Ngôn ngữ gốc: Ngôn ngữ đích:
Các lĩnh vực:
Tìm thuật ngữ (tùy chọn):
Types:  Bao gồm các công việc biên dịch  Bao gồm các công việc phiên dịch  Bao gồm các công việc tiềm năng
Chế độ tìm kiếm nâng cao | Xem tất cả

Thời gian Các ngôn ngữ Chi tiết công việc Được đăng bởi
Liên kết với người đăng việc
Trung bình LWA người đăng việc Likelihood of working again Tình trạng
1 2 3 4 5 6 Tiếp theo   Cuối cùng
07:44 English to Traditional Chinese_Machine translation post-editing
MT post-editing

Chỉ dành cho thành viên cho đến 19:44
Blue Board outsourcer
LWA: 4.2 out of 5
4.2 Liên lạc trực tiếp
07:41 Regular work in the life science field, translation and proofreading
Translation, Checking/editing, MT post-editing

Quốc gia: Hoa Kỳ
ProZ.com Business member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business member
5 Liên lạc trực tiếp
07:21 Instructions for contact lens
Translation

Chỉ dành cho thành viên cho đến 19:21
Blue Board outsourcer
4.8
3
Quotes
07:15 English to Japanese
Translation

Chỉ dành cho thành viên cho đến 19:15
Blue Board outsourcer
LWA: 4.4 out of 5
4.4 Liên lạc trực tiếp
07:08 30000 words, about News, Dob 26th
Translation

Phần mềm: SDL TRADOS, Wordfast
Quốc gia: Đông Timor
Chỉ dành cho thành viên cho đến 19:08
Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7
0
Quotes
06:57 dagvaarding NL Indonesisch
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Liên lạc trực tiếp
06:55 Two pages into Syriac
Translation

Phần mềm: Microsoft Word
Chỉ dành cho thành viên
ProZ.com Business member
ProZ.com Business member
No entries
1
Quotes
06:19 recruiting English-Swedish technical translator
Translation
(Tiềm năng)

Chỉ dành cho thành viên cho đến 18:19
Logged in visitor
No record
Liên lạc trực tiếp
06:14 German translation, Patent, Manual, Medical and Technical files
Translation, Subtitling, Translation

ProZ.com Business member
ProZ.com Business member
No entries
Liên lạc trực tiếp
05:24 Looking for English to Hindi reviewer.
Translation, Checking/editing

Professional member
LWA: 4.7 out of 5
4.7 Liên lạc trực tiếp
05:03 property quit claim - 203 words
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
04:34 Translation of 1373 words into Slovak
Translation

Quốc gia: Ai Cập
Professional member
LWA: 5 out of 5
5 Liên lạc trực tiếp
02:17 Chinese to Turkish, Technical Translation for Machinery and Automation
Translation
(Tiềm năng)

Phần mềm: SDL TRADOS
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Liên lạc trực tiếp
23:39
Jan 17
Zoom Interpreting - Employee Meetings
Interpreting, Consecutive, Interpreting, Simultaneous, Interpreting, Phone

Chứng nhận: Bắt buộc
ProZ.com Business Plus member
ProZ.com Business Plus member
No entries
Liên lạc trực tiếp
21:12
Jan 17
3 thêm các cặp ngôn ngữ English subtitles for intl documentary/TV work in ES, FR, AR, and zhCN
Subtitling, Captioning, Subtitling, Checking/Editing/QC, Subtitling, Time Coding, Subtitling, Translation, Subtitling, SDH/HOH
(Tiềm năng)

Phần mềm: Aegisub, Subtitle Edit,
Subtitle Editor, Subtitle Workshop
Chỉ dành cho thành viên cho đến 09:12
Blue Board outsourcer
No entries
Liên lạc trực tiếp
20:25
Jan 17
Daily news to transcript, 4:16 mins
Transcription
(Tiềm năng)

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Liên lạc trực tiếp
19:41
Jan 17
Potential Job documents Baufinanzierung DE>EN
Translation
(Tiềm năng)

