Job closed
This job was closed at Apr 19, 2021 17:15 GMT.

English to French (BEL) Translators and Proofreaders Required

Đã đăng: Apr 12, 2021 09:16 GMT   (GMT: Apr 12, 2021 09:16)

Job type: Biên dịch/biên tập/hiệu đính
Services required: Translation, Checking/editing


Các ngôn ngữ: English to French

Mô tả công việc:
We are looking for French (Belgium) translators to collaborate with us on regular translation and proof-reading jobs.

Subject: Marketing/Market Research

If you are interested in and available, please send your CV and rates as soon as possible.

Poster country: Vương Quốc Anh

Mục tiêu của nhà cung cấp dịch vụ (do người đăng việc chỉ định):
Tư cách thành viên: Thành viên không trả phí có thể báo giá sau 12 giờ
info Các lĩnh vực được ưu tiên cụ thể: Marketing / Market Research
info Bản ngữ được ưu tiên: French
Subject field: Tiếp thị / Nghiên cứu thị trường
info Phần mềm được ưu tiên: SDL TRADOS, SDLX
info Vị trí người báo giá được ưu tiên: Bỉ
Hạn chót báo giá: Apr 12, 2021 17:00 GMT
Thời hạn cuối cùng giao bản dịch: Apr 13, 2021 17:00 GMT
Giới thiệu người đăng việc:
This job was posted by a ProZ.com Business member with a Blue Board record with a "likelihood of working again" average rating of 4.8 out of 5

Note: You cannot quote because this job is closed.

Các báo giá nhận được: 44 (Job closed)