, slot machine, etc)
Translation
(Tiềm năng)

Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 Liên lạc trực tiếp
15:26
May 8
English into Chinese Translators needed
Translation
(Tiềm năng)

Chỉ dành cho thành viên
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Liên lạc trực tiếp
15:14
May 8
English to Portuguese Brazilian Subtitlers needed
Subtitling, Captioning, Subtitling, SDH/HOH
(Tiềm năng)

Chỉ dành cho thành viên
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Liên lạc trực tiếp
15:07
May 8
English to Portuguese ( Portugal) Subtitlers needed
Subtitling, Translation
(Tiềm năng)

Chỉ dành cho thành viên
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Liên lạc trực tiếp
15:02
May 8
9 pages in PDF
Translation, Checking/editing

Quốc gia: Hoa Kỳ
Blue Board outsourcer
4.6
0
Quotes
14:54
May 8
7 thêm các cặp ngôn ngữ Translation work for native speakers! Looking for translators for future projects!
Translation, Checking/editing
(Tiềm năng)

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Liên lạc trực tiếp
14:03
May 8
Proofreading ES-EN, 20k words, BOE
Checking/editing

Blue Board outsourcer
LWA: 4.5 out of 5
4.5 Liên lạc trực tiếp
13:39
May 8
1 thêm các cặp ngôn ngữ Recruiting for IGaming Translation (casino, online bettings, slot machine, etc)
Translation
(Tiềm năng)

Chỉ dành cho thành viên
Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 Liên lạc trực tiếp
13:35
May 8
7 thêm các cặp ngôn ngữ Recruiting for IGaming Translation (casino, online bettings, slot machine, etc)
Translation
(Tiềm năng)

Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 Liên lạc trực tiếp
12:29
May 8
English to Italian for review
Checking/editing

Professional member
LWA: 4.6 out of 5
4.6 Past quoting deadline
12:15
May 8
Manga Translator/ Proofreader/ Test Reader
Translation, Checking/editing

Non logged in visitor
No record
Liên lạc trực tiếp
11:22
May 8
2,000 PDF pages - Dutch/Flemish to English Legal Translation
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
10:29
May 8
4 thêm các cặp ngôn ngữ Recruiting for IGaming Translation (casino, online bettings, slot machine, etc)
Translation
(Tiềm năng)

Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 Liên lạc trực tiếp
10:20
May 8
6 thêm các cặp ngôn ngữ Recruiting for Gaming Translation (casino, online bettings, slot machine, etc)
Translation
(Tiềm năng)

Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 Liên lạc trực tiếp
09:10
May 8
4 thêm các cặp ngôn ngữ Native Cree , Ojibwe and Inuktitut Linguist needed for ongoing project
Translation
(Tiềm năng)

Phần mềm: SDL TRADOS, Microsoft Word,
Microsoft Excel, memoQ, Microsoft Office Pro,
CaptionMaker/MacCaption
Blue Board outsourcer
LWA: 4 out of 5
4 Liên lạc trực tiếp
08:19
May 8
interpreting for a full-day seminar (approx. 6 hours)
Interpreting, Simultaneous

Chỉ dành cho thành viên
Professional member
LWA: 5 out of 5
5
11
Quotes
08:11
May 8
Freelance game translator online, English to Filipino/Tagalog
Translation

Logged in visitor
No record
Liên lạc trực tiếp
07:14
May 8
建筑设计杂志英文撰稿copywriter
Copywriting
(Tiềm năng)

Phần mềm: SDL TRADOS, Wordfast,
Adobe Acrobat, Adobe Illustrator, Microsoft Office Pro
Chứng nhận: Bắt buộc
Blue Board outsourcer
No entries
Liên lạc trực tiếp
07:11
May 8
English to Dutch Translation
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 Liên lạc trực tiếp
07:09
May 8
English to Korean UI translation
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 Liên lạc trực tiếp
07:05
May 8
Freelancer, English to German engineering/ mechanical translation, Idiom
Translation, Checking/editing

Phần mềm: Idiom
Blue Board outsourcer
LWA: 4.8 out of 5
4.8 Liên lạc trực tiếp
07:04
May 8
English to Thai UI translation
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 Liên lạc trực tiếp
06:58
May 8
English to Italian Translation
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 Liên lạc trực tiếp
06:41
May 8
English into Malay Translators Needed(Subtitle, MTPE)
MT post-editing, Subtitling, Checking/Editing/QC

Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 Liên lạc trực tiếp
06:02
May 8
Urgently looking for English to Karen Translator and Reviewer
Translation, Checking/editing

Professional member
LWA: 4.7 out of 5
4.7 Past quoting deadline
05:57
May 8
Urgently looking for English to Karen Translator and Reviewer
Translation, Checking/editing

Professional member
LWA: 4.7 out of 5
4.7 Past quoting deadline
05:56
May 8
Subtitling Opportunity | English to Traditional Chinese (Hong Kong) | TV Shows & Movies
Subtitling, Translation
(Tiềm năng)

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Liên lạc trực tiếp
05:22
May 8
建筑设计杂志英文撰稿copywriter
Copywriting
(Tiềm năng)

Phần mềm: SDL TRADOS, Wordfast,
Adobe Acrobat, Adobe Illustrator, Microsoft Office Pro
Chứng nhận: Bắt buộc
Blue Board outsourcer
No entries
Liên lạc trực tiếp
03:41
May 8
Review of a Manual - Milling Machinery
Checking/editing

Professional member
LWA: 4.4 out of 5
4.4 Liên lạc trực tiếp
00:37
May 8
Business Partnership agreement, 5k words, weekend job
Translation

Blue Board outsourcer
5 Past quoting deadline
23:59
May 7
Tradução juramentada de diploma/transcript.
Translation, Other: Notarized/Juramentada

Quốc gia: Braxin
Logged in visitor
No record
Liên lạc trực tiếp
23:41
May 7
Video translation
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5
9
Quotes
22:48
May 7
16 pages, many handwritten from Hebrew to English
Translation

Professional member
LWA: 4.5 out of 5
4.5 Past quoting deadline
21:39
May 7
IT>EN!
Translation

Professional member
LWA: 5 out of 5
5 Đã đóng
20:07
May 7
English -> ICELANDIC Patent Claims Translation
Translation

Logged in visitor
No record
1
Quotes
20:04
May 7
English -> LITHUANIAN Patent Claims Translation
Translation

Logged in visitor
No record
0
Quotes
20:02
May 7
English -> SLOVENIAN Patent Claims Translation
Translation

Logged in visitor
No record
0
Quotes
19:46
May 7
Bosnian requires Studio, Georgian and Macedonian do not require Studio
Translation, Checking/editing

Blue Board outsourcer
LWA: 4.4 out of 5
4.4
10
Quotes
19:34
May 7
BUILDING DATABASE FOR POLISH (POL) WORK - MUST HAVE SUBTITLING EXPERIENCE
Subtitling, Checking/Editing/QC, Subtitling, Translation
(Tiềm năng)

ProZ.com Business Plus member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business Plus member
5 Past quoting deadline
19:33
May 7
Swedish Translator
Translation

Logged in visitor
No record
Past quoting deadline
19:27
May 7
English -> LITHUANIAN Patent Claims Translation
Translation

Chứng nhận: Bắt buộc
Logged in visitor
No record
1
Quotes