Job closed
This job was closed at Apr 6, 2021 15:15 GMT.

English for (Nigeria) - Brand Name Check

Đã đăng: Mar 30, 2021 12:22 GMT   (GMT: Mar 30, 2021 12:22)

Job type: Biên dịch/biên tập/hiệu đính
Services required: Translation, Checking/editing


Các ngôn ngữ: English

Mô tả công việc:
We are looking for English (Nigeria) linguists to hel us with and urgent Brand Name Check Job.

Subject: Marketing/Legal

If you are interested in and available, please send your CV as soon as possible.

Poster country: Vương Quốc Anh

Mục tiêu của nhà cung cấp dịch vụ (do người đăng việc chỉ định):
Tư cách thành viên: Thành viên không trả phí có thể báo giá sau 12 giờ
info Các lĩnh vực được ưu tiên cụ thể: Law (general)
info Bản ngữ được ưu tiên: English
Subject field: Luật (phổ biến)
info Phần mềm được ưu tiên: SDL TRADOS, SDLX
info Vị trí người báo giá được ưu tiên: Nigeria
Hạn chót báo giá: Mar 30, 2021 15:00 GMT
Thời hạn cuối cùng giao bản dịch: Mar 31, 2021 12:00 GMT
Giới thiệu người đăng việc:
This job was posted by a ProZ.com Business member with a Blue Board record with a "likelihood of working again" average rating of 4.8 out of 5

Note: You cannot quote because this job is closed.

Các báo giá nhận được: 3 (Job closed)