Association of Romanian Translation Bureaus AFIT

Name Association of Romanian Translation Bureaus
Abbreviation AFIT
Organization Type Association
Website http://afit.ro/
Contact Name Cristina Panait
Contact Title President
Contact Phone 0724 406 341
Country Romania
Description Emis de: AFIT ROMÂNIA În data de: 21 decembrie 2010 Regim de difuzare: Imediată Asociaţia Firmelor de Interpretariat şi Traduceri din România – AFIT şi Asociaţia Birourilor de Traduceri din România – ABTR, ambele înfiinţate în 2005, au decis recent să îşi unească eforturile într-o singură organizaţie, urmărind construirea unei reprezentativităţi solide şi unitare pentru sectorul companiilor de profil. Prin decizie unanimă, membrii celor două organizaţii alcătuiesc în prezent Asociaţia Firmelor de Interpretariat şi Traduceri din România – AFIT, păstrând Statutul, Codul de etică, organismele de conducere şi denumirea deja existente ale acesteia. Totodată, AFIT România îşi păstrează apartenenţa ca unic reprezentant al României în EUATC – The European Union of Associations of Translation Companies, deţinută din anul 2005. ABTR urmează să îşi înceteze activitatea, însă principalele sale proiecte vor fi continuate sub noile auspicii. Cu o experienţă bogată şi îndelungată pe segmentul profesional şi de piaţă al serviciilor de traducere şi/sau interpretariat, companiile care alcătuiesc noua formulă a AFIT România sunt: Alta Lingua, Asco International, Casa de Traduceri, CET – Central European Translations, Diacris International Service, Diamondo, Dot Spot Consulting, Graal Soft, New Compass Services, Prolingua, Smart Soft Serv, Translingua, Voin Traduceri Tehnice. Scopul organizaţiei vizează, pe de o parte, dezvoltarea pieţei de interpretariat şi traduceri – prin orientarea acesteia către servicii de calitate, asigurate de companii profesioniste – şi, totodată, promovarea şi reprezentarea intereselor membrilor la nivel naţional şi internaţional. Asociaţia urmăreşte ca principale obiective: alinierea la standardele internaţionale şi îmbunătăţirea permanentă a sistemelor proprii de calitate ale membrilor şi ale pieţei în general; îmbunătăţirea percepţiei generale şi creşterea gradului de recunoaştere a interpretariatului şi a traducerii ca servicii profesionale, care necesită calificare, competenţă şi experienţă specifice; optimizarea cadrului legislativ al activităţilor de interpretariat şi traducere, îmbunătăţirea modalităţilor de recunoaştere şi certificare profesională la nivel de companie specializată; promovarea serviciilor profesioniste, oferite şi plătite în condiţii de legalitate fiscală, la nivel de prestatori şi beneficiari; colaborarea cu instituţiile de formare şi atestare a interpreţilor şi traducătorilor profesionişti pentru creşterea nivelului profesional al interpreţilor şi traducătorilor şi a calităţii prestaţiilor. De asemenea, unul dintre cele mai importante obiective ale AFIT România este sprijinirea beneficiarilor de servicii de interpretariat şi traduceri în înţelegerea şi aplicarea celor mai relevante criterii de calitate a prestaţiei, inclusiv prin îndrumarea acestora cu privire la parametrii specifici acestor servicii, la condiţiile tehnice şi de calitate ce se cuvin a fi solicitate şi urmărite la redactarea corectă a caietelor de sarcini pentru achiziţia de servicii de traducere şi/sau interpretariat etc. În acest sens, pe agenda asociaţiei se află elaborarea unui Cod de bune practici pentru servicii de interpretariat şi de traducere, precum şi redactarea unui Ghid al cumpărătorului de traduceri, care vor deveni repere profesionale atât pentru prestatorii de servicii de profil, cât şi pentru beneficiarii acestora. Chiar şi până la finalizarea documentelor, AFIT România poate acorda, potrivit statutului său, consiliere de specialitate beneficiarilor de servicii de traducere şi/sau interpretariat, privind bunele practici în domeniu, criteriile şi procedurile de calitate, metodele de selecţie a furnizorilor aplicate pe plan european, inclusiv în instituţiile Uniunii Europene. De altfel, alături de asociaţii similare din alte ţări, AFIT România a contribuit la implementarea standardului european de traducere (scrisă) EN 15038, promovat de EUATC, care a fost adoptat în România de către ASRO (SR EN 15038), cu contribuţia mai multor experţi, inclusiv din rândul membrilor AFIT, care a şi prezidat comitetul tehnic (CT 373), constituit în acest sens la ASRO. Pentru anul 2011, AFIT România îşi propune creşterea numărului de membri, organizarea unor întruniri profesionale, finalizarea Codului de bune practici pentru servicii de interpretariat şi traducere şi a Ghidului cumpărătorului, continuarea şi extinderea cooperării profesionale în cadrul EUATC şi la nivel internaţional, precum şi alte proiecte ce vor fi anunţate pe parcursul anului.
Admission Criteria Has admission criteria.

Training Does not offer training.

Credential Does not offer credential(s).

If you have any additional or missing information on this organization, or if this record needs to be updated, please contact site staff via support request with the details. Thank you for helping to keep the database accurate.

ProZ.com store image

Wordfast Pro

Translation Memory Software for Any Platform

Exclusive discount for ProZ.com users! Save over 13% when purchasing Wordfast Pro through ProZ.com. Wordfast is the world's #1 provider of platform-independent Translation Memory software. Consistently ranked the most user-friendly and highest value

More info »

ProZ.com store image

Protemos translation business management system

Create your account in minutes, and start working! 3-month trial for agencies, and free for freelancers!

The system lets you keep client/vendor database, with contacts and rates, manage projects and assign jobs to vendors, issue invoices, track payments, store and manage project files, generate business reports on turnover profit per client/manager etc.

More info »

Your current localization setting

Vietnamese

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Tìm kiếm thuật ngữ
  • Công việc
  • Diễn đàn
  • Multiple search