Ngôn ngữ gốc: Ngôn ngữ đích:
Các lĩnh vực:
Tìm thuật ngữ (tùy chọn):
Types:  Bao gồm các công việc biên dịch  Bao gồm các công việc phiên dịch  Bao gồm các công việc tiềm năng
Chế độ tìm kiếm nâng cao | Xem tất cả

Thời gian Các ngôn ngữ Chi tiết công việc Được đăng bởi
Liên kết với người đăng việc
Trung bình LWA người đăng việc Likelihood of working again Tình trạng
1 2 3 4 5 6 Tiếp theo   Cuối cùng
17:56 New Cooperation -localize Group - English into lao
Translation, Checking/editing
(Tiềm năng)

Chỉ dành cho thành viên cho đến 05:56 Apr 22
Professional member
LWA: 4.9 out of 5
4.9
0
Quotes
17:54 New Cooperation -localize Group - English into lingala
Translation, Checking/editing
(Tiềm năng)

Chỉ dành cho thành viên cho đến 05:54 Apr 22
Professional member
LWA: 4.9 out of 5
4.9
1
Quotes
17:50 New Cooperation -localize Group - English into Malayalam
Translation, Checking/editing
(Tiềm năng)

Chỉ dành cho thành viên cho đến 05:50 Apr 22
Professional member
LWA: 4.9 out of 5
4.9
0
Quotes
17:46 New Cooperation -localize Group - English into Mandingo
Translation, Checking/editing
(Tiềm năng)

Chỉ dành cho thành viên cho đến 05:46 Apr 22
Professional member
LWA: 4.9 out of 5
4.9
1
Quotes
17:44 New Cooperation -localize Group - English into Nepali
Translation, Checking/editing
(Tiềm năng)

Chỉ dành cho thành viên cho đến 05:44 Apr 22
Professional member
LWA: 4.9 out of 5
4.9
2
Quotes
17:40 New Cooperation -localize Group - English into Norwegian
Translation, Checking/editing
(Tiềm năng)

Chỉ dành cho thành viên cho đến 05:40 Apr 22
Professional member
LWA: 4.9 out of 5
4.9
2
Quotes
17:37 New Cooperation -localize Group - English into pashto
Translation, Checking/editing
(Tiềm năng)

Chỉ dành cho thành viên cho đến 05:37 Apr 22
Professional member
LWA: 4.9 out of 5
4.9
1
Quotes
17:36 New Cooperation -localize Group - English into Panjabi
Translation, Checking/editing
(Tiềm năng)

Chỉ dành cho thành viên cho đến 05:36 Apr 22
Professional member
LWA: 4.9 out of 5
4.9
1
Quotes
17:32 New Cooperation -localize Group - English into Russian
Translation, Checking/editing
(Tiềm năng)

Chỉ dành cho thành viên cho đến 05:32 Apr 22
Professional member
LWA: 4.9 out of 5
4.9
5
Quotes
17:30 New Cooperation -localize Group - English into Serbian
Translation, Checking/editing
(Tiềm năng)

Chỉ dành cho thành viên cho đến 05:30 Apr 22
Professional member
LWA: 4.9 out of 5
4.9
3
Quotes
17:28 Legal document
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Liên lạc trực tiếp
17:28 New Cooperation -localize Group - English into Sinhala
Translation, Checking/editing
(Tiềm năng)

Chỉ dành cho thành viên cho đến 05:28 Apr 22
Professional member
LWA: 4.9 out of 5
4.9
0
Quotes
17:27 New Cooperation -localize Group - English into Slovenian
Translation, Checking/editing
(Tiềm năng)

Chỉ dành cho thành viên cho đến 05:27 Apr 22
Professional member
LWA: 4.9 out of 5
4.9
0
Quotes
17:25 New Cooperation -localize Group - English into sorani
Translation, Checking/editing
(Tiềm năng)

Chỉ dành cho thành viên cho đến 05:25 Apr 22
Professional member
LWA: 4.9 out of 5
4.9
0
Quotes
17:22 New Cooperation -localize Group - English into Swahili
Translation, Checking/editing
(Tiềm năng)

Chỉ dành cho thành viên cho đến 05:22 Apr 22
Professional member
LWA: 4.9 out of 5
4.9
0
Quotes
17:17 New Cooperation -localize Group - English into Taglog
Translation, Checking/editing
(Tiềm năng)

