Jobs & directories


Bản tổng hợp hệ thống việc làm và các danh bạ tại ProZ.com


Danh mục

Với hơn 1 triệu người dùng đăng ký, ProZ.com là ngôi nhà cho cộng đồng biên dịch viên và thông dịch viên lớn nhất. Các danh bạ khác bao gồm các công ty dịch thuật, các bên bên thuê ngoài công việc ngôn ngữ (có thông tin phản hồi từ các biên dịch viên), sinh viên và còn nhiều hơn nữa.


Hệ thống đăng tin việc làm

Hệ thống đăng tin việc làm cho bên đăng tuyển tìm kiếm các báo giá từ các chuyên gia ngôn ngữ. Nhận email khi các công việc quan tâm của bạn được đăng. Hệ thống việc làm có mối quan hệ chặt chẽ với Blue Board, nó là một cơ sở dữ liệu những bên đăng tuyển những công việc liên quan đến ngôn ngữ với phản hồi từ những nhà cung cấp dịch vụ.Tổng quan về trang

Tổng quan về các tính năng có trên ProZ.com