Danh mục toàn cầu về các dịch vụ dịch thuật trên ProZ.com
 The translation workplace
Ideas

Student directory

A listing of ProZ.com student members.

Member Information
Eva Vodopija (Croatia)
Language pairs
Croatian to English
English to Croatian
...
Specialty: Sinh vật học (công nghệ sinh học, hóa sinh, vi trùng học)

KudoZ points: 0
LMD22 (Vương Quốc Anh)
Language pairs
French to English
Spanish to English

Specialty: Phổ biến / Đàm luận/ Chúc mừng / Thư từ

KudoZ points: 0
Antonio Valle (Mê hi cô)
Language pairs
Spanish to German
German to Spanish
...
Specialty: Máy vi tính: Phần cứng

KudoZ points: 0
Yaolee Chen (Hoa Kỳ)
Language pairs
English to Chinese
Chinese

Specialty: Nhà nước / Chính trị

KudoZ points: 0
Antonio Bardawil (Hoa Kỳ)
Language pairs
Spanish to English
English to Spanish
... KudoZ points: 0