Chỉ dành cho thành viên cho đến 05:17 Apr 22
Professional member
LWA: 4.9 out of 5
4.9
1
Quotes
17:16 New Cooperation -localize Group - English into Telugu
Translation, Checking/editing
(Tiềm năng)

Chỉ dành cho thành viên cho đến 05:16 Apr 22
Professional member
LWA: 4.9 out of 5
4.9
0
Quotes
17:14 New Cooperation -localize Group - English into Tibetan
Translation, Checking/editing
(Tiềm năng)

Chỉ dành cho thành viên cho đến 05:14 Apr 22
Professional member
LWA: 4.9 out of 5
4.9
0
Quotes
17:11 New Cooperation -localize Group - English into Turkish
Translation, Checking/editing
(Tiềm năng)

Chỉ dành cho thành viên cho đến 05:11 Apr 22
Professional member
LWA: 4.9 out of 5
4.9
7
Quotes
17:10 New Cooperation -localize Group - English into Ukrainian
Translation, Checking/editing
(Tiềm năng)

Chỉ dành cho thành viên cho đến 05:10 Apr 22
Professional member
LWA: 4.9 out of 5
4.9
4
Quotes
17:08 New Cooperation -localize Group - English into Welsh
Translation, Checking/editing
(Tiềm năng)

Chỉ dành cho thành viên cho đến 05:08 Apr 22
Professional member
LWA: 4.9 out of 5
4.9
0
Quotes
17:03 New Cooperation -localize Group - English into Xhosa
Translation, Checking/editing
(Tiềm năng)

Chỉ dành cho thành viên cho đến 05:03 Apr 22
Professional member
LWA: 4.9 out of 5
4.9
0
Quotes
17:00 New Cooperation -localize Group - yoruba
Translation, Checking/editing
(Tiềm năng)

Chỉ dành cho thành viên cho đến 05:00 Apr 22
Professional member
LWA: 4.9 out of 5
4.9
1
Quotes
16:35 New Cooperation -localize Group - English into Yoruba
Translation, Checking/editing
(Tiềm năng)

Chỉ dành cho thành viên cho đến 04:35 Apr 22
Professional member
LWA: 4.9 out of 5
4.9 Đã đóng
16:26 New Cooperation -localize Group - English into Xhosa
Translation, Checking/editing
(Tiềm năng)

Chỉ dành cho thành viên cho đến 04:26 Apr 22
Professional member
LWA: 4.9 out of 5
4.9 Đã đóng
16:24 English to Khmer Translation of a Prenuptial Agreement
Translation

Phần mềm: Microsoft Word
Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9 Liên lạc trực tiếp
16:23 New Cooperation -localize Group - English into Welsh
Translation, Checking/editing
(Tiềm năng)

Chỉ dành cho thành viên cho đến 04:23 Apr 22
Professional member
LWA: 4.9 out of 5
4.9 Đã đóng
16:21 New Cooperation -localize Group - English into Ukrainian
Translation, Checking/editing
(Tiềm năng)

Chỉ dành cho thành viên cho đến 04:21 Apr 22
Professional member
LWA: 4.9 out of 5
4.9 Đã đóng
16:20 New Cooperation -localize Group - English into Turkish
Translation, Checking/editing
(Tiềm năng)

Chỉ dành cho thành viên cho đến 04:20 Apr 22
Professional member
LWA: 4.9 out of 5
4.9 Đã đóng
16:18 New Cooperation -localize Group - English into Tibetan
Translation, Checking/editing
(Tiềm năng)

Chỉ dành cho thành viên cho đến 04:18 Apr 22
Professional member
LWA: 4.9 out of 5
4.9 Đã đóng
16:17 New Cooperation -localize Group - English into Telugu
Translation, Checking/editing
(Tiềm năng)

Chỉ dành cho thành viên cho đến 04:17 Apr 22
Professional member
LWA: 4.9 out of 5
4.9 Đã đóng
16:10 New Cooperation -localize Group - English into Taglog
Translation, Checking/editing
(Tiềm năng)

Chỉ dành cho thành viên cho đến 04:10 Apr 22
Professional member
LWA: 4.9 out of 5
4.9 Đã đóng
16:05 New Cooperation -localize Group - English into Swahili
Translation, Checking/editing
(Tiềm năng)

