The Blue Board

A searchable database of language job outsourcers with feedback from service providers.

Tìm kiếm người đăng việc
Tìm thuật ngữ (tùy chọn):
Quốc gia:

Chuyển Đến:   All  0-9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Kết thúc

21922 tổng số người đăng việc
Ngày tạo Tên người đăng việc
Nhấp vào tên người đăng việc để xem hồ sơ trên Blue Board
Lưu ý: Bạn phải đăng nhập để xem các hồ sơ.
Quốc gia ProZ.comHồ sơ Cấp độ mục trung bình
Oct 25, 2010 Latvia 1291369
4.8 4 entries
Apr 19, 2008 Cộng hòa Séc -
5 4 entries
Jan 22, 2012 Hà Lan -
5 11 entries
Apr 29, 2010 Hà Lan -
Jun 17, 2004 Hoa Kỳ 78763
4.8 27 entries
Apr 11, 2007 Hoa Kỳ 660242
5 8 entries
Dec 29, 2004 Hoa Kỳ 95500
5 5 entries
Aug 22, 2007 -
4.3 4 entries
Jun 26, 2003 Nhật 38712
4 2 entries
Sep 8, 2009 Tây Ban Nha 1123700
4.6 11 entries
Oct 22, 2014
0km 
Liên bang Nga 1988402
Mar 23, 2015 Việt Nam 2010826
Jan 11, 2003
1 A 
Ba Lan 37672
5 3 entries
Oct 9, 2011 Hoa Kỳ -
2.5 4 entries
Sep 26, 2008 Tây Ban Nha 1058714
Nov 9, 2004 Hoa Kỳ 1785932
5 37 entries
May 25, 2007 Hoa Kỳ 3455
5 63 entries
Feb 1, 2005 Trung Quốc 97894
4.7 6 entries
Jun 26, 2003 Vương Quốc Anh -
4.6 22 entries
Jan 10, 2006 Đan Mạch 130881
Feb 27, 2003 Ireland 43986
4.9 263 entries
Aug 19, 2009 Trung Quốc 802033
5 1 entry
May 4, 2011 Đức 1403965
1 1 entry
Aug 11, 2004 Mê hi cô 1004338
5 2 entries
Oct 4, 2007 Tây Ban Nha 740999
5 5 entries
Nov 7, 2012 Hà Lan 1658836
4.9 10 entries
Nov 21, 2015 Slovakia 1311187
Aug 16, 2006 Tây Ban Nha 132111
Jan 30, 2009 Bulgaria 918049
5 25 entries
Mar 8, 2010 Nhật 1151296
4 1 entry
Jul 14, 2008
160 IQ 
Ba Lan -
Jun 20, 2004 Hoa Kỳ -
Jan 15, 2004
186th 
-
5 1 entry
Oct 31, 2005
1919 
Hoa Kỳ 124054
5 1 entry
Jan 6, 2005 Đức -
Mar 16, 2010
1C 
Liên bang Nga 1215272
5 2 entries
Feb 11, 2016 Liên bang Nga 2064965
4 4 entries
Jan 7, 2002 Tây Ban Nha 49593
4.1 40 entries
Mar 21, 2005 Belarus 65971
3 2 entries
Apr 1, 2003 Vương Quốc Anh 802868
4.6 21 entries
21922 tổng số người đăng việc

Khước từ
ProZ.com không xác nhận hoặc bảo đảm tính chính xác của bất kỳ thông tin nào được gửi lên. Nhân viên ProZ.com có quyền (nhưng không phải là bổn phận mà họ phải làm) xóa bỏ hay sửa đổi bất kỳ nội dung nào được đăng lên tại đây. Nhân viên trang ProZ.com không xem qua các mục trước khi chúng được hiển thị trên trang web; không có điều phối viên túc trực suốt thời gian, vì vậy người đọc có thể gặp phải các rủi ro cho chính bản thân họ.


The Blue Board
Database of outsourcers with feedback from service providers

What is the Blue Board?

The Blue Board is a searchable database of language job outsourcers with feedback from service providers.

Learn more

Your current localization setting

Vietnamese

Select a language

Jobs
  • All of ProZ.com
  • Tìm kiếm thuật ngữ
  • Công việc
  • Diễn đàn
  • Multiple search