Job closed
This job was closed at Mar 16, 2021 12:15 GMT.

French To Italian

Đã đăng: Mar 8, 2021 19:12 GMT   (GMT: Mar 8, 2021 19:12)

Job type: Biên dịch/biên tập/hiệu đính
Service required: Translation


Các ngôn ngữ: French to Italian

Mô tả công việc:
Dear Translators,

We have about 2500 words From French To Italian

Are you interested? if so, Please send your best rate along with CV and a link to your profile on Proz

No agencies, please!

Poster country: Palestine

Volume: 2,500 words

Mục tiêu của nhà cung cấp dịch vụ (do người đăng việc chỉ định):
Tư cách thành viên: Thành viên không trả phí có thể báo giá sau 12 giờ
info Bản ngữ được ưu tiên: (Các) ngôn ngữ đích
Subject field: Phổ biến / Đàm luận/ Chúc mừng / Thư từ
Hạn chót báo giá: Mar 9, 2021 12:00 GMT
Thời hạn cuối cùng giao bản dịch: Mar 10, 2021 12:00 GMT
Giới thiệu người đăng việc:
This job was posted by a ProZ.com Business Enterprise member with a Blue Board record with a "likelihood of working again" average rating of 5 out of 5

Note: You cannot quote because this job is closed.