Chỉ dành cho thành viên cho đến 04:05 Apr 22
Professional member
LWA: 4.9 out of 5
4.9 Đã đóng
16:03 Medical Translation from Japanese into English
Translation

Corporate member
LWA: 5 out of 5
Thành viên công ty
5
4
Quotes
16:01 New Cooperation -localize Group - English into sorani
Translation, Checking/editing
(Tiềm năng)

Chỉ dành cho thành viên cho đến 04:01 Apr 22
Professional member
LWA: 4.9 out of 5
4.9 Đã đóng
15:58 New Cooperation -localize Group - English into Slovenian
Translation, Checking/editing
(Tiềm năng)

Chỉ dành cho thành viên cho đến 03:58 Apr 22
Professional member
LWA: 4.9 out of 5
4.9 Đã đóng
15:55 New Cooperation -localize Group - English into Sinhala
Translation, Checking/editing
(Tiềm năng)

Chỉ dành cho thành viên cho đến 03:55 Apr 22
Professional member
LWA: 4.9 out of 5
4.9 Đã đóng
14:45 Юридические документы
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
14:23 English to Japanese freelance translator located in Ontario
Translation
(Tiềm năng)

Quốc gia: Canada
Corporate member
Thành viên công ty
4.8 Liên lạc trực tiếp
14:15 114 words English to Serbian for revision
Checking/editing

Phần mềm: SDL TRADOS
Corporate member
Thành viên công ty
4.8 Liên lạc trực tiếp
10:47 7 thêm các cặp ngôn ngữ Require an Onsite(clients Premises) Reviewer
Checking/editing

Blue Board outsourcer
LWA: 4.4 out of 5
4.4
13
Quotes
10:04 Medical study, 2916 words
Translation

Blue Board outsourcer
4.9
32
Quotes
09:31 5,000 words, Word
Translation
(Tiềm năng)

Professional member
LWA: 4.5 out of 5
3.8 Liên lạc trực tiếp
09:04 URGENT DTP Freelancer or Agency required
Other: DTP PDF to Word

Professional member
LWA: 3.4 out of 5
3.4 Đã đóng
08:58 Schwedische Haftbefehle
Translation

Phần mềm: Microsoft Word, Microsoft Excel
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Liên lạc trực tiếp
08:42 Simultaneous and consecutive interpretation service required
Interpreting, Consecutive, Interpreting, Simultaneous

Blue Board outsourcer
LWA: 4.4 out of 5
4.4
6
Quotes
08:17 500, Excel, HR
Translation

Professional member
LWA: 4.5 out of 5
3.8 Liên lạc trực tiếp
07:51 Operating Manual, English >> Bulgarian, 189 pages
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7
21
Quotes
06:35 ENG TO BRAZILIAN PORTUGUESE
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 Past quoting deadline
06:20 5 thêm các cặp ngôn ngữ Medical document of 8000 words.
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5
22
Quotes
1 2 3 4 5 6 Tiếp theo   Cuối cùng


Translation industry jobs
Jobs posted by outsourcers seeking quotes from language professionals.Try jobs for mobile
Browse jobs and manage your quotes anytime, anywhere (member-only).


You may be interested in this ProZ.com Wiki article on risk management for translators and interpreters.

The Blue Board is a searchable database of language job outsourcers with feedback from service providers, and an important risk management tool. ProZ.com members have full access to the Blue Board.

Does this job require a CAT Tool or additional skills? Join your colleagues in purchasing software at the lowest price on the planet via ProZ.com Translator Group Buy, or improve your skills by taking one of the 100's of ProZ.com translator training courses.
memoQ translator pro
With our advanced file filters, unlimited language and advanced file support, memoQ translator pro has been designed for translators and reviewers who work on their own, with other translators or in team-based translation projects.
Protemos translation business management system
The system lets you keep client/vendor database, with contacts and rates, manage projects and assign jobs to vendors, issue invoices, track payments, store and manage project files, generate business reports on turnover profit per client/manager etc.

Your current localization setting

Vietnamese

Select a language

Jobs
  • All of ProZ.com
  • Tìm kiếm thuật ngữ
  • Công việc
  • Diễn đàn
  • Multiple search