Ngôn ngữ gốc: Ngôn ngữ đích:
Các lĩnh vực:
Tìm thuật ngữ (tùy chọn):
Types:  Bao gồm các công việc biên dịch  Bao gồm các công việc phiên dịch  Bao gồm các công việc tiềm năng
Chế độ tìm kiếm nâng cao | Xem tất cả

Thời gian Các ngôn ngữ Chi tiết công việc Được đăng bởi
Liên kết với người đăng việc
Trung bình LWA người đăng việc Likelihood of working again Tình trạng
1 2 3 4 5 6 Tiếp theo   Cuối cùng
22:13 8K words, Trados 2019/2021, Procurement Training PEMT
Checking/editing, Copywriting, MT post-editing, Native speaker conversation

Phần mềm: SDL TRADOS
Quốc gia: Nhật
Chỉ dành cho thành viên cho đến 10:13 Apr 21
ProZ.com Business member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business member
5
1
Quotes
22:10 10K words, Trados 2019/2021, Procurement Training PEMT
Checking/editing, Copywriting, MT post-editing, Native speaker conversation

Phần mềm: SDL TRADOS
Quốc gia: Trung Quốc
Chỉ dành cho thành viên cho đến 10:10 Apr 21
ProZ.com Business member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business member
5
2
Quotes
22:07 10K words, Trados 2019/2021, Procurement Training PEMT
Copywriting

Phần mềm: SDL TRADOS
Quốc gia: Pháp
Chỉ dành cho thành viên cho đến 10:07 Apr 21
ProZ.com Business member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business member
5
2
Quotes
21:34 Social media post
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5
1
Quotes
21:26 Freelance Translators English > Cape Verdean Creole
Translation
(Tiềm năng)

Phần mềm: SDL TRADOS
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Liên lạc trực tiếp
20:10 Hmong translators and proofreaders - On-going healthcare projects
Translation

Phần mềm: memoQ, MemSource Cloud
ProZ.com Business member
LWA: 4.8 out of 5
ProZ.com Business member
4.8 Liên lạc trực tiếp
19:28 Engilsh> German
Translation

Chỉ dành cho thành viên cho đến 07:28 Apr 21
Logged in visitor
No record
5
Quotes
18:20 English > Danish Legal Translation
Subtitling, Translation

Chỉ dành cho thành viên cho đến 06:20 Apr 21
ProZ.com Business member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business member
5 Đã đóng
18:01 RSI for unemployment webinar
Interpreting, Simultaneous

Chỉ dành cho thành viên cho đến 06:01 Apr 21
Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 Liên lạc trực tiếp
17:46 translation project from Lithuanian to Italian
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9 Liên lạc trực tiếp
17:44 Legal document, 1200 words, PDF
Translation
(Tiềm năng)

Phần mềm: SDL TRADOS, memoQ
Chỉ dành cho thành viên
Blue Board outsourcer
4.4 Past quoting deadline
17:43 Spanish to English medical translation
Translation

Chỉ dành cho thành viên cho đến 05:43 Apr 21
Blue Board outsourcer
5 Đã đóng
17:09 Balance sheet, 2163 words, financial translation
Translation

Phần mềm: Microsoft Word, Microsoft Excel
Chỉ dành cho thành viên cho đến 05:09 Apr 21
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Liên lạc trực tiếp
17:04 Precision farming GPS, navigation software, display user interface
Translation

Chỉ dành cho thành viên cho đến 05:04 Apr 21
Blue Board outsourcer
5
8
Quotes
16:43 English to Khmer translation, availability request for potential project
Translation, Checking/editing, Transcription
(Tiềm năng)

Chỉ dành cho thành viên cho đến 04:43 Apr 21
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5
2
Quotes
16:40 English to Czech project on software localization
Translation

Chỉ dành cho thành viên cho đến 04:40 Apr 21
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
16:27 Tagalog>English Transcription
Translation, Transcription

Phần mềm: Microsoft Word
Quốc gia: Hoa Kỳ
Chỉ dành cho thành viên cho đến 04:27 Apr 21
ProZ.com Business member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business member
5
3
Quotes
16:00 traducción EN-ES, economía, Covid, 40k palabras
Translation, Checking/editing
(Tiềm năng)

Chỉ dành cho thành viên cho đến 04:00 Apr 21
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5
69
Quotes
15:55 Translation EU>FR 179 pages
Translation

ProZ.com Business member
ProZ.com Business member
No record
7
Quotes
15:53 Translation EN>SL
Translation

Chỉ dành cho thành viên cho đến 03:53 Apr 21
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5
3
Quotes
15:51 English for Ghana Localization Required
Checking/editing

Phần mềm: SDL TRADOS, SDLX
Quốc gia: Ghana
Chỉ dành cho thành viên cho đến 03:51 Apr 21
ProZ.com Business member
LWA: 4.8 out of 5
ProZ.com Business member
4.8 Past quoting deadline
15:51 Potential Job for African Languages
Translation
(Tiềm năng)

Chỉ dành cho thành viên cho đến 03:51 Apr 21
Logged in visitor
No record
Liên lạc trực tiếp
15:41 EN>FR translation of a test agreement for an IT platform 8 K words
Translation
(Tiềm năng)

