Certified translators

Certified translations are sometimes required for official purposes. What constitutes "certification" in translation differs from place to place (ie. the regulations in th United States are different than they are in Canada or the UK), and sometimes there are legal implications. The ProZ.com "certified pro network" is a network of professional translators (many of them freelancers) who have either been certified by a professional association, or who have been screened by professional peers. It is possible to search among this network for certified translators (or "sworn translators") who have the qualifications you require. Many show their rates or offer free quotes through their profiles.

Mạng lưới ProZ.com Certified PRO là gì?

Mạng lưới Certified PRO ProZ.com là một sáng kiến của cộng đồng ProZ.com, mục đích của nó là xác định những biên dịch viên và công ty dịch thuật có năng lực làm việc với các cặp ngôn ngữ khác nhau, và mang đến cho họ tuỳ chọn thiết lập mạng lưới và cộng tác trong một môi trường chỉ bao gồm những chuyên gia đã được đánh giá. Những người được chấp nhận vào chương trình sẽ có được danh hiệu và con dấu "ProZ.com Certified PRO" mà có thể được hiển thị một cách tuỳ chọn trên trang hồ sơ hoặc bất cứ đâu trên hoặc bên ngoài trang ProZ.com.

Lợi ích của việc tham gia mạng lưới này là gì?

Tham gia vào Mạng lưới ProZ.com Certified PRO sẽ mang đến những phương tiện mới đầy sức mạnh cho những chuyên gia hàng đầu để họ tự làm nổi bật mình, thông qua không chỉ việc thể hiện năng lực duy nhất của mình (tuân thủ các tiêu chuẩn ngành đã được công bố) mà còn thông qua nhận xét của đồng nghiệp/khách hàng/nhà cung cấp và có thể trong tương lai gần các bản ghi theo dõi đã được xác thực. Cuối cùng, mạng lưới này sẽ mang đến một cách thức dễ dàng hơn cho những chuyên gia và công ty hàng đàu gặp gỡ và làm việc, đặc biệt khi công việc đó phải được thực hiện chính xác và được trả công theo đó.Để được chứng nhận cần những yêu gì?Biên dịch viên tự do


 1. Khả năng dịch *
  1. Năng lực ngôn ngữ nguồn
  2. Năng lực ngôn ngữ đích
  3. Năng lực nghiên cứu
  4. Năng lực văn hoá
  5. Năng lực chuyên môn
 2. Độ tin cậy trong kinh doanh
 3. Tinh thần công dân tốt


* Dựa trên EN 15038


Note: ProZ.com professional membership is required for admittance into the Certified PRO Network for freelance translators and ProZ.com business membership is required for businesses; beyond that, there is no additional charge for participation.
Your PRO status
Chưa được gửi


Theo số

Quá trình đánh giá cho mạng lưới hiện đang diễn ra. Đến nay đã có:

4887

Biên dịch viên tự do tham gia ProZ.com Certified PRO


Những điều mọi người đang nói

This is really a great initiative and I'm glad to see so many people joining every day.
Mariana Moreira
Bồ Đào Nha

I am delighted to be involved in this initiative. It is a great opportunity for serious professional translators.
Angela Dickson (X)
Vương Quốc Anh

I think that translators need a stronger definition as a professional group and this program supports that goal.
cmgrimm (X)
Thụy Điển