Phần mềm: Microsoft Word
Blue Board outsourcer
No entries
18
Quotes
18:59
Jan 17
'Glamping' marketing translation - Portuguese and Japanese
Translation

Phần mềm: Wordfast
Chỉ dành cho thành viên
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Liên lạc trực tiếp
16:59
Jan 17
Consulting required for SDL Trados Studio 2021 today
Education

Phần mềm: SDL TRADOS
Professional member
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
16:41
Jan 17
Consulting required for SDL Trados Studio 2021 today
Education

Phần mềm: SDL TRADOS
Quốc gia: Mê hi cô
Chỉ dành cho thành viên
Professional member
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
16:09
Jan 17
Consulting required for SDL Trados Studio 2021 today
Education

Phần mềm: SDL TRADOS
Quốc gia: Hoa Kỳ
Chỉ dành cho thành viên
Professional member
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
16:07
Jan 17
Traducción General de Expediente Académico
Translation

Phần mềm: Microsoft Word
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5
27
Quotes
16:05
Jan 17
Consulting required for SDL Trados Studio 2021 today
Education

Phần mềm: SDL TRADOS
Quốc gia: Canada
Chỉ dành cho thành viên
Professional member
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
13:36
Jan 17
Legal letters translations English
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5
10
Quotes
12:32
Jan 17
YouTube video time-coder (Japanese audio、文字起こし)
Subtitling, Captioning, Subtitling, Checking/Editing/QC, Subtitling, Time Coding, Subtitling, Translation, Subtitling, SDH/HOH

ProZ.com Business member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business member
5 Liên lạc trực tiếp
10:43
Jan 17
Translation job in English to Hakha chin
Interpreting, Consecutive

Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 Liên lạc trực tiếp
10:07
Jan 17
6 thêm các cặp ngôn ngữ Translators Required - Nyanja, Occitan, Ossetian, Pali, Panchparganiya, Pangasin
Translation, Checking/editing
(Tiềm năng)

Blue Board outsourcer
No entries
Liên lạc trực tiếp
08:49
Jan 17
Tamil and Telugu translators - regular work
Translation

Phần mềm: Translation Workspace
Quốc gia: Ấn Độ
Blue Board outsourcer
No entries
Liên lạc trực tiếp
07:20
Jan 17
Translation of CV from English into Spanish (1450 words)
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Liên lạc trực tiếp
03:42
Jan 17
Organic Farming manual book translation (english to Indonesian and Vietnamese)
Translation

Phần mềm: SDL TRADOS, QuarkXPress,
Microsoft Word, Adobe Acrobat
ProZ.com Business member
ProZ.com Business member
No record
26
Quotes
02:26
Jan 17
EN-Malay translation, general document, online translation system
Translation

Blue Board outsourcer
No entries
Liên lạc trực tiếp
18:52
Jan 16
Looking for an English <> Thadou Kuki Interpreter for a Video-Remote Conference
Interpreting, Simultaneous

Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9 Liên lạc trực tiếp
18:24
Jan 16
Italiano a español, revisión de texto jurídico
Other: Proofreading

Chỉ dành cho thành viên
Professional member
LWA: 5 out of 5
5 Đã đóng
18:22
Jan 16
Looking for English to Telugu reviewer.
Translation, Checking/editing

Professional member
LWA: 4.7 out of 5
4.7 Past quoting deadline
18:14
Jan 16
Copywriters - gaming or e-sport experience - ES, EN-US, DE, PL
Copywriting
(Tiềm năng)

Logged in visitor
No record
Liên lạc trực tiếp
16:05
Jan 16
Projet de traduction EN>PT
Translation

Phần mềm: Microsoft Word
Quốc gia: Pháp
Professional member
LWA: 3 out of 5
3 Past quoting deadline
15:35
Jan 16
Tradução Literária Infantil PT(BR) > DE - 2719 palavras
Translation, Checking/editing

Chỉ dành cho thành viên
ProZ.com Business member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business member
5
7
Quotes
14:45
Jan 16
5 thêm các cặp ngôn ngữ IT and appliances manuals, 1-year project
Translation, Checking/editing