Chỉ dành cho thành viên cho đến 15:41 Apr 21
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5
30
Quotes
15:36 new translation project (CAT TOOL + post-edit) from Italian to Dutch (Belgium)
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9 Past quoting deadline
15:35 Interpretación consecutiva Español<>Finés, Octubre 2021
Interpreting, Consecutive

Blue Board outsourcer
LWA: 3.6 out of 5
3.6 Liên lạc trực tiếp
15:30 Senior Translator / Reviser
Translation, MT post-editing

Phần mềm: SDL TRADOS
Quốc gia: Canada
Chỉ dành cho thành viên cho đến 03:30 Apr 21
Professional member
No record
Liên lạc trực tiếp
15:19 Dutch>Bulgarian, Dutch>Albanian
Translation

ProZ.com Business member
ProZ.com Business member
No record
Liên lạc trực tiếp
15:16 EN>Somali, Bengali, Arabic (Sudan)
Translation

Chỉ dành cho thành viên cho đến 03:16 Apr 21
Blue Board outsourcer
4.9 Liên lạc trực tiếp
15:14 Software, 100k words in online CAT tool - ongoing
Translation, Checking/editing, MT post-editing

Phần mềm: MemSource Cloud
Chỉ dành cho thành viên cho đến 03:14 Apr 21
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5
10
Quotes
15:12 WordLights Translation | English to Dutch Video Translation
Translation, Subtitling, Captioning, Subtitling, Checking/Editing/QC, Subtitling, Time Coding

Professional member
LWA: 4.9 out of 5
4.9 Đã đóng
15:08 Translation EN-GR medical
Translation, Checking/editing

Chỉ dành cho thành viên cho đến 03:08 Apr 21
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Liên lạc trực tiếp
15:05 Juridisch Pools naar Nederlands POLISH into DUTCH
Translation

Chỉ dành cho thành viên
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
15:02 translation-potential job
Translation

Chỉ dành cho thành viên cho đến 03:02 Apr 21
Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9 Past quoting deadline
15:00 1.2K Legal translation FR>IT Urgent
Translation

Chỉ dành cho thành viên
Blue Board outsourcer
LWA: 4.8 out of 5
4.8 Past quoting deadline
14:55 Переводчики Ru-Eng / Тема: Строительство
Translation

Phần mềm: SDL TRADOS
Chỉ dành cho thành viên cho đến 02:55 Apr 21
Blue Board outsourcer
No entries
Liên lạc trực tiếp
14:49 Sworn translation, notary documents, 1600 words
Translation, Other: Sworn translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5
5
Quotes
14:46 WordLights Translation | English to Turkish Translation
Translation, Subtitling, Captioning, Subtitling, Checking/Editing/QC, Subtitling, Time Coding, Subtitling, Translation, Subtitling, SDH/HOH

Professional member
LWA: 4.9 out of 5
4.9 Đã đóng
14:40 Machinery & tools, weekly project, two year project
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9
7
Quotes
14:31 LQA expert / Ревьюер, русский > английский, IT, долгосрочное сотрудничество
Checking/editing
(Tiềm năng)

Chỉ dành cho thành viên cho đến 02:31 Apr 21
Blue Board outsourcer
No entries
2
Quotes
14:19 7 thêm các cặp ngôn ngữ Freelance Interpreters (Remote, Home Based)
Interpreting, Consecutive, Interpreting, Simultaneous
(Tiềm năng)

Chỉ dành cho thành viên cho đến 02:19 Apr 21
Blue Board outsourcer
No entries
Past quoting deadline
14:05 Verpackung
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5
5
Quotes
13:56 Spanish into Portuguese - Legal - Urgent
Translation

Chỉ dành cho thành viên
Blue Board outsourcer
LWA: 4.8 out of 5
4.8 Past quoting deadline
13:52 Spanish into Portuguese - Legal - Urgent
Translation

Chỉ dành cho thành viên
Blue Board outsourcer
LWA: 4.8 out of 5
4.8 Past quoting deadline
13:48 Film-making and film production industry, 50k+ words, SDL Studio
Translation

Chỉ dành cho thành viên
ProZ.com Business Plus member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business Plus member
5 Liên lạc trực tiếp
13:44 Technical documentation, 2500 words, Trados
Translation
(Tiềm năng)

Phần mềm: SDL TRADOS, memoQ
Professional member
LWA: 5 out of 5
5
4
Quotes
13:41 Pools naar Nederlands Juridisch
Translation

Quốc gia: Hà Lan
Chỉ dành cho thành viên
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
13:35 [Gaming CHS] Experts in the Localization Quality Assurance (LQA) Field
Translation, Checking/editing, Other: LQA

Chỉ dành cho thành viên cho đến 01:35 Apr 21
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Liên lạc trực tiếp
13:24 IMMEDIATE NEED: On-Site Vaccination Site Interpreters (NYC)
Interpreting, Consecutive

Quốc gia: Hoa Kỳ
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Liên lạc trực tiếp
13:24 IMMEDIATE NEED: On-Site Vaccination Site Interpreters (NYC)
Interpreting, Consecutive

Quốc gia: Hoa Kỳ
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Liên lạc trực tiếp
13:01 General text, about 2000 words, word file
Translation

Chứng nhận: Bắt buộc
Blue Board outsourcer
LWA: 4.3 out of 5
4.3 Liên lạc trực tiếp
1 2 3 4 5 6 Tiếp theo   Cuối cùng