Job closed
This job was closed at Mar 18, 2021 08:15 GMT.

90K words (English To Japanese)

Đã đăng: Mar 10, 2021 21:14 GMT   (GMT: Mar 10, 2021 21:14)

Job type: Biên dịch/biên tập/hiệu đính
Service required: Translation


Các ngôn ngữ: English to Japanese

Mô tả công việc:

Dear Japanese Translators,

We have a potential Jpanese Project of about 90K words.

Please send your CV a long with your proz profile and your lowest rate.

Note: Please provide a reasonable rate for the mentioned amount of work.

A small paid test is required

Files Format: Srt

No agancies, please!


Poster country: Palestine

Volume: 90,000 words

Mục tiêu của nhà cung cấp dịch vụ (do người đăng việc chỉ định):
Tư cách thành viên: Thành viên không trả phí có thể báo giá sau 12 giờ
info Bản ngữ được ưu tiên: (Các) ngôn ngữ đích
Subject field: Phổ biến / Đàm luận/ Chúc mừng / Thư từ
Hạn chót báo giá: Mar 11, 2021 08:00 GMT
Thời hạn cuối cùng giao bản dịch: Mar 11, 2021 09:00 GMT
Giới thiệu người đăng việc:
This job was posted by a ProZ.com Business Enterprise member with a Blue Board record with a "likelihood of working again" average rating of 5 out of 5

Note: You cannot quote because this job is closed.