Phần mềm: Microsoft Word, Microsoft Excel,
Adobe Acrobat, CafeTran Espresso
Blue Board outsourcer
No entries
403
Quotes
12:33
Jan 16
Korrekturlesen, juristische Übersetzung PL-DE, 100 Seiten
Translation, Checking/editing

Phần mềm: SDL TRADOS, SDLX,
Microsoft Word, Microsoft Excel
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Liên lạc trực tiếp
12:27
Jan 16
Professional translators wanted for a long-term translation project
Translation, Transcription, Copywriting, Subtitling, Captioning, Subtitling, Checking/Editing/QC
(Tiềm năng)

Blue Board outsourcer
No entries
Liên lạc trực tiếp
11:39
Jan 16
Hungarian- English remote simultaneou interpreting
Interpreting, Simultaneous

Chứng nhận: Bắt buộc
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Liên lạc trực tiếp
11:34
Jan 16
US-based Italian mother tongue interpreters
Interpreting, Simultaneous

Quốc gia: Hoa Kỳ
Chứng nhận: Bắt buộc
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Liên lạc trực tiếp
10:43
Jan 16
Searching for French revisers/proofreaders
Checking/editing
(Tiềm năng)

Blue Board outsourcer
No entries
Liên lạc trực tiếp
10:40
Jan 16
Beeidete Übersetzung aus dem Schwedischen ins Deutsche
Translation

Chỉ dành cho thành viên
Blue Board outsourcer
5 Past quoting deadline
10:25
Jan 16
Swedish to German 10.000 words memsource
Translation

ProZ.com Business member
LWA: 4.8 out of 5
ProZ.com Business member
4.8 Liên lạc trực tiếp
09:25
Jan 16
Translators of Pakistani Languages
Translation, Checking/editing, Voiceover, Transcription, Copywriting, MT post-editing, Transcreation, Subtitling, Translation

Professional member
LWA: 4.9 out of 5
4.9 Liên lạc trực tiếp
08:12
Jan 16
Hebrew - English US, 3 pages, translation, Certificate
Translation

ProZ.com Business Plus member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business Plus member
5 Đã đóng
07:44
Jan 16
Long-term assignment (予算200万円)
Interpreting, Consecutive

Logged in visitor
No record
Liên lạc trực tiếp
07:17
Jan 16
Italian to English Terms and Conditions text
Translation

Blue Board outsourcer
No entries
Past quoting deadline
07:10
Jan 16
Calling English to Tamil Translators
Translation, Checking/editing, MT post-editing

Blue Board outsourcer
LWA: 4.5 out of 5
4.5 Liên lạc trực tiếp
1 2 3 4 5 6 Tiếp theo   Cuối cùng


Translation industry jobs
Jobs posted by outsourcers seeking quotes from language professionals.Try jobs for mobile
Browse jobs and manage your quotes anytime, anywhere (member-only).


You may be interested in this ProZ.com Wiki article on risk management for translators and interpreters.

The Blue Board is a searchable database of language job outsourcers with feedback from service providers, and an important risk management tool. ProZ.com members have full access to the Blue Board.

Does this job require a CAT Tool or additional skills? Join your colleagues in purchasing software at the lowest price on the planet via ProZ.com Translator Group Buy, or improve your skills by taking one of the 100's of ProZ.com translator training courses.
Wordfast Pro
Exclusive discount for ProZ.com users! Save over 13% when purchasing Wordfast Pro through ProZ.com. Wordfast is the world's #1 provider of platform-independent Translation Memory software. Consistently ranked the most user-friendly and highest value
TM-Town
Are you ready for something fresh in the industry? TM-Town is a unique new site for you -- the freelance translator -- to store, manage and share translation memories (TMs) and glossaries...and potentially meet new clients on the basis of your prior work.

Your current localization setting

Vietnamese

Select a language

Jobs
  • All of ProZ.com
  • Tìm kiếm thuật ngữ
  • Công việc
  • Diễn đàn
  • Multiple search