Job closed
This job was closed at Mar 11, 2021 20:15 GMT.

English To Japanese

Đã đăng: Mar 4, 2021 14:45 GMT   (GMT: Mar 4, 2021 14:45)

Job type: Biên dịch/biên tập/hiệu đính
Service required: Translation


Các ngôn ngữ: English to Japanese

Mô tả công việc:
Dear Translator,

We have 5 pages to be translated into Japanese.

Rate: 60 USD

Deadline: Friday at 5 pm- Japan time

Poster country: Palestine

Mục tiêu của nhà cung cấp dịch vụ (do người đăng việc chỉ định):
Tư cách thành viên: Thành viên không trả phí có thể báo giá sau 12 giờ
info Bản ngữ được ưu tiên: (Các) ngôn ngữ đích
Subject field: Luật (phổ biến)
Hạn chót báo giá: Mar 4, 2021 20:00 GMT
Thời hạn cuối cùng giao bản dịch: Mar 5, 2021 09:00 GMT
Giới thiệu người đăng việc:
This job was posted by a ProZ.com Business Enterprise member with a Blue Board record with a "likelihood of working again" average rating of 5 out of 5

Note: You cannot quote because this job